คุณสมบัติตัวกรอง (Filter) 5 ชั้น ของ Active AIR Quality

เติมอากาศดี กำจัดอากาศเสีย พร้อมเติมออกซิเจนให้บ้าน ด้วยตัวกรอง (Filter) ใน SCG Active AIR Quality
        • ชั้นที่ 1 Fresh Air Shield เป็นด่านแรกที่กรองฝุ่น สิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ รวมถึงป้องกันฝนไม่ให้เข้าสู่บ้าน
        • ชั้นที่ 2 Coarse Filter ทำหน้าที่ดักจับอนุภาคเศษผงขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่น เส้นผม ขนสัตว์ ตลอดจนสัตว์ขนาดเล็ก
        • ชั้นที่ 3 Carbon Filter ช่วยป้องกันไม่ให้กลิ่นจากภายนอก ที่เป็นกลิ่นจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นขยะ รวมถึงกลิ่นจากการเผาไหม้ เช่น กลิ่นควันรถยนต์ กลิ่นเหม็นควันไฟจากการเผาไหม้วัสดุธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้าน รวมถึงยับยั้งไม่ให้อนุภาคสารเคมีอันตราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็ง เข้าสู่บ้านได้
        • ชั้นที่ 4 HEPA H13 Filter กรองฝุ่น กรอง PM 2.5 เชื้อโรค** แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงไวรัสกลุ่มโคโรน่าได้ 99%*
        • ชั้นที่ 5 แผ่นกรองเคลือบสารยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า SARs-CoV-2 สามารถกำจัดเชื้อ SARs-CoV-2 สาเหตุของโรค Covid-19 ได้ 99% ใน 1 นาที* ทดสอบกับสายพันธุ์ Delta โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล ด้วยมาตรฐาน ISO 18184

Option เสริม
ชั้นที่ 6 SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรค ที่อยู่ในอากาศภายในห้อง กำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรน่า สาเหตุ Covid-19
รายละเอียดรุ่น SCG Active AIR Quality

มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่น ตามการใช้งาน มีแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
Indoor และ Outdoor
        • Indoor เป็นการติดตั้งตัวเครื่องไว้ภายในบ้าน จะสะดวกต่อการควบคุม และทำความสะอาด        
        • Outdoor ติดตั้งตัวเครื่องไว้นอกบ้าน ไม่มีเสียงรบกวน และผนังบ้านสวยงาม
Standard และ ERV
        • Standard จะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ในเรื่องการกรองฝุ่น มลพิษ เชื้อโรค แบคทีเรียต่างๆก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน
        • ERV เพิ่มเติมคุณสมบัติการลดอุณหภูมิจากอากาศภายนอกที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน เหมาะกับการใช้งานในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศไว้ตลอดเวลาเปรียบเทียบคุณสมบัติและข้อแนะนำการเลือกรุ่น Active AIR Qualityแนวทางการเลือกและใช้งาน Active AIR Quality
เพิ่มคุณภาพอากาศในบ้านทุกมิติ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริม

ยับยั้งอนุภาพไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในบ้าน
ติดตั้ง Purifier Unit เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้าน ทั้งกลิ่นขยะ สัตว์เลี้ยง อาหาร และกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งอนุภาคไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในบ้าน            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew