Ngói bê tông SCG

  • Vít Bắt Ngói SCG 6cm
  • Barcode : 8852422005482
  • Kích thước : 3 (in)
  • Giới thiệu chung
  • Đặc điểm
Linh kiện tăng cường độ an toàn cho mái
Kích thước

Chiều dài : 3 in