Bê tông trộn sẵn SCG

  • Bê tông tự lèn SCG
  • Barcode : VNMSCG2504190004
  • Giới thiệu chung
▪ Miêu tả: thiết kế cho những công trình có cấu trúc cốt thép dày đặc và bê tông sẽ tự chảy đều vào trong các cấu kiện. Phù hợp cho các cấu trúc phúc tạp, gia cố dày đặc và khó rung
▪ Đặc tính:
+ độ chảy cao -> dễ thi công
+ tự chảy và không tạo ra dự tách nước
+ Tính thụ động cao -> chảy giữa các cấu kiện