ข้อมูล Package และราคา

มีให้เลือกทั้งหมด 3 Package แตกต่างตามการควบคุมการทำงานของระบบ


รายละเอียดการทำงานและแสดงผลของแต่ละ Package


จำนวนอุปกรณ์ในระบบ


หมายเหตุ
        1. จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ข้างต้น คำนวณจากบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ 170 ตร.ม.
        2. จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ใช้สอย
        3. หลังคาที่สามารถติดตั้ง SCG Active AIRflow ได้
               - หลังคา SCG รุ่น Excella
               - หลังคา SCG รุ่น Celica
               - หลังคา SCG รุ่น Nuestile ยกเว้นรุ่น Oriental
               - หลังคา SCG รุ่น Prestige หรือหลังคาคอนกรีตเรียบตราเพชร TPI เฉพาะสีน้ำตาลและเทา
               - หลังคา SCG รุ่น CPAC หรือหลังคาคอนกรีตลอนตราเพชร TPI เฉพาะสีน้ำตาลและเทา
               - Metal sheet องศาตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป
        กรณีเป็นฝ้า slope ระยะจันทันถึงฝ้า ต้องมากกว่า 50 ซม.ตารางคำนวณค่าสินค้าและบริการเบื้องต้น
ขั้นตอนการสำรวจและติดตั้งระบบ Active AIRflow

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew