การทำงานของระบบ Active AIRflowขั้นตอนการสำรวจและติดตั้งระบบ Active AIRflow

รายละเอียด Package

หมายเหตุ
        1. จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ข้างต้น คำนวณจากบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ 170 ตร.ม.
        2. จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ใช้สอย
        3. หลังคาที่สามารถติดตั้ง SCG Active AIRflow ได้
               - หลังคา SCG รุ่น Excella
               - หลังคา SCG รุ่น Celica
               - หลังคา SCG รุ่น Nuestile ยกเว้นรุ่น Oriental
               - หลังคา SCG รุ่น Prestige หรือหลังคาคอนกรีตเรียบ แบรนด์ทั่วไป ยกเว้นแบรนด์ Vcon
               - หลังคา SCG รุ่น CPAC หรือหลังคาคอนกรีตลอน แบรนด์ทั่วไป ยกเว้นแบรนด์ Vcon
               - Metal sheet องศาตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป
        กรณีเป็นฝ้า slope ระยะจันทันถึงฝ้า ต้องมากกว่า 50 ซม.
               - หลังคาลอนคู่ ทุกแบรนด์ (เฉพาะที่ตรวจสอบแล้วว่าสภาพยังขึ้นทำงานได้)
               - หลังคาพรีม่า โปรลอน ไตรลอน (สินค้าสั่งผลิต ใช้เวลา 30 วัน)
               - หลังคาชิงเกิลแบรนด์ทั่วไป

รายละเอียดการทำงานและแสดงผลของแต่ละ Package


            Change Password Change Password link-social signin-popupnew