View : 3767
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน หลังคา Parapet

       หลังคา Parapet (มักถูกเรียกว่า หลังคาพาราเป็ด) คือ รูปแบบหลังคาที่มีผนังล้อมรอบเพื่อปิดบังหลังคามุงที่ซ่อนไว้ (อาจถูกเรียกว่า หลังคาซ่อน) หรือเป็นดาดฟ้าที่มีผนังกันตกโดยรอบขอบอาคาร

       หากกล่าวถึง Parapet เพียงอย่างเดียวจะหมายถึงส่วนผนังที่ล้อมรอบอยู่ ซึ่งมีรูปแบบหลากหลาย เช่น เป็นผนังทึบเรียบ เป็นผนังทึบผสมกับราวกันตก หรือแม้แต่เป็นผนังที่ถูกออกแบบให้มีความหนา ความสูง รูปทรง หรือลวดลายสัมพันธ์กับรูปแบบของอาคาร  โดยวัสดุของ Parapet สามารถเป็นได้ทั้งผนังหนักอย่างผนังก่ออิฐฉาบปูน หรือผนังหล่อคอนกรีต รวมถึงผนังเบาและราวกันตกในรูปแบบต่าง ๆ

       สิ่งสำคัญของหลังคา Parapet คือรอยต่อระหว่างหลังคา หรือพื้นดาดฟ้า กับ Parapet ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงรั่วซึมได้ง่าย จึงต้องมีการออกแบบรายละเอียดการป้องกันการรั่วซึมเป็นอย่างดี เช่น การทำระบบกันซึมระหว่างพื้นกับผนัง การหล่อคอนกรีตผนังช่วงหนึ่งให้เป็นเนื้อเดียวกับคอนกรีตพื้นดาดฟ้า การติดตั้งปีกนก  (Flashing) ในรูปแบบที่เหมาะสม ฯลฯ

ภาพ : หลังคาซ่อน หรือหลังคา Parapet ที่ปิดบังหลังคามุง

ภาพ : ดาดฟ้าในรูปแบบ หลังคา Parapet

ภาพ : รูปแบบของ Parapet ที่เป็นราวกันตก

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน หลังคา Parapet

       หลังคา Parapet (มักถูกเรียกว่า หลังคาพาราเป็ด) คือ รูปแบบหลังคาที่มีผนังล้อมรอบเพื่อปิดบังหลังคามุงที่ซ่อนไว้ (อาจถูกเรียกว่า หลังคาซ่อน) หรือเป็นดาดฟ้าที่มีผนังกันตกโดยรอบขอบอาคาร

       หากกล่าวถึง Parapet เพียงอย่างเดียวจะหมายถึงส่วนผนังที่ล้อมรอบอยู่ ซึ่งมีรูปแบบหลากหลาย เช่น เป็นผนังทึบเรียบ เป็นผนังทึบผสมกับราวกันตก หรือแม้แต่เป็นผนังที่ถูกออกแบบให้มีความหนา ความสูง รูปทรง หรือลวดลายสัมพันธ์กับรูปแบบของอาคาร  โดยวัสดุของ Parapet สามารถเป็นได้ทั้งผนังหนักอย่างผนังก่ออิฐฉาบปูน หรือผนังหล่อคอนกรีต รวมถึงผนังเบาและราวกันตกในรูปแบบต่าง ๆ

       สิ่งสำคัญของหลังคา Parapet คือรอยต่อระหว่างหลังคา หรือพื้นดาดฟ้า กับ Parapet ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงรั่วซึมได้ง่าย จึงต้องมีการออกแบบรายละเอียดการป้องกันการรั่วซึมเป็นอย่างดี เช่น การทำระบบกันซึมระหว่างพื้นกับผนัง การหล่อคอนกรีตผนังช่วงหนึ่งให้เป็นเนื้อเดียวกับคอนกรีตพื้นดาดฟ้า การติดตั้งปีกนก  (Flashing) ในรูปแบบที่เหมาะสม ฯลฯ

ภาพ : หลังคาซ่อน หรือหลังคา Parapet ที่ปิดบังหลังคามุง

ภาพ : ดาดฟ้าในรูปแบบ หลังคา Parapet

ภาพ : รูปแบบของ Parapet ที่เป็นราวกันตก

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ