• Đinh vít SCG cho tấm vách thông gió loại 9 inch
  • Barcode : 8852404008425
  • Giới thiệu chung
  • Tải tài liệu
Dùng để bắt chặt tấm vách thông gió vào hệ khung.

Có tuổi thọ cao, chống rỉ sét và ăn mòn do được sản xuất từ thép chất lượng cao.
Brochure :
SCG Smartboard