1. Active AIRflow System เหมือนหรือแตกต่างจากวิธีแก้บ้านร้อนอื่นๆอย่างไร
2. หากเปิดเครื่องปรับอากาศในบ้านที่ติดตั้ง Active AIRflow System แล้ว จะทำให้ลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศระบายออกทางช่องเติมอากาศติดผนัง (Intake Air Grille) และชุดระบายอากาศฝ้าเพดาน (Ceiling Ventilator) หรือไม่ อย่างไร
​​​​​​​ตอบ โอกาสที่ลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศออกไปตามช่องระบายอากาศมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากเหตุผล 4 ข้อ
1.ตามปกติแล้ว อากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศจะลอยต่ำ ส่วนอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูง ดังนั้นจะถูกดูดขึ้นไปได้ยาก
2.เมื่อเปิดระบบอากาศจะออกไปทางตำแหน่งของ Grille ได้ยาก เนื่องจากระบบจะดึงอากาศให้ลมถูกดูดเข้าบริเวณผนัง จะไม่สามารถถูกดันออกไปได้ และทั้งนี้อุปกรณ์มีบานชัตเตอร์ให้เลื่อนปิดได้
3.ตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศ และตำแหน่งของพัดลมฝ้าเพดาน เจ้าหน้าที่จะวางให้ไม่ใกล้กันเกินไป
4.ช่วงเวลาในการใช้งานที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถปรับตามความเหมาะสมได้ว่า จะเปิดตลอดเวลา หรือเปิดระบบ active airflow ไว้ซักพักก่อน แล้วจึงเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดอุณหภูมิตั้งต้นก่อนเครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานได้ทำให้ประหยัดค่าแอร์ได้


3. การติด Active AIRflow System ทำให้แก้ปัญหาบ้านร้อน อบอ้าวได้อย่างไร ช่วยให้บ้านเย็นได้ขนาดไหน ไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเลยได้หรือไม่
ตอบ หลักการทำงานของ Active AIRflow System คือการนำเอาหลักการธรรมชาติ ของการระบายอากาศและถ่ายเทความร้อนออกจากตัวบ้านและภายในโถงหลังคา ซึ่งเป็นจุดหลักที่สะสมความร้อนของบ้าน 
หลักการทำงานของระบบที่ช่วยแก้ปัญหาบ้านร้อน อบอ้าว

โดยเมื่อบ้านรับความร้อนเข้ามาจากบริเวณต่างๆของบ้าน ไม่ว่าจะเป็น หน้าต่าง ผนัง ช่องรับลมต่างๆ รวมถึงรังสีความร้อนที่แผ่ลงมาจากใต้หลังคา อุปกรณ์ในระบบ คือ พัดลมระบายอากาศ (Ceiling Ventilator ตำแหน่งที่ 2 ในภาพ) จะดูดลมร้อนต่างๆขึ้นสู่ห้องใต้หลังคา และอุปกรณ์อีกตัวในระบบ คือ Smart Roof Tile Ventilator (SRTV ตำแหน่งที่ 3 ในภาพ) ซึ่งติดตั้งแทนที่กระเบื้องหลังคารุ่นเดียวกับที่ใช้มุงหลังคาบ้าน จะทำหน้าที่ดูดและระบายความร้อนออกจากโถงหลังคา โดยในขณะเดียวกันลมจากภายนอกบ้านซึ่งเย็นกว่าก็จะเข้าสู่ตัวบ้านทาง ช่องเติมอากาศติดผนัง (Intake Air Grille ตำแหน่งที่ 1 ในภาพ) สร้างการถ่ายเท หมุนเวียนของอากาศภายในอย่างสม่ำเสมอ

ระบบ Active AIRflow ทำให้บ้านเย็นลงได้ขนาดไหน ต่างกับเครื่องปรับอากาศอย่างไร
ทั้งนี้หากเปรียบเทียบความรู้สึกของการติด Active AIRflow System กับการเปิดแอร์แล้ว จะมีความแตกต่างกันในแง่ของความสบายตัว โดยการติดระบบ Active AIRflow นั้นจะสร้าง 2 ประโยชน์หลักได้แก่ 1. อากาศถ่ายเท สบายตัว แก้ปัญหาบ้านร้อน อบอ้าว
2. ลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ 2-5 องศา 
ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้ เป็นจุดเด่นหลักที่สร้างภาวะอยู่สบาย เป็นบ้านหายใจได้ ในขณะที่การเปิดเครื่องปรับอากาศ จะเด่นในการลดอุณหภูมิในห้องนั้นๆได้ แต่อาจไม่ได้ช่วยในเรื่องของการสร้างอากาศถ่ายเทให้บ้านทั้งหลัง และไม่ได้แก้เรื่องบ้านอบอ้าวจากสาเหตุหลัก คือ ความร้อนสะสมในโถงหลังคา


4. การติด Smart Roof Tile Ventilator (SRTV) นั้น ยุ่งยากไหม และจำเป็นต้องรื้อหลังคาหรือไม่ อย่างไร
ตอบ จะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะแผ่นกระเบื้องบริเวณนั้นๆ ไม่ได้รื้อเปลี่ยนหลังคาทั้งหมด โดยเอสซีจีมีการผลิต SRTV จากโรงงาน สำหรับแต่ละรุ่นหลังคาโดยเฉพาะ* ในการติดตั้งเป็นการรื้อเปลี่ยนแผ่น ไม่ได้มีการเจาะ จึงหมดกังวลกับเรื่องหลังคารั่วซึม ที่อาจเกิดจากรอยรั่วต่างๆภาพตัวอย่างการติดตั้ง SRTV

*รายละเอียดรุ่นหลังคาดูเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://www.scgbuildingmaterials.com/th/solution/active-airflow-about

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew