วิถีชีวิตยุคใหม่ ต้องรับมลพิษทางอากาศ
ฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย

ด้วยสถานการณ์มลพิษฝุ่น PM 2.5 ที่รุนแรงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรามากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบทางเดินหายใจ อาการภูมิแพ้อากาศหรือระคายเคือง ผื่นแพ้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส ที่สร้างความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น

​​​​​​​จะดีกว่าไหม หากเราสามารถปรับพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นพื้นที่สะอาดและปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด SCG Active AIR Quality ที่พัฒนาเพื่อป้องกันมลพิษฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงสร้างอากาศดีภายในบ้าน เพื่อใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้นHighlight VDO


SCG Active AIR Quality คืออะไร และทำงานอย่างไร

SCG Active AIR Quality หรือเครื่องเติมอากาศดีให้บ้านและคอนโด มีหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน ซึ่งต่างจากการทำงานของเครื่องฟอกอากาศทั่วไป
ขั้นตอนที่ 1 ดึงอากาศใหม่เข้าบ้าน โดยอากาศใหม่นี้จะมีคุณภาพดีตั้งต้น เนื่องจากมีตัวกรอง (Filter) 5 ชั้น ที่จะช่วยกรองฝุ่น PM2.5 เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย  99%* ตั้งแต่ต้น

ขั้นตอนที่ 2 อากาศที่เข้าสู่ตัวบ้าน จะเป็นอากาศคุณภาพดี มีออกซิเจน ที่จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมภายในห้องลงได้ 70% ภายใน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3 สร้างอากาศแรงดันบวกภายในห้อง จากการที่มีอากาศสะสมภายในห้องมากขึ้น จึงเกิดแรงดัน โดยจะดันอากาศเสียคงค้างภายในบ้านให้ออกภายนอกบ้าน จึงทำให้อากาศภายในห้องเป็นอากาศคุณภาพดีตลอดเวลา


คุณสมบัติของ SCG Active AIR Quality

✅ ช่วยเติมและกรองอากาศดีเข้าบ้านตั้งแต่แรก ด้วยระบบ Supply Air Ventilator 
✅ กรองฝุ่น PM 2.5 ได้ 99%* รวมถึงสารเคมี ที่ปนเปื้อนในอากาศ 
✅ กรองและกำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย รวมถึงเชื้อโควิด-19 ได้ถึง 99%**
✅ เพิ่มออกซิเจนเข้าสู่บ้าน โดยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 70% ใน 1 ชั่วโมง และรักษาระดับให้ไม่เกิน 1,000 PPM
✅กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายนอก รวมถึงกลิ่นจากการเผาวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ หญ้า ไม่ให้เข้าสู่บ้าน

*สำหรับพื้นที่ 40 ตร.ม. อากาศดีภายใน 60 นาที จากคุณสมบัติของแผ่นกรอง HEPA H13 
**จากคุณสมบัติของแผ่นกรอง Anti-Viral ซึ่งผ่านการทดสอบจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ SCG Bi-ion ซึ่งผ่านการทดสอบSARS-CoV-2 Neutralization Through Bi-Polar Ionization, innovative bioanalysis, CA, USA 22.07/2020 


Active AIR Quality ต่างกับเครื่องฟอกอากาศอย่างไร
ดาวน์โหลด

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew