มลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย
ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยปัจจุบันมากขึ้น

ด้วยสถานการณ์มลพิษฝุ่น PM 2.5 ที่รุนแรงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรามากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบทางเดินหายใจ อาการภูมิแพ้อากาศหรือระคายเคือง ผื่นแพ้ต่างๆ


นอกจากนี้ยังมีเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส ที่สร้างความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น 

จะดีกว่าไหม หากเราสามารถปรับพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นพื้นที่สะอาดและปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด SCG Active AIR Quality ที่พัฒนาเพื่อป้องกันมลพิษฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงสร้างอากาศดีภายในบ้าน เพื่อใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น
Highlight VDO


บทความ Active AIR Quality

SCG Active AIR Quality คืออะไร และทำงานอย่างไร

SCG Active AIR Quality เป็นระบบจัดการคุณภาพอากาศภายในบ้าน เพื่อสร้างอากาศคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย 


ด้วยการทำงานของอุปกรณ์ในระบบคือ Supply Air Ventilator ที่จะช่วยกรองอากาศดีเข้าบ้านตั้งแต่แรก
โดยการสร้างให้อากาศเป็น Positive Pressure เพื่อให้อากาศเสียถูกดันออกทางช่องว่างต่างๆของบ้าน
จนทำให้มลภาวะนอกบ้าน ไม่สามารถเข้าสู่ภายในบ้านได้  ซึ่งเป็นหลักการทำงานที่แตกต่างกับเครื่องฟอกอากาศทั่วไป

เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศภายในบ้านจะมีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส


จุดเด่นของ SCG Active AIR Quality

กรองฝุ่น PM 2.5 ได้
สามารถกรองได้ต่ำสุดได้ถึง 0-1 PPM ภายใน 1 ชม. เมื่อติดตั้งในห้องปิดไม่เกิน 40 ตรม. กรณีพื้นที่เปิด หรือขนาดห้องใหญ่ ระบบจะใช้เวลานานขึ้นกว่าพื้นที่แนะนำ
ดักจับแบคทีเรียและไวรัสได้ 90%* รวมถึงไวรัสโคโรน่า
ลดปริมาณ CO2 โดยลดลงได้ 70% ใน 1 ช.ม.* โดยการถูกเจือจางจากอากาศที่มีปริมาณ O2 สูงที่อยู่นอกบ้าน ทำให้หายใจสดชื่น เพิ่มคุณภาพในการนอนและรู้สึกสดชื่นเมื่อตื่นนอน
กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นสิ่งปฏิกูล กลิ่นอาหาร กลิ่นขยะจากภายนอกบ้าน
ปรับความชื้นภายในบ้าน ให้สมดุลกับอากาศภายนอกบ้าน
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
เปรียบเทียบ Active AIR Quality กับระบบปรับคุณภาพอากาศอื่น ๆเปรียบเทียบปุ่มควบคุมการทำงานแต่ละรุ่น
ระบบกรองอากาศ Active AIR Quality ต่างกับเครื่องฟอกอากาศอย่างไรคุณสมบัติตัวกรอง (Filter) 4 ชั้น ของ Active AIR Quality

Active AIR Quality ช่วยกรองอากาศคุณภาพดี ผ่านตัวกรอง หรือ Filter 4 ชั้น
        • ชั้นที่ 1 Fresh Air Shield เป็นด่านแรกที่กรองฝุ่น สิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ รวมถึงป้องกันฝนไม่ให้เข้าสู่บ้าน
        • ชั้นที่ 2 Coarse Filter ทำหน้าที่ดักจับอนุภาคเศษผงขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่น เส้นผม ขนสัตว์ ตลอดจนสัตว์ขนาดเล็ก
        • ชั้นที่ 3 Carbon Filter ช่วยป้องกันไม่ให้กลิ่นจากภายนอก ที่เป็นกลิ่นจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นขยะ รวมถึงกลิ่นจากการเผาไหม้ เช่น กลิ่นควันรถยนต์ กลิ่นเหม็นควันไฟจากการเผาไหม้วัสดุธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้าน รวมถึงยับยั้งไม่ให้อนุภาคสารเคมีอันตราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็ง เข้าสู่บ้านได้
        • ชั้นที่ 4 HEPA H13 Filter กรองฝุ่น กรอง PM 2.5 เชื้อโรค** แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงไวรัสกลุ่มโคโรน่าได้ 99%*
* สำหรับพื้นที่ห้องปิดขนาด 20-40 ตร.ม.
** เชื้อโรค หมายถึง แบคทีเรีย ทุกประเภท ไวรัสทุกประเภท รวมถึงไวรัสกลุ่มโคโรน่า ยกเว้นไวรัสที่ขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
รายละเอียดรุ่น SCG Active AIR Quality

มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่น ตามการใช้งาน มีแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
Indoor และ Outdoor
        • Indoor เป็นการติดตั้งตัวเครื่องไว้ภายในบ้าน จะสะดวกต่อการควบคุม และทำความสะอาด        
        • Outdoor ติดตั้งตัวเครื่องไว้นอกบ้าน ไม่มีเสียงรบกวน และผนังบ้านสวยงาม
Standard และ ERV
        • Standard จะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ในเรื่องการกรองฝุ่น มลพิษ เชื้อโรค แบคทีเรียต่างๆก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน
        • ERV เพิ่มเติมคุณสมบัติการลดอุณหภูมิจากอากาศภายนอกที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน เหมาะกับการใช้งานในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศไว้ตลอดเวลาเปรียบเทียบคุณสมบัติและข้อแนะนำการเลือกรุ่น Active AIR Qualityภาพตัวอย่างการติดตั้ง Active AIR Quality
แนวทางการเลือกและใช้งาน Active AIR Quality
เพิ่มคุณภาพอากาศในบ้านทุกมิติ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริม
ยับยั้งอนุภาคไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในบ้าน

ติดตั้ง Purifier Unit เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้าน ทั้งกลิ่นขยะ สัตว์เลี้ยง อาหาร และกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้
ภาพตัวอย่างการติดตั้ง Purifier Unitภาพแสดงการทำงานของอุปกรณ์เสริมภายในบ้าน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งอนุภาคไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในบ้านค่าไฟฟ้าจากการใช้งาน Active AIR Qualityการดูแลรักษาและการรับประกัน


ดาวน์โหลด

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew