การทำงานของระบบ

Intake AIR Grille
ช่องเติมอากาศติดผนัง

ทำหน้าที่เติมอากาศใหม่เข้าสู่ตัวบ้าน เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ

จุดเด่น
มี Filter ป้องกันแมลง และฝุ่น PM2.5

Ceiling Ventilator - CV
ชุดระบายอากาศฝ้าเพดาน

ทำหน้าที่เร่งการระบายอากาศภายในบ้าน เข้าสู่โถงหลังคา

Solar Roof Tile Ventilator - SRTV
ชุดกระเบื้องระบายความร้อนในโถงหลังคา

ทำหน้าที่เร่งการระบายอากาศภายในโถงหลังคาออกสู่นอกตัวบ้าน ช่วยให้บ้านเกิดการระบายความร้อนตลอดเวลา

จุดเด่น
- มีเทคโนโลยี Double Protection ป้องกันน้ำฝนย้อนเข้าหลังคา ด้วยอุปกรณ์ SRTV และกระเบื้องปล่องที่ออกแบบโดยเฉพาะ
- ติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะกระเบื้อง เพียงเปลี่ยนแผ่นเท่านั้น



ภาพการเปรียบเทียบอุณหภูมิ ของบ้านทั่วไป และบ้านที่ติดตั้งระบบ Active AIRflow

พบว่าเมื่อติดตั้งระบบ ทำให้อุณภูมิภายในบ้านและโถงหลังคาลดลง 2-5 องศา เนื่องจากระบบ Active AIRflow ช่วยเร่งการระบายความร้อน ออกสู่ภายนอกบ้านอย่างสม่ำเสมอ

ทำให้บ้านไม่ร้อนอบอ้าว สร้างสภาวะอยู่สบายในการอยู่อาศัย

ขั้นตอนการติดตั้ง

1) ชำระค่าสำรวจหน้างาน 2,000 บาท และนัดหมายทีมงานเพื่อเข้าสำรวจหน้างาน

2) ทีมงานเข้าสำรวจหน้างาน เพื่อเมินราคา และส่งใบเสนอราคา

3) ชำระค่าสินค้า 100% พร้อมนัดหมายทีมช่างเข้าติดตั้ง

4) ทีมช่างเข้าติดตั้งตามวันนัดหมาย ติดตั้งเสร็จใน 1 วัน

หมายเหตุ
• จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบ คำนวณจากบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ 170 ตร.ม.
• จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ใช้สอย
• หากเปลี่ยนวัสดุ SRTV จาก Powder Coating เป็น Stainless จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,500 บาท ต่อ 1 ชุด
• หลังคาที่สามารถติดตั้งได้ ได้แก่ หลังคาคอนกรีตแบรนด์ทั่วไป (ตรวจสอบ ณ จุดขาย), หลังคาเอสซีจี รุ่น ซีแพค, รุ่น เพรสทีจ, รุ่น นิวสไตล์ (ยกเว้น นิวสไตล์ รุ่น โอเรียลทอล และรุ่น ทิมเบอร์, รุ่น เซลิกา, รุ่น เอ็กซ์เซลล่า และหลังคาเมทัลชีทลอนมาตรฐาน ทุกแบรนด์