คุณสมบัติของ Active AIRflow TM System

ลดอุณหภูมิภายในบ้าน ไม่ร้อนอบอ้าว

บ้านเย็นลง 2-5 องศา ใต้โถงหลังคาเย็นลง 10-15 องศา

ระบายและถ่ายเทอากาศตลอดวัน

รู้สึกสบายตัว ไม่อบอ้าว ถ่ายเทอากาศได้ 7-10 รอบต่อช.ม.

ป้องกันฝุ่นและเชื้อราสะสมในบ้าน

มีตัวกรองฝุ่น PM 2.5 ลดความชื้นสะสม สาเหตุหนึ่งของการเกิดเชื้อราและภูมิแพ้

ประหยัดค่าไฟจากการใช้เรื่องปรับอากาศ

ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างน้อย 10%

คุณสมบัติของ Active AIR Quality

กรองฝุ่น PM2.5 ได้99%*
กรองเชื้อโรค ไวรัสได้ 99%

รวมถึงไวรัสโคโรน่า สาเหตุของ Covid-19***

เพิ่มคุณภาพในการนอนหลับ

ลด Co2 ได้ 70% ใน 1 ช.ม.**

กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมถึงอนุภาคอันตรายที่อาจก่อมะเร็ง

กลิ่นสารอินทรีย์จากภายนอกบ้าน**

*สำหรับพื้นที่ 40 ตรม. อากาศดีภายใน 1 ชม., พื้นที่ 60 ตรม. อากาศดีภายใน 1-2 ชม.
**คุณสมบัติของระบบฯ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
***ผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการ NSTDA, TBES, NCTC, Mahidol


โครงการและบริษัทรับสร้างบ้านที่เลือกติดตั้ง Active AIRflow TM System

สอบถามข้อมูล รับคำปรึกษา

จากผู้เชี่ยวชาญ Active AIRflow TM System และ Active AIR Quality นวัตกรรมเพื่อบ้านอยู่สบายยุคใหม่

รีวิวจากผู้ใช้งานจริง

บทความที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลด

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew