คุณสมบัติตัวกรอง (Filter) 5 ชั้น ของ SCG Active AIR Quality

เติมอากาศดี กำจัดอากาศเสีย พร้อมเติมออกซิเจนให้บ้าน ด้วยตัวกรอง (Filter) ใน SCG Active AIR Quality*
        • ชั้นที่ 1 Fresh Air Shield เป็นด่านแรกที่กรองฝุ่น สิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ รวมถึงป้องกันฝนไม่ให้เข้าสู่บ้าน
        • ชั้นที่ 2 Coarse Filter ทำหน้าที่ดักจับอนุภาคเศษผงขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่น เส้นผม ขนสัตว์ ตลอดจนสัตว์ขนาดเล็ก
        • ชั้นที่ 3 Carbon Filter ช่วยป้องกันไม่ให้กลิ่นจากภายนอก ที่เป็นกลิ่นจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นขยะ รวมถึงกลิ่นจากการเผาไหม้ เช่น กลิ่นควันรถยนต์ กลิ่นเหม็นควันไฟจากการเผาไหม้วัสดุธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้าน รวมถึงยับยั้งไม่ให้อนุภาคสารเคมีอันตราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็ง เข้าสู่บ้านได้
        • ชั้นที่ 4 HEPA H13 Filter กรองฝุ่น กรอง PM 2.5 เชื้อโรค** แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงไวรัสกลุ่มโคโรน่าได้ 99%*
        • ชั้นที่ 5 แผ่นกรองเคลือบสารยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า SARs-CoV-2 สามารถกำจัดเชื้อ SARs-CoV-2 สาเหตุของโรค Covid-19 ได้ 99% ใน 5 นาที* ทดสอบกับสายพันธุ์ Delta โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล ด้วยมาตรฐาน ISO 18184

        *สำหรับรุ่น Classic o1, Classic i1 และ Cool X i1

Option เสริม
ชั้นที่ 6 SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรค ที่อยู่ในอากาศภายในห้อง กำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรน่า สาเหตุ Covid-19
รายละเอียดรุ่น SCG Active AIR Quality

มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่น ตามการใช้งาน มีแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
Classic และ Cool X
        • Classic มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในการกรองฝุ่น มลพิษ เชื้อโรค แบคทีเรียต่างๆ ก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน        
        • Cool X เพิ่มเติมคุณสมบัติการลดอุณหภูมิจากอากาศภายนอกที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศไว้ตลอดเวลา
i และ o
        • i ตัวเครื่องจะติดตั้งไว้ภายในบ้าน ช่วยให้สะดวกต่อการควบคุมและทำความสะอาด
        • o ตัวเครื่องจะติดตั้งไว้ภายนอกบ้าน ไม่มีเสียงรบกวน และผนังภายในบ้านสวยงามเปรียบเทียบคุณสมบัติและข้อแนะนำการเลือกรุ่น Active AIR Qualityแนวทางการเลือกและใช้งาน Active AIR Quality
เพิ่มคุณภาพอากาศในบ้านทุกมิติ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริม

ติดตั้ง SCG Bi-ion เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ รวมถึงช่วยลดฝุ่น PM10-PM2.5 ทำให้มั่นใจในคุณภาพอากาศที่สะอาดปลอดภัยยิ่งกว่า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งอนุภาคไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในบ้าน            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew