Bê tông trộn sẵn SCG

  • Bê tông tỏa nhiệt thấp SCG
  • Barcode : VNMSCG2504190003
  • Giới thiệu chung
  • Đặc điểm
▪ Đặc tính:
+ được thiết kế cho quá trình thủy hóa ở nhiệt độ thấp so với bê tông thông thường.
+ phù hợp cho những cấu trúc lớn với tổng kích thước lớn hơn hay bằng 50cm như là móng, dầm, đà..
▪ Độ sụt: 15 - 20 cm giúp cho việc dễ thi công và giảm thiểu khả năng hình thành bê tông rỗng xốp.
Cảnh báo và hướng dẫn
Để kiểm soát thay đổi nhiệt trong một giới hạn để ngăn chặn nứt nhiệt nên chú trọng việc bảo dưỡng cách nhiệt