ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคาเอสซีจี ฟรี


SCG Roof Renovation หลากหลายบริการ แก้ไขทุกปัญหาหลังคาเก่า


มาตรฐานการให้บริการรีวิว การใช้บริการจากลูกค้าจริง


บทความที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างภาพการใช้บริการจริง


ทดลองประมาณราคาเปลี่ยนหลังคาทั้งผืน (Re-Roof) เบื้องต้น

    

เงื่อนไขการให้บริการ : 

บริการซ่อมหลังคาบ้านเดี่ยวรั่วเฉพาะจุด (Roof Repair)

 • ไม่รับงานซ่อมแซมหลังคาส่วนต่อเติม
 • บริการซ่อมหลังคาบ้านเดี่ยวรั่วเฉพาะจุด (Roof Repair)  รับเฉพาะหลังคาแบรนด์เอสซีจีเท่านั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

บริการซ่อมหลังคาทาวน์เฮาส์รั่ว (Top Up Roof)

 • รับงานความสูงไม่เกินอาคาร 3 ชั้น
 • ไม่รับงานส่วนต่อเติม / ซ่อมรั่วเฉพาะจุด  รับแก้ไขงานรูปแบบ Top Up Roof เท่านั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

บริการรื้อ-เปลี่ยนหลังคาทั้งผืน (Re-Roof)

 • ไม่รับแก้  รื้อ  หรือต่อเติมโครงหลังคา
 • ไม่รับงานรื้อ - เปลี่ยนหลังคาส่วนต่อเติม
 • รับประกัน 2 ปี เฉพาะกระเบื้องเซรามิค เอสซีจีรุ่น Excella เท่านั้นสำหรับกระเบื้องรุ่นอื่น รับประกัน 1 ปี
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

บริการทาสีหลังคา (Roof Repaint)

 • ให้บริการเฉพาะบ้านเดี่ยวเท่านั้น
 • ให้บริการเฉพาะหลังคาคอนกรีตเท่านั้น  โดยสามารถให้บริการได้ทุกแบรนด์
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


ดาวน์โหลด

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew