เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน กระเบื้องโมเสก

       กระเบื้องโมเสก (Mosaic Tile) เป็นกระเบื้องแก้วหรือกระเบื้องเซรามิกซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากระเบื้องปูพื้นผนังทั่วไป มีหลายสี หลายขนาดให้เลือก ที่นิยมจะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 1x1 นิ้ว 2x2 นิ้ว และ 4x4 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีรูปทรงอื่นๆ ด้วย เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม หกเหลี่ยม เป็นต้น ด้วยขนาดที่เล็กของกระเบื้องโมเสกมีข้อดีคือ สามารถสร้างสรรค์ลวดลายได้หลากหลาย แต่ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการปูกระเบื้องทีละชิ้น ดังนั้น กระเบื้องโมเสกจึงมักมีตาข่ายขึงด้านหลังเพื่อให้กระเบื้องแต่ละชิ้นรวมกันเป็นแผงใหญ่ ทำให้ปูได้สะดวกขึ้น

ภาพ: ตัวอย่างการใช้กระเบื้องโมเสกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสตกแต่งผนังควบคู่กับกระเบื้องเซรามิกสีขาว

ภาพ:  ตัวอย่างกระเบื้องโมเสกรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า(ซ้าย) และรูปทรงแบบ Freeform (ขวา)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน กระเบื้องโมเสก

       กระเบื้องโมเสก (Mosaic Tile) เป็นกระเบื้องแก้วหรือกระเบื้องเซรามิกซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากระเบื้องปูพื้นผนังทั่วไป มีหลายสี หลายขนาดให้เลือก ที่นิยมจะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 1x1 นิ้ว 2x2 นิ้ว และ 4x4 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีรูปทรงอื่นๆ ด้วย เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม หกเหลี่ยม เป็นต้น ด้วยขนาดที่เล็กของกระเบื้องโมเสกมีข้อดีคือ สามารถสร้างสรรค์ลวดลายได้หลากหลาย แต่ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการปูกระเบื้องทีละชิ้น ดังนั้น กระเบื้องโมเสกจึงมักมีตาข่ายขึงด้านหลังเพื่อให้กระเบื้องแต่ละชิ้นรวมกันเป็นแผงใหญ่ ทำให้ปูได้สะดวกขึ้น

ภาพ: ตัวอย่างการใช้กระเบื้องโมเสกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสตกแต่งผนังควบคู่กับกระเบื้องเซรามิกสีขาว

ภาพ:  ตัวอย่างกระเบื้องโมเสกรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า(ซ้าย) และรูปทรงแบบ Freeform (ขวา)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ