ติด “โซลาร์ รูฟ” กับ เอสซีจี ดีกว่าอย่างไร

มั่นใจกว่า ถ้าเลือกติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์กับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ด้วย..

✓ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านหลังคา และระบบโซลาร์ที่ยาวนานกว่า

✓ นวัตกรรมยึดแผงโซลาร์แบบพิเศษ Solar FIX ช่วยป้องกันปัญหาหลังคารั่วได้มากกว่า

✓ การดูแลทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ


มั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ด้วยอุปกรณ์ระบบและโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูง High Performance Crystalline เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (Tier1)* สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงนาน 25 ปี

Tier1 คือ บริษัทผลิตโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงที่ได้มาตรฐาน และมีความเชื่อถือมากที่สุดเพราะโซลาร์ รูฟ มีอายุการใช้งาน นานกว่า 25 ปี และเพื่อให้มั่นใจ ว่า “หลังคา” จะอยู่คู่กับระบบโซลาร์ไปอีกนาน วางใจในความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เลือกติดโซลาร์ รูฟ กับ SCG Solar Roof Solutionsขั้นตอนการติดตั้ง

Roof Health Check
บริการตรวจเช็คสภาพหลังคา พร้อมโซลูชั่นแก้ทุกปัญหาหลังคา ก่อนติดตั้งระบบโซลาร์

Optimized Design
ออกแบบระบบโซลาร์ โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงสุด

Free Solar Permitting Process
บริการขออนุญาตติดตั้งกับภาครัฐ ตลอดทั้งกระบวนการ

Professional Installation
ติดตั้งระบบโซลาร์ โดยทีมช่างมืออาชีพ และนวัตกรรม Solar FIX

System Checking
ตรวจเช็คประสิทธิภาพของระบบโซลาร์ก่อนส่งมอบงาน

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew