ข้อมูล Package และราคา

มีให้เลือกทั้งหมด 4 Package แตกต่างตามการควบคุมการทำงานของระบบSCG Active AIRflow System Package Platinum

SCG Active AIRflow System Package Platinum ได้พัฒนาขึ้นอีกขั้น เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาบ้านร้อน อบอ้าว รวมถึงการปรับอากาศภายในบ้านให้สะอาดและปลอดภัย จากฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส รวมถึงช่วยกรองกลิ่นจากภายนอกบ้านและรักษาสมดุลความชื้นภายในบ้าน

ด้วยการพัฒนา Intake Air Grille หรือช่องเติมอากาศติดผนัง ให้เป็นลักษณะการทำงานแบบ Active Grille ด้วยอุปกรณ์ใหม่คือ Supply Air Ventilator ที่จะเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องการกรองอากาศดี สะอาด ปลอดภัยเข้าสู่ตัวบ้านตั้งแต่แรก

โดยการสร้างให้อากาศเป็น Positive Pressure เพื่อให้อากาศเสียถูกดันออกทางช่องว่างต่างๆของบ้าน จนทำให้มลภาวะนอกบ้าน ไม่สามารถเข้าสู่ภายในบ้านได้ ซึ่งเป็นหลักการทำงานที่แตกต่างกับเครื่องฟอกอากาศทั่วไป และอุปกรณ์อีก 2 ตัวในระบบ ได้แก่ Ceiling Ventilator (CV) และ SRTV ที่จะช่วยถ่ายเทและระบายความร้อน รวมถึงอากาศเสีย ออกนอกตัวบ้าน
รายละเอียดการทำงานและแสดงผลของแต่ละ Package


จำนวนอุปกรณ์ในระบบ


หมายเหตุ
        1. จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ข้างต้น คำนวณจากบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ 170 ตร.ม.
        2. จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ใช้สอย
        3. หลังคาที่สามารถติดตั้ง SCG Active AIRflow ได้
               - หลังคา SCG รุ่น Excella
               - หลังคา SCG รุ่น Celica
               - หลังคา SCG รุ่น Nuestile ยกเว้นรุ่น Oriental
               - หลังคา SCG รุ่น Prestige หรือหลังคาคอนกรีตเรียบตราเพชร TPI เฉพาะสีน้ำตาลและเทา
               - หลังคา SCG รุ่น CPAC หรือหลังคาคอนกรีตลอนตราเพชร TPI เฉพาะสีน้ำตาลและเทา
               - Metal sheet องศาตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป
        กรณีเป็นฝ้า slope ระยะจันทันถึงฝ้า ต้องมากกว่า 50 ซม.ตารางคำนวณค่าสินค้าและบริการเบื้องต้น
ขั้นตอนการสำรวจและติดตั้งระบบ Active AIRflow

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew