Colors / Materials :

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค สมูทคูล สีคูลเกรย์
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค สมูทคูล สีชาโดว์ เกรย์
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค สมูทคูล สีแกรนิต บราวน์
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค สมูทคูล สีคลาสสิค บลู

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค สมูทคูล สีอควา บลู


ข้อมูลสินค้า :

หลังคาคอนกรีต รุ่น CPAC Smooth Cool สะท้อนภาพลักษณ์ให้บ้านสวย โดดเด่นทันสมัย ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้กระเบื้องมีผิวสัมผัสที่เรียบเนียนสวยกว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบลอนทั่วไป และมีนวัตกรรมสะท้อนรังสีความร้อนได้ดีกว่ารุ่นเดิม 2 เท่า
หลังคาคอนกรีต รุ่น CPAC Smooth Cool - สะท้อนภาพลักษณ์ให้บ้านสวย โดดเด่นทันสมัย ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้กระเบื้องมีผิวสัมผัสที่เรียบเนียนสวยกว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบลอนทั่วไป - แผ่นกระเบื้องมีรูปลอนเล็กเป็นเอกลักษณ์ ให้ผืนหลังคาสวยโดดเด่นไม่เหมือนใคร และด้วยท้องลอนกระเบื้องที่กว้าง ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีกว่ากระเบื้องรูปลอนใหญ่ - พิเศษ นวัตกรรมสะท้อนความร้อน ด้วยนวัตกรรมโมเลกุลเม็ดสีสูตรพิเศษบนชั้นเคลือบ ช่วยให้แผ่นกระเบื้องสะท้อนความร้อนได้ดีกว่ารุ่นเดิม 2 เท่า* ทำให้อุณหภูมิภายในบ้านลดลง * การวัดค่ารังสีความร้อน พิจารณาจากค่าการสะท้อนพลังงานรังสีอาทิตย์ ช่วง NIR หรือ Near Infrared Reflectance ของกระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค โดยเปรียบเทียบกับกระเบื้องหลังคาซีแพค รุ่นเดิม สีลิกไนต์เกรย์ (NIR 8.7) และกระเบื้องหลังคาซีแพค รุ่นใหม่ รุ่น สมูทคูล สีชาโดว์ เกรย์ (NIR 17.3) รับรองการวัดค่าโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลังคาคอนกรีต รุ่น CPAC Smooth Cool - สะท้อนภาพลักษณ์ให้บ้านสวย โดดเด่นทันสมัย ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้กระเบื้องมีผิวสัมผัสที่เรียบเนียนสวยกว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบลอนทั่วไป - แผ่นกระเบื้องมีรูปลอนเล็กเป็นเอกลักษณ์ ให้ผืนหลังคาสวยโดดเด่นไม่เหมือนใคร และด้วยท้องลอนกระเบื้องที่กว้าง ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีกว่ากระเบื้องรูปลอนใหญ่ - พิเศษ นวัตกรรมสะท้อนความร้อน ด้วยนวัตกรรมโมเลกุลเม็ดสีสูตรพิเศษบนชั้นเคลือบ ช่วยให้แผ่นกระเบื้องสะท้อนความร้อนได้ดีกว่ารุ่นเดิม 2 เท่า* ทำให้อุณหภูมิภายในบ้านลดลง * การวัดค่ารังสีความร้อน พิจารณาจากค่าการสะท้อนพลังงานรังสีอาทิตย์ ช่วง NIR หรือ Near Infrared Reflectance ของกระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค โดยเปรียบเทียบกับกระเบื้องหลังคาซีแพค รุ่นเดิม สีลิกไนต์เกรย์ (NIR 8.7) และกระเบื้องหลังคาซีแพค รุ่นใหม่ รุ่น สมูทคูล สีชาโดว์ เกรย์ (NIR 17.3) รับรองการวัดค่าโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


            Change Password Change Password link-social signin-popupnew