View : 27879

       ขนาดพื้นที่ที่จอดรถมาตรฐานสำหรับรถ 1 คัน ควรมีขนาด 2.40 x 5.00 ม. แต่ควรเผื่อพื้นที่ด้านข้างและด้านหน้าไว้ 0.70 ม. และ 0.40 ม. ตามลำดับ เพื่อให้สะดวกต่อการเปิดประตู ขนของเข้า-ออก และสำหรับที่จอดรถ 2 คันติดกัน ระยะที่เผื่ออาจจะน้อยกว่าตามความเหมาะสม (ตามภาพประกอบ) ส่วนระยะความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานควรอยู่ที่ประมาณ 2.50เมตรเป็นอย่างน้อย แต่ไม่ควรสูงมากเกินไปจนไม่สามารถป้องกันแสงแดดแนวทแยงยามเช้าและบ่ายแก่ ๆ ได้

       นอกจากพื้นที่สำหรับจอดรถแล้ว ทางลาดจากถนนขึ้นที่จอดรถก็สำคัญเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว อัตราส่วนความชันทางลาดกำหนดไว้ไม่เกิน 1:8 เช่น หากมีความสูงของพื้นต่างจากถนน 30 ซม. ต้องมีความยาวของทางลาดอยู่ที่ 2.40 ม. หรือหากเป็นรถยกสูง สามารถลดหย่อนระยะลงมาที่อัตราส่วน 1:7 ได้ ระยะทางลาดที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันท้องรถให้ไม่ขูดกับพื้นและทางลาดนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ทางลาดสามารถเป็นพื้นที่จอดรถไปด้วยในตัว หรือออกแบบให้มีทางลาด 2 ระดับในกรณีที่มีพื้นที่จำกัด

       โดยเฉลี่ยแล้วน้ำหนักของรถเก๋งจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 1,500 กก. ต่อคัน และสำหรับรถกระบะจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 กก. ต่อคัน โครงสร้างที่จอดรถจึงมักเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน กระจายน้ำหนักเฉลี่ยให้ดินรับน้ำหนักเท่า ๆ กัน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ประหยัดค่าก่อสร้าง แต่ปัญหาที่ตามมาคือการทรุดตัวของพื้นที่จอดรถซึ่งทรุดตัวตามดิน แตกต่างจากโครงสร้างบ้านซึ่งวางอยู่บนเสาเข็มที่มีชั้นดินแข็งรองรับจึงมีอัตราการทรุดตัวน้อยหรือแทบจะไม่ทรุดตัว นอกจากนี้หากที่จอดรถมีองค์ประกอบอื่นที่เป็นการเพิ่มน้ำหนัก เช่น หลังคามุงกระเบื้อง ก็จะยิ่งเพิ่มอัตราการทรุดมากขึ้น ดังนั้น กระบวนการบดอัดดินให้แน่นและสม่ำเสมอทั่วกันจะช่วยลดอัตราการทรุดตัวได้ หรือหากมีงบประมาณเพียงพอ ควรพิจารณาใช้โครงสร้างรองรับที่แข็งแรง โดยการลงเสาเข็ม ทำฐานราก คาน พื้นในลักษณะเดียวกับโครงสร้างบ้านได้ก็จะหมดปัญหาเรื่องการทรุดตัว โดยปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรเพื่อให้ทำการออกแบบอย่างเหมาะสม

ที่จอดรถชนิดมีหลังคา

เรื่อง: SCG Experience

เตรียมตัวให้ดีเรื่องที่จอดรถในบ้าน

ด้วยจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นบนท้องถนนในปัจจุบัน บ่งบอกได้ว่าคนนิยมขับรถส่วนตัวกันมากขึ้น ที่จอดรถจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เกือบทุกบ้านจำเป็นต้องมี การออกแบบโครงสร้างและวัสดุที่ใช้สำหรับที่จอดรถจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ควรนำมาพิจารณา โดยเฉพาะเรื่องการใช้งานประจำวันและน้ำหนักของรถที่ถือว่ามากทีเดียว

ขนาดมาตรฐานที่จอดรถ

ขนาดมาตรฐานทางลาด

เรื่อง: SCG Experience

เตรียมตัวให้ดีเรื่องที่จอดรถในบ้าน

ด้วยจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นบนท้องถนนในปัจจุบัน บ่งบอกได้ว่าคนนิยมขับรถส่วนตัวกันมากขึ้น ที่จอดรถจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เกือบทุกบ้านจำเป็นต้องมี การออกแบบโครงสร้างและวัสดุที่ใช้สำหรับที่จอดรถจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ควรนำมาพิจารณา โดยเฉพาะเรื่องการใช้งานประจำวันและน้ำหนักของรถที่ถือว่ามากทีเดียว

ขนาดมาตรฐานที่จอดรถ

ขนาดมาตรฐานทางลาด

       ขนาดพื้นที่ที่จอดรถมาตรฐานสำหรับรถ 1 คัน ควรมีขนาด 2.40 x 5.00 ม. แต่ควรเผื่อพื้นที่ด้านข้างและด้านหน้าไว้ 0.70 ม. และ 0.40 ม. ตามลำดับ เพื่อให้สะดวกต่อการเปิดประตู ขนของเข้า-ออก และสำหรับที่จอดรถ 2 คันติดกัน ระยะที่เผื่ออาจจะน้อยกว่าตามความเหมาะสม (ตามภาพประกอบ) ส่วนระยะความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานควรอยู่ที่ประมาณ 2.50เมตรเป็นอย่างน้อย แต่ไม่ควรสูงมากเกินไปจนไม่สามารถป้องกันแสงแดดแนวทแยงยามเช้าและบ่ายแก่ ๆ ได้

       นอกจากพื้นที่สำหรับจอดรถแล้ว ทางลาดจากถนนขึ้นที่จอดรถก็สำคัญเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว อัตราส่วนความชันทางลาดกำหนดไว้ไม่เกิน 1:8 เช่น หากมีความสูงของพื้นต่างจากถนน 30 ซม. ต้องมีความยาวของทางลาดอยู่ที่ 2.40 ม. หรือหากเป็นรถยกสูง สามารถลดหย่อนระยะลงมาที่อัตราส่วน 1:7 ได้ ระยะทางลาดที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันท้องรถให้ไม่ขูดกับพื้นและทางลาดนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ทางลาดสามารถเป็นพื้นที่จอดรถไปด้วยในตัว หรือออกแบบให้มีทางลาด 2 ระดับในกรณีที่มีพื้นที่จำกัด

       โดยเฉลี่ยแล้วน้ำหนักของรถเก๋งจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 1,500 กก. ต่อคัน และสำหรับรถกระบะจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 กก. ต่อคัน โครงสร้างที่จอดรถจึงมักเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน กระจายน้ำหนักเฉลี่ยให้ดินรับน้ำหนักเท่า ๆ กัน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ประหยัดค่าก่อสร้าง แต่ปัญหาที่ตามมาคือการทรุดตัวของพื้นที่จอดรถซึ่งทรุดตัวตามดิน แตกต่างจากโครงสร้างบ้านซึ่งวางอยู่บนเสาเข็มที่มีชั้นดินแข็งรองรับจึงมีอัตราการทรุดตัวน้อยหรือแทบจะไม่ทรุดตัว นอกจากนี้หากที่จอดรถมีองค์ประกอบอื่นที่เป็นการเพิ่มน้ำหนัก เช่น หลังคามุงกระเบื้อง ก็จะยิ่งเพิ่มอัตราการทรุดมากขึ้น ดังนั้น กระบวนการบดอัดดินให้แน่นและสม่ำเสมอทั่วกันจะช่วยลดอัตราการทรุดตัวได้ หรือหากมีงบประมาณเพียงพอ ควรพิจารณาใช้โครงสร้างรองรับที่แข็งแรง โดยการลงเสาเข็ม ทำฐานราก คาน พื้นในลักษณะเดียวกับโครงสร้างบ้านได้ก็จะหมดปัญหาเรื่องการทรุดตัว โดยปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรเพื่อให้ทำการออกแบบอย่างเหมาะสม

ที่จอดรถชนิดมีหลังคา

บทความที่แล้ว
ต้องทำกำแพงกันดินที่รั้วบ้านเสมอหรือไม่
74-ต้องทำกำแพงกันดินที่รั้วบ้านเสมอหรือไม่.jpgบทความถัดไป
การตรวจรับบ้านใหม่ก่อนโอน
76-การตรวจรับบ้านใหม่ก่อนโอน.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด?
1-ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด-(1).jpg

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
*กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ
ส่งข้อความ

ได้ความรู้ดีคะ

udom_m@yahoo.com 13.09.2560 0

มีประโยชน์มากครับ

MINGUK 23.04.2559 0

เรียน คุณ Suprawat ค่ะ 

     สำหรับหลังคาโรงจอดรถ ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกัน ก็จะเป็นหลังคาแบนเรียบ หรือไม่ก็เป็นแบบเพิงแหงน ค่ะ ส่วนวัสดุที่ใช้กับหลังคาโรงจอดรถ เลือกเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาก็จะช่วยให้ไม่เป็นภาระกับโครงสร้างได้ค่ะ

    สามารถเลือกใช้ได้ไม่ว่า จะเป็นวัสดุแบบทึบแสง เช่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ เมทัลชีท หรือไวนิล

หรือใช้วัสดุแบบโปร่งแสง เช่น โพลีคาร์บอเนต หรือ ไฟเบอร์กลาส แล้วแต่ลักษณะความต้องการได้เลยค่ะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความค่ะ

วัสดุหลังคาโรงรถแบบทึบแสง คลิก http://bit.ly/1iyHyMr 

วัสดุหลังคาโรงรถแบบโปร่งแสง คลิก http://bit.ly/1BNKCgn ขอบคุณมากค่ะ

SCG Experience 10.09.2558 3

แนะนำหลังคาที่จอดรถแบบโมเดินร์นให้บ้างสิครับ

Suprawat Wongthanabat 09.09.2558 2

Great

ch_mpion-8@hotmail.com 02.09.2558 2

ดีคะ ช่วยในการหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี

udom_m@yahoo.com 22.08.2558 2

ขอบคุณที่ชื่นชอบบทความจาก SCG Experience นะคะ ^^

SCG Experience 21.08.2558 2

so good

Thassanant@gmail.com 20.08.2558 1

Great story

Archava Thaluang 12.02.2558 1
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ