เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ระเบียง

       ระเบียง เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ซึ่งยื่นออกมาจากตัวบ้าน มีหลังคาหรือกันสาดปกคลุมเพื่อช่วยกันแดดกันฝน โดยอาจอยู่บริเวณระดับพื้นชั้นล่างหรือพื้นชั้นบนก็ได้ (ต่างจากเฉลียงและชานซึ่งจะอยู่บริเวณพื้นชั้นล่างเท่านั้น)   ระเบียงมักมีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก สามารถเดินออกมานั่งเล่นหรือยืนรับลมได้และมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัย เช่น ระเบียงห้องนอน ระเบียงห้องนั่งเล่น โดยในการออกแบบบ้าน มักจะให้พื้นระเบียงมีระดับต่ำกว่าพื้นบ้านหรือพื้นห้อง เพื่อที่ว่าเวลาฝนตกแล้วน้ำฝนจะไม่ไหลย้อนเข้าตัวบ้าน ทั้งนี้ พื้นระเบียงควรมีท่อระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นที่พื้น หรือที่ผนังด้านล่าง หรือปรับความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ำออกนอกตัวบ้านได้

ภาพ: ตำแหน่งระเบียงชั้นบน

ภาพ: ระเบียงชั้นล่าง

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ระเบียง

       ระเบียง เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ซึ่งยื่นออกมาจากตัวบ้าน มีหลังคาหรือกันสาดปกคลุมเพื่อช่วยกันแดดกันฝน โดยอาจอยู่บริเวณระดับพื้นชั้นล่างหรือพื้นชั้นบนก็ได้ (ต่างจากเฉลียงและชานซึ่งจะอยู่บริเวณพื้นชั้นล่างเท่านั้น)   ระเบียงมักมีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก สามารถเดินออกมานั่งเล่นหรือยืนรับลมได้และมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัย เช่น ระเบียงห้องนอน ระเบียงห้องนั่งเล่น โดยในการออกแบบบ้าน มักจะให้พื้นระเบียงมีระดับต่ำกว่าพื้นบ้านหรือพื้นห้อง เพื่อที่ว่าเวลาฝนตกแล้วน้ำฝนจะไม่ไหลย้อนเข้าตัวบ้าน ทั้งนี้ พื้นระเบียงควรมีท่อระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นที่พื้น หรือที่ผนังด้านล่าง หรือปรับความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ำออกนอกตัวบ้านได้

ภาพ: ตำแหน่งระเบียงชั้นบน

ภาพ: ระเบียงชั้นล่าง

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ