บริการปิดโพรงใต้บ้าน

เอสซีจี แลนด์สเคป เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า

จึงได้เกิดบริการรูปแบบใหม่ “บริการปิดโพรงใต้บ้าน” เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น โดยบริการปิดโพรงใต้บ้านจาก เอสซีจี แบ่งระดับความรุนแรงของปัญหาออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1.โพรงขนาดเล็ก ระดับพื้นดินทรุดจากท้องคานไม่เกิน 20 ซม.
2.โพรงขนาดใหญ่ ระดับพื้นดินทรุดจากท้องคานไม่เกิน 50 ซม.

บริการปิดโพรงใต้บ้าน SMART SPACE COVERING

ด้วยระบบการทำคอนกรีตกั้นแนว Soil Stabilizer ร่วมกับการปิดกั้นโพรงด้วย แผ่นสมาร์ทบอร์ด (สำหรับโพรงขนาดเล็ก) และแผ่นคอนกรีตสำเร็จ (สำหรับโพรงขนาดใหญ่) ทำหน้าที่เหมือนเป็นไม้แบบ และ Soil Stabilizer ทำหน้าที่เป็นเหมือนแนวกำแพงปูนที่กั้นบริเวณด้านหน้าโพรงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของพื้นดินบริเวณด้านหน้าโพรงรอบบ้าน ให้คุณมั่นใจได้ถึงความทนทานของการปิดโพรงด้วยระบบนี้SMART SPACE COVERINGขั้นตอนการให้บริการ

1. เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจหน้างานเพื่อประเมินความรุนแรงของปัญหาโพรงและเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น และทำการประเมินราคา

2. เริ่มติดตั้งโดยขุดร่องด้านข้างตามแนวโพรง กว้าง 30 ซม. ลึก 30 – 40 ซม. พร้อมกับตีเส้นระดับของขอบแผ่นไม้แบบ และเตรียมไม้แบบ โดยใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม.

3. ป้ายกาวซีเมนต์บนแผ่นไม้แบบ แล้วไปเรียงยึดติดกับคานตามแนวโพรง สำหรับโพรงขนาดใหญ่ใช้แผ่นคอนกรีต ตัดให้มีความลึกเท่ากับระยะความสูงโพรง บวก 50 ซม.

4. นำ Soil Stabilizer เทลงไปในร่องที่ขุดไว้ให้เต็ม พรมน้ำพอหมาด จากนั้นบดอัดให้แน่นและทำการตกแต่งและเก็บความเรียบร้อยบริเวณขอบแผ่นสมาร์ทบอร์ด

นอกจากนี้ เอสซีจี แลนด์สเคป ยังมีบริการปรับภูมิทัศน์รอบบ้านให้สวยงามเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากจะรู้สึกปลอดภัยกับโพรงที่หายไปแล้ว ยังได้บ้านที่มีพื้นที่สวนสวยๆ เติมเต็มความสุขให้กับทุกพื้นที่รอบบ้านกับบริการ HAPPY SPACE MENU ลดปัญหาปวดหัวเรื่องการหาช่างมาทำงาน ด้วยสินค้าพร้อมบริการติดตั้งตามมาตรฐานที่มั่นใจได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew