เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เคิร์บ

       เคิร์บ (มาจากคำว่า Curb ในภาษาอังกฤษ) คือ ขอบแนวกั้นบนพื้น (ส่วนใหญ่จะสูงไม่เกิน 10 ซม.) เพื่อจุดประสงค์การใช้งานบางอย่าง สำหรับพื้น ค.ส.ล. ภายในบ้านมักมีการหล่อเคิร์บเพื่อกันน้ำ เช่น เคิร์บใต้แนวผนังห้องน้ำที่กั้นระหว่างพื้นที่ส่วนอื่นที่มีระดับพื้นเท่ากันเพื่อกันน้ำซึมผ่าน เคิร์บกั้นระหว่างพื้นส่วนเปียกกับส่วนแห้ง เคิร์บกั้นขอบระเบียงด้านนอกกันน้ำไหลเปรอะผนังด้านล่าง สำหรับเคิร์บที่ประตู ในประเทศไทยอาจเรียกกันว่า “ธรณีประตู” ส่วนบริเวณสวนบางครั้งจะมีการทำเคิร์บกั้นเป็นแนวเขตที่พื้นสำหรับปลูกต้นไม้  โดยอาจหล่อเคิร์บพร้อมพื้นคอนกรีต หรือวางขอบคันหินเรียงต่อกันเป็นเคิร์บตามแนวที่ต้องการ

ภาพ: การทำเคิร์บในห้องน้ำ 

ภาพ: การทำเคิร์บที่ขอบพื้นระเบียง 

ภาพ: การใช้ขอบคันหินปิดโพรงใต้บ้าน พร้อมทำเคิร์บเป็นแนวกั้นสำหรับปลูกต้นไม้ 

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เคิร์บ

       เคิร์บ (มาจากคำว่า Curb ในภาษาอังกฤษ) คือ ขอบแนวกั้นบนพื้น (ส่วนใหญ่จะสูงไม่เกิน 10 ซม.) เพื่อจุดประสงค์การใช้งานบางอย่าง สำหรับพื้น ค.ส.ล. ภายในบ้านมักมีการหล่อเคิร์บเพื่อกันน้ำ เช่น เคิร์บใต้แนวผนังห้องน้ำที่กั้นระหว่างพื้นที่ส่วนอื่นที่มีระดับพื้นเท่ากันเพื่อกันน้ำซึมผ่าน เคิร์บกั้นระหว่างพื้นส่วนเปียกกับส่วนแห้ง เคิร์บกั้นขอบระเบียงด้านนอกกันน้ำไหลเปรอะผนังด้านล่าง สำหรับเคิร์บที่ประตู ในประเทศไทยอาจเรียกกันว่า “ธรณีประตู” ส่วนบริเวณสวนบางครั้งจะมีการทำเคิร์บกั้นเป็นแนวเขตที่พื้นสำหรับปลูกต้นไม้  โดยอาจหล่อเคิร์บพร้อมพื้นคอนกรีต หรือวางขอบคันหินเรียงต่อกันเป็นเคิร์บตามแนวที่ต้องการ

ภาพ: การทำเคิร์บในห้องน้ำ 

ภาพ: การทำเคิร์บที่ขอบพื้นระเบียง 

ภาพ: การใช้ขอบคันหินปิดโพรงใต้บ้าน พร้อมทำเคิร์บเป็นแนวกั้นสำหรับปลูกต้นไม้ 

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ