ตัวช่วยลดค่าไฟสูงสุด 60% เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

✓  เหมาะสำหรับ  ออฟฟิศ หรือ โรงงานขนาดเล็ก
✓  เหมาะกับธุรกิจที่มี ค่าไฟ20,000 -50,000 บาท / เดือน  
✓  ลดค่าไฟได้  10,000-15,000 บาท / เดือน
✓  คืนทุนประมาณ 5-6 ปี (ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟ)


หมายเหตุ :
* ลดค่าไฟได้สูงสุด 60%  หรือลดค่าไฟได้ถึง 10,000 – 15,000 บาท/เดือน  ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟ, สถานที่ตั้ง และสภาพอากาศ
**  คืนทุนภายใน 5-6 ปี  คิดจากหน่วยค่าไฟ 4.42 บาท/วัตต์   รวมถึงพฤติกรรมการใช้ไฟ, สถานที่ตั้ง และสภาพอากาศ
*** ราคา 890,000 บาท รวม Vat 7%  ราคาเฉพาะพื้นที่ MEA  กรณีติดตั้งพื้นที่ PEA  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 150,000 บาท  เนื่องจากต้องติดตั้งอุปกรณ์ Protection Relay ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า

ข้อมูล Package
SCG Solar Roof Solutions
​​​​​​​23.52 kW

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew