ไฮไลท์ล่าสุด


บทความ

คุณสมบัติพิเศษ

สีสวย ไม่ซีดจาง
อยู่สบาย ไม่ร้อนอบอ้าว
ด้วยการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ
สีสวย ไม่ซีดจาง
ลดอุณหภูมิ  2-5 องศา
ในบ้านและ 10 องศา ในโถงหลังคา
สีสวย ไม่ซีดจาง
สร้างคุณภาพอากาศที่ดีในบ้าน
ลดกลิ่นอับ ลดเชื้อรา และกรองฝุ่น PM2.5
สีสวย ไม่ซีดจาง
เพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศให้เย็นเร็วขึ้น และช่วยประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศ
สีสวย ไม่ซีดจาง
มั่นใจหลังคาไม่รั่วซึม
อุปกรณ์ในระบบออกแบบมาเฉพาะกับหลังคาแต่ละรุ่น


คำนวณราคา Active AIRflow TM System เบื้องต้นดาวน์โหลด

ผลงานของเรา

ตัวอย่างภาพบ้านลูกค้า

ตัวอย่างภาพบ้านลูกค้า

ตัวอย่างภาพบ้านลูกค้า