ไฮไลท์ล่าสุดระบบ SCG Active AIRflow คืออะไร ทำงานอย่างไร

Active AIRflow System เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อ แก้ปัญหาบ้านร้อน อบอ้าวจากสาเหตุ ด้วยหลักการระบายและถ่ายเทความร้อนจากตัวบ้านและโถงหลังคา ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของบ้านที่สะสมความร้อนระหว่างวันมากที่สุด ช่วยให้บ้านเย็นลง 2-5 องศาเปรียบเทียบ Active AIRflow กับวิธีแก้บ้านร้อนอื่น


ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากติดตั้งระบบ SCG Active AIRflow

ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้น แม้ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ และสามารถใช้พื้นที่ในบ้านได้อย่างเต็มที่มากขึ้น สามารถอยู่บนชั้น 2 ของบ้านได้แม้ในช่วงเวลากลางวัน รวมถึงหากต้องปิดบ้านไว้ตลอดทั้งวัน เมื่อกลับเข้าบ้านจะรู้สึกได้ว่า บ้านไม่ร้อน อบอ้าว

SCG Active AIRflow System Package Platinum

SCG Active AIRflow System Package Platinum ได้พัฒนาขึ้นอีกขั้น เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาบ้านร้อน อบอ้าว รวมถึงการปรับอากาศภายในบ้านให้สะอาดและปลอดภัย จากฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส รวมถึงช่วยกรองกลิ่นจากภายนอกบ้านและรักษาสมดุลความชื้นภายในบ้าน


ด้วยการพัฒนา Intake Air Grille หรือช่องเติมอากาศติดผนัง ให้เป็นลักษณะการทำงานแบบ Active Grille ด้วยอุปกรณ์ใหม่คือ Supply Air Ventilator ที่จะเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องการกรองอากาศดี สะอาด ปลอดภัยเข้าสู่ตัวบ้านตั้งแต่แรก

โดยการสร้างให้อากาศเป็น Positive Pressure เพื่อให้อากาศเสียถูกดันออกทางช่องว่างต่างๆของบ้าน จนทำให้มลภาวะนอกบ้าน ไม่สามารถเข้าสู่ภายในบ้านได้ ซึ่งเป็นหลักการทำงานที่แตกต่างกับเครื่องฟอกอากาศทั่วไป และอุปกรณ์อีก 2 ตัวในระบบ ได้แก่ Ceiling Ventilator (CV) และ SRTV ที่จะช่วยถ่ายเทและระบายความร้อน รวมถึงอากาศเสีย ออกนอกตัวบ้าน
ค่าบริการ

ราคาค่าสินค้าและบริการติดตั้ง Active AIRflow System เริ่มต้นที่ 29,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)*

*หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวเป็นราคาในแพ็คเกจ Compact และคำนวณเบื้องต้นจากบ้านพื้นที่ 170 ตร.ม ทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย พื้นที่หลังคา รวมถึงจำนวนอุปกรณ์ในระบบที่ต้องติดตั้ง
- หากเป็นลูกค้าสร้างบ้านใหม่ สามารถนำแปลนบ้านเพื่อประเมินราคาเบื้องต้นได้ หรือหากเป็นบ้านอยู่อาศัยแล้ว ต้องเข้าสำรวจหน้างานอีกครั้ง เพื่อสรุปรายละเอียดการติดตั้งและค่าใช้จ่ายที่แน่นอน


กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ

สีสวย ไม่ซีดจาง
สีสวย ไม่ซีดจาง
สีสวย ไม่ซีดจางขั้นตอนการให้บริการเงื่อนไขการติดตั้ง และให้บริการ

หลังคาที่สามารถติดตั้ง SCG Active AIRflow ได้
- หลังคา SCG รุ่น Excella
- หลังคา SCG รุ่น Celica
- หลังคา SCG รุ่น Nuestile ยกเว้นรุ่น Oriental
- หลังคา SCG รุ่น Prestige หรือหลังคาคอนกรีตเรียบ แบรนด์ทั่วไป ยกเว้นแบรนด์ Vcon
- หลังคา SCG รุ่น CPAC หรือหลังคาคอนกรีตลอน แบรนด์ทั่วไป ยกเว้นแบรนด์ Vcon
- Metal sheet องศาตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป
กรณีเป็นฝ้า slope ระยะจันทันถึงฝ้า ต้องมากกว่า 50 ซม.
- หลังคาลอนคู่ ทุกแบรนด์ (เฉพาะที่ตรวจสอบแล้วว่าสภาพยังขึ้นทำงานได้)
- หลังคาพรีม่า โปรลอน ไตรลอน (สินค้าสั่งผลิต ใช้เวลา 30 วัน)
- หลังคาชิงเกิลแบรนด์ทั่วไป


ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริง (Customer review)


โครงการและบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ
ที่เลือกใช้ Active AIRflow System

เพื่อตอบโจทย์กับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้น ดังนั้นการอยู่อาศัยในบ้านได้เย็นสบายตลอดวัน ไม่ร้อนอบอ้าว สร้างอากาศถ่ายเท แม้ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ จึงเป็นสิ่งจำเป็นของบ้านยุคใหม่ ซึ่ง Active AIRflow System เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ ที่ต้องการบ้านอยู่สบายโดยเฉพาะ


คลิกดูรายละเอียดโครงการชั้นนำที่เลือกใช้


สีสวย ไม่ซีดจาง
สีสวย ไม่ซีดจาง


คลิกดูรายละเอียดบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำที่เลือกใช้


สีสวย ไม่ซีดจาง
สีสวย ไม่ซีดจาง
สีสวย ไม่ซีดจางดาวน์โหลด


คลิปวีดีโอ

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew