ไฮไลท์ล่าสุดระบบ SCG Active AIRflow คืออะไร ทำงานอย่างไร

Active AIRflow System เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อ แก้ปัญหาบ้านอบอ้าวจากสาเหตุ ด้วยหลักการระบายและถ่ายเทความร้อนจากตัวบ้านและโถงหลังคา ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของบ้านที่สะสมความร้อนระหว่างวันมากที่สุด ช่วยให้บ้านเย็นลง 2-5 องศา
การทำงานของระบบ Active AIRflowOption การเลือกอุปกรณ์ระบายอากาศบนหลังคา
สามารถเลือกได้ 2 รุ่น คือ SRTV รุ่นปกติ และรุ่นใหม่ Ventilation Roof Tile
ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากติดตั้งระบบ SCG Active AIRflow

ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้น แม้ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ และสามารถใช้พื้นที่ในบ้านได้อย่างเต็มที่มากขึ้น สามารถอยู่บนชั้น 2 ของบ้านได้แม้ในช่วงเวลากลางวัน รวมถึงหากต้องปิดบ้านไว้ตลอดทั้งวัน เมื่อกลับเข้าบ้านจะรู้สึกได้ว่า บ้านไม่อบอ้าว


ค่าบริการ

ราคาค่าสินค้าและบริการติดตั้ง Active AIRflow System เริ่มต้นที่ 29,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)*

*หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวเป็นราคาในแพ็คเกจ Compact และคำนวณเบื้องต้นจากบ้านพื้นที่ 170 ตร.ม ทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย พื้นที่หลังคา รวมถึงจำนวนอุปกรณ์ในระบบที่ต้องติดตั้ง
- หากเป็นลูกค้าสร้างบ้านใหม่ สามารถนำแปลนบ้านเพื่อประเมินราคาเบื้องต้นได้ หรือหากเป็นบ้านอยู่อาศัยแล้ว ต้องเข้าสำรวจหน้างานอีกครั้ง เพื่อสรุปรายละเอียดการติดตั้งและค่าใช้จ่ายที่แน่นอน

ดาวน์โหลด

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew