บริการซ่อมหลังคาบ้านเดี่ยวรั่วเฉพาะจุด (Roof Repair)


      คำถามที่พบบ่อย | FAQ

      1.บริการซ่อมหลังคาบ้านเดี่ยวรั่วเฉพาะจุด (Roof Repair) คืออะไร

      คือ บริการซ่อมหลังคาบ้านเดี่ยวรั่วเฉพาะจุด โดย SCG Roof Renovation แก้ไขปัญหาหลังคารั่วซ้ำซาก  พร้อมรับประกันงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี

      2.เขตพื้นที่ในการรับบริการซ่อมหลังคาบ้านเดี่ยวรั่วเฉพาะจุด (Roof Repair) อยู่ที่ไหนบ้าง?

      ให้บริการในจังหวัดที่มีเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ , เอสซีจี โฮมโซลูชั่น, เอสซีจีรูฟฟิ่งเซนเตอร์หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center โทร.0-2586-2222

      3.เงื่อนไขการให้บริการซ่อมหลังคาบ้านเดี่ยวรั่วเฉพาะจุด (Roof Repair)

  • ไม่รับงานส่วนต่อเติม
  • งาน Roof Repair (บริการซ่อมหลังคาบ้านเดี่ยวรั่วเฉพาะจุด) รับซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาเฉพาะแบรนด์ SCG เท่านั้น ไม่รับงานซ่อมหลังคา   แบรนด์อื่น
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

      4.บริการซ่อมหลังคาบ้านเดี่ยวรั่วเฉพาะจุด (Roof Repair) ซ่อมแซมหลังคาส่วนไหนบ้าง

      ทุกส่วนของหลังคา ยกเว้นงานบางประเภทที่ต้องอาศัยบริการจากช่างเฉพาะทาง เช่น งานซ่อม/หล่อคอนกรีตปีกนก ค.ส.ล. หรือปั้นลม, งานโครงสร้างหลังคา, งานฝ้าเพดานและฝ้าชายคา, งานติดตั้งรางน้ำรอบชายคา ฯลฯ

      5.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด ประมาณเท่าไร

      เนื่องจากรายละเอียดของงานบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณและความยากง่ายของงาน จึงจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าตรวจสอบหลังคาเพื่อบันทึกรายละเอียดและเสนอทางเลือกในการทำงานพร้อมราคาให้ทราบอีกครั้ง

      6. จะมั่นใจได้อย่างไรว่างบประมาณไม่บานปลาย ?

      เอสซีจีมีการเข้าไปสำรวจหน้างานจริงเพื่อประเมินปัญหา โดยจะมีสรุปรายงานการตรวจสภาพหลังคา พร้อมคำนวณค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนที่ลูกค้าจะรับบริการ

      7. หากสนใจใช้บริการ SCG Roof Renovation ต้องทำอย่างไร

  • หากลูกค้าสนใจใช้บริการ SCG Roof Renovation จะมีทีมเข้าไปสำรวจหน้างาน โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,000 บาท การเข้าไปสำรวจหน้างานเพื่อหาสาเหตุของปัญหาหลังคาที่เกิดขึ้น และจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
  • หลังจากที่สำรวจหน้างานแล้ว SCG Roof Renovation จะส่งรายงานการสำรวจหน้างาน  ชี้แจงปัญหาหลังคาที่เกิดขึ้น บอกแนวทางแก้ไข            และส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าทราบค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจใช้บริการ SCG Roof Renovation
  • เงินค่าสำรวจหน้างาน 2,000 บาทสามารถหักเป็นส่วนได้เมื่อใช้บริการ SCG Roof Renovation

      8. ใช้เวลาในการทำงานที่หน้างานประมาณกี่วัน

      สำหรับงานซ่อมหลังคารั่วบ้านเดี่ยวเฉพาะจุด (Roof Repair) จะใช้เวลาในการดำเนินงานแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ปริมาณงานและความยากง่ายของการทำงาน

      9. ระหว่างที่รับบริการ ผู้อยู่อาศัยในบ้านต้องย้ายออกหรือหาที่อยู่ชั่วคราวหรือไม่

      ผู้อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องย้ายออกโดยสามารถพักอาศัยในบ้านได้ตามปกติ เพราะทีมงานมีการวางแผนการทำงานเป็นส่วนๆ ให้จบในแต่ละวัน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายระหว่างการทำงานตามมาตรฐาน

      10. หากเกิดปัญหาในการให้บริการสามารถติดต่อได้ที่ไหน

      SCG HOME Contact Center 02-586-2222

      11.ขอบเขตการรับประกันผลงานเป็นอย่างไร

      บริการซ่อมหลังคารั่วบ้านเดี่ยวเฉพาะจุด (Roof Repair) รับประกันงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี

      รับประกันงานติดตั้งนับจากวันส่งมอบงาน โดยไม่รวมความเสียหายดังต่อไปนี้

  • ความเสียหายจากการกระทำใดๆ โดยบุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทฯ
  • ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
  • ความเสียหายจากการไม่ดูแลรักษาหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท
  • ความเสียหายจากการใช้หลังคาผิดประเภท

      12. ระหว่างการรับบริการ ทาง SCG มีแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานอย่างไร

      SCG มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ มีระบบความปลอดภัยในการทำงานทุกขั้นตอน พร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายที่เราจัดเตรียมไว้

      ไม่ว่าจะเป็น ผ้าใบคลุมหลังคาเพื่อกันฝน และอุปกรณ์ป้องกันเศษกระเบื้อง หรือเศษปูนหล่น

      13. หากต้องการใช้บริการในช่วงหน้าฝน SCG มีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไร

      ทาง SCG สามารถให้บริการในช่วงหน้าฝนได้ตามปกติ เพราะทีมงานมีการวางแผนการทำงานเป็นส่วนๆ ให้จบในแต่ละวัน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายระหว่างการทำงานตามมาตรฐาน

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew