คำถามที่พบบ่อย | FAQ

      1. บริการ Roof Renovation คืออะไร

      คือ  บริการซ่อม - ปรับปรุงหลังคาสำหรับบ้านเก่าภายใต้มาตรฐาน SCG ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยแบ่งประเภทงานดังนี้

 • งาน Re-Roof (บริการรื้อ- เปลี่ยนหลังคาทั้งผืน) รื้อ-เปลี่ยนหลังคาบ้านเก่าให้กลับมาสวยเหมือนใหม่ พร้อมรับประกันงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • งาน Roof Repair (บริการซ่อมหลังคาบ้านเดี่ยวรั่วเฉพาะจุด) แก้ไขปัญหาหลังคารั่วซ้ำซาก พร้อมรับประกันงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • งาน Top Up Roof (บริการซ่อมหลังคาทาวน์เฮาส์ / ทาวน์โฮม) แก้ปัญหาหลังคาทาวน์เฮาส์ / ทาวน์โฮมรั่วให้หายขาด ไม่รั่วซ้ำ พร้อมรับประกันงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • งาน Roof Repaint (บริการทาสีหลังคา) จบปัญหาหลังคาสีซีดจาง มีคราบดำ หม่นหมองไม่น่ามอง ให้หลังคาเก่ากลับมาสวยใหม่ได้ในราคาที่เอื้อมถึง พร้อมรับประกันงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี

2. เขตพื้นที่ในการรับบริการของ SCG Roof Renovation อยู่ที่ไหนบ้าง?

      ให้บริการในจังหวัดที่มีเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ , เอสซีจี โฮมโซลูชั่น, เอสซีจีรูฟฟิ่งเซนเตอร์หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center โทร.0-2586-2222

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด ประมาณเท่าไร

      เนื่องจากรายละเอียดของงานบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณและความยากง่ายของงาน จึงจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าตรวจสอบหลังคาเพื่อบันทึกรายละเอียดและเสนอทางเลือกในการทำงานพร้อมราคาให้ทราบอีกครั้ง

4. จะมั่นใจได้อย่างไรว่างบประมาณไม่บานปลาย ?

      เอสซีจีมีการเข้าไปสำรวจหน้างานจริงเพื่อประเมินปัญหา โดยจะมีสรุปรายงานการตรวจสภาพหลังคา พร้อมคำนวณค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนที่ลูกค้าจะรับบริการ

5. หากสนใจใช้บริการ SCG Roof Renovation ต้องทำอย่างไร

 • หากลูกค้าสนใจใช้บริการ SCG Roof Renovation จะมีทีมเข้าไปสำรวจหน้างาน โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,000 บาท การเข้าไปสำรวจหน้างานเพื่อหาสาเหตุของปัญหาหลังคาที่เกิดขึ้น และจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
 • หลังจากที่สำรวจหน้างานแล้ว SCG Roof Renovation จะส่งรายงานการสำรวจหน้างาน  ชี้แจงปัญหาหลังคาที่เกิดขึ้น บอกแนวทางแก้ไข            และส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าทราบค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจใช้บริการ SCG Roof Renovation
 • เงินค่าสำรวจหน้างาน 2,000 บาทสามารถหักเป็นส่วนได้เมื่อใช้บริการ SCG Roof Renovation

      6. ใช้เวลาในการทำงานที่หน้างานประมาณกี่วัน

 • สำหรับงาน Re-Roof จะใช้เวลาในการทำงานที่หน้างานประมาณ 5 – 7 วัน (ขนาดพื้นที่หลังคาประมาณ 200 ตร.ม.) และตรวจสอบความเรียบร้อยโดยทีมงาน QC หลังจากงานแล้วเสร็จ
 • สำหรับงาน Roof Repair จะใช้เวลาในการดำเนินงานแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ปริมาณงานและความยากง่ายของการทำงาน
 • สำหรับงาน Top Up Roof จะใช้เวลาในการทำงานที่หน้างานประมาณ 1 – 2 วัน (ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน) และตรวจสอบความเรียบร้อยโดยทีมงาน QC หลังจากงานแล้วเสร็จ
 • สำหรับงาน Roof Repaint จะใช้เวลาในการทำงานที่หน้างานประมาณ 1 – 2 วัน สำหรับบ้านพื้นที่หลังคาประมาณ 150 ตร.ม. (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในการทำงานเนื่องจากการทำงานจะต้องรอให้หลังคาแห้งจากการทำงานขั้นตอนก่อนหน้า)

      7. ระหว่างที่รับบริการ ผู้อยู่อาศัยในบ้านต้องย้ายออกหรือหาที่อยู่ชั่วคราวหรือไม่

      ผู้อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องย้ายออกโดยสามารถพักอาศัยในบ้านได้ตามปกติ เพราะทีมงานมีการวางแผนการทำงานเป็นส่วนๆ ให้จบในแต่ละวัน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายระหว่างการทำงานตามมาตรฐาน

      8. หากเกิดปัญหาในการให้บริการสามารถติดต่อได้ที่ไหน

      SCG HOME Contact Center 02-586-2222

      9. ขอบเขตการรับประกันผลงานเป็นอย่างไร

 • งาน Re-Roof (บริการรื้อ- เปลี่ยนหลังคาทั้งผืน) รับประกันงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • งาน Roof Repair (บริการซ่อมหลังคารั่วบ้านเดี่ยวเฉพาะจุด) รับประกันงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • งาน Top Up Roof (บริการซ่อมหลังคาทาวน์เฮาส์ / ทาวน์โฮม) รับประกันงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • งาน Roof Repaint (บริการทาสีหลังคา) รับประกันงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี

      รับประกันงานติดตั้งนับจากวันส่งมอบงาน โดยไม่รวมความเสียหายดังต่อไปนี้

 • ความเสียหายจากการกระทำใดๆ โดยบุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทฯ
 • ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 • ความเสียหายจากการไม่ดูแลรักษาหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท
 • ความเสียหายจากการใช้หลังคาผิดประเภท

      10. ระหว่างการรับบริการ ทาง SCG มีแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานอย่างไร

      SCG มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ มีระบบความปลอดภัยในการทำงานทุกขั้นตอน พร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายที่เราจัดเตรียมไว้ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าใบคลุมหลังคาเพื่อกันฝน และอุปกรณ์ป้องกัน  เศษกระเบื้อง หรือเศษปูนหล่น

11. หากต้องการใช้บริการในช่วงหน้าฝน SCG มีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไร

      ทาง SCG สามารถให้บริการในช่วงหน้าฝนได้ตามปกติ เพราะทีมงานมีการวางแผนการทำงานเป็นส่วนๆ ให้จบในแต่ละวัน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายระหว่างการทำงานตามมาตรฐาน

      เงื่อนไขการให้บริการรื้อ- เปลี่ยนหลังคาทั้งผืน (Re-Roof)

 • ไม่รับงานส่วนต่อเติม
 • บริการรื้อ-เปลี่ยนหลังคาทั้งผืน (Re-Roof) ให้บริการกับกระเบื้องหลังคาเดิมได้ทุกแบรนด์ แต่กระเบื้องหลังคาที่เปลี่ยนใหม่ต้องเป็นแบรนด์ SCG เท่านั้น
 • กรณีกระเบื้อง Fiber Cement (ลอนคู่, พรีม่า) สามารถรื้อ-เปลี่ยนหลังคาทั้งผืน (Re-Roof) เป็นกระเบื้องเดิมได้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกระเบื้องรุ่นอื่นได้
 • กรณีหลังคาเดิมเป็นกระเบื้องคอนกรีต และเซรามิค สามารถเปลี่ยนชนิดกระเบื้องจากเดิมได้ แต่มีข้อควรคำนึง ดังนี้

      -การเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ควรคำนึงถึงขนาดของโครงสร้างเดิมที่รับน้ำหนักกระเบื้องหลังคา ระยะแปเดิม และความชันหรือองศาหลังคาเดิมว่าเหมาะสมกับกระเบื้องหลังคาใหม่หรือไม่

      -หากน้ำหนัก (ต่อตารางเมตร) ของกระเบื้องหลังคาใหม่ใกล้เคียงหรือน้อยกว่ากระเบื้องหลังคาเก่า รวมถึงมีองศาหลังคาเหมาะสมก็สามารถทำได้ โดยอาจมีการปรับระยะแปให้ถูกต้องตามประเภทของกระเบื้องหลังคาใหม่

      -แต่หากกระเบื้องหลังคาใหม่มีน้ำหนัก (ต่อตารางเมตร) มากกว่ากระเบื้องหลังคาเก่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงหลังคา เจ้าของบ้านจะต้อปรึกษาวิศวกรเพื่อพิจารณาหรือออกแบบโครงสร้างหลังคาที่เหมาะสม รวมถึงขออนุญาตหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารก่อน ทางเราจึงจะสามารถดำเนินการ   ต่อได้

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการให้บริการซ่อมหลังคาบ้านเดี่ยวรั่วเฉพาะจุด (Roof Repair)

 • ไม่รับงานส่วนต่อเติม
 • งาน Roof Repair (บริการซ่อมหลังคาบ้านเดี่ยวรั่วเฉพาะจุด) รับซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาเฉพาะแบรนด์ SCG เท่านั้น ไม่รับงานซ่อมหลังคาแบรนด์อื่น
 • ให้บริการซ่อมแซมทุกส่วนของหลังคา ยกเว้นงานบางประเภทที่ต้องอาศัยบริการจากช่างเฉพาะทาง เช่น งานซ่อม/หล่อคอนกรีตปีกนก ค.ส.ล. หรือปั้นลม, งานโครงสร้างหลังคา, งานฝ้าเพดานและฝ้าชายคา, งานติดตั้งรางน้ำรอบชายคา ฯลฯ
 • กรณีกระเบื้อง Fiber Cement สามารถรื้อ-เปลี่ยนหลังคาทั้งผืน (Re-Roof) ได้เท่านั้น ไม่สามารถซ่อมแซมเฉพาะจุด (Roof Repair) ได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการให้บริการซ่อมหลังคาทาวน์เฮาส์ / ทาวน์โฮม (Top Up Roof)

 • ให้บริการเฉพาะหลังคาเดิมที่เป็นรุ่นลอนคู่ เท่านั้น
 • ไม่รับงานส่วนต่อเติม / ซ่อมรั่วเฉพาะจุด รับแก้ไขงานรูปแบบ Top Up Roof เท่านั้น
 • รับงานที่ความสูงไม่เกิน 3 ชั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการให้บริการทาสีหลังคา (Roof Repaint)

 • ให้บริการเฉพาะบ้านเดี่ยวเท่านั้น ยังไม่รับบ้านทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม
 • ให้บริการเฉพาะหลังคาประเภทคอนกรีตได้เท่านั้น โดยให้บริการได้ทุกยี่ห้อ (ไม่รับงานกระเบื้องกลุ่มไฟเบอร์ซิเมนต์ และเซรามิค)
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew