View : 8776


เปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องเป็นดาดฟ้าคอนกรีตได้หรือไม่

การปรับเปลี่ยนบ้านจากหลังคามุงกระเบื้องเป็นพื้นดาดฟ้าคอนกรีต จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านเดิม ซึ่งต้องผ่านการประเมินความแข็งแรงจากวิศวกร ต้องมีการออกแบบรายละเอียดต่างๆ รวมถึงต้องก่อสร้างอย่างถูกวิธีมีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

       เจ้าของบ้านหลายคนต้องการเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องเป็นดาดฟ้าด้วยเหตุผลต่างๆ กันไป เช่น ต้องการให้บ้านดูทันสมัย หรือต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่ม แต่การทำดาดฟ้ามีความเสี่ยงทั้งอันตรายจากน้ำหนักโครงสร้างที่เพิ่มขึ้น และการรั่วซึม จึงควรพิจารณาความจำเป็น ศึกษาข้อมูล รวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินงาน
 
       เริ่มต้นจากความจำเป็นในการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ทั้งขนาดพื้นที่และความสอดคล้องในการใช้งาน ควรมองหาแนวทางปรับปรุงพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของบ้านที่ทำได้ง่ายกว่าเป็นอันดับแรก แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องทำดาดฟ้าคอนกรีตจริงๆ ให้พิจารณาเรื่องของการแบกรับน้ำหนักของโครงสร้างเดิม และการระบายน้ำเป็นหลัก เพราะดาดฟ้าคอนกรีตที่จะก่อสร้างเข้าไปแทนที่มักจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักของหลังคามุงกระเบื้องหลายเท่าตัว ดังนั้นเมื่อคำนวณอย่างถี่ถ้วนแล้วโครงสร้างเสาคานบ้านเดิมมักจะไม่สามารถแบกรับน้ำหนักของดาดฟ้าคอนกรีตรวมทั้งน้ำหนักจร (Live Load) จากการใช้งานได้ โอกาสที่จะเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องเป็นดาดฟ้าคอนกรีตจึงเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำดาดฟ้าเป็นวัสดุเบา เช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือแผ่นซีเมนต์บอร์ดก็พอจะเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนการใช้งานจากหลังคามาเป็นดาดฟ้าได้มากขึ้น แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการรั่วซึม

 

ภาพ: การเปลี่ยนจากหลังคามุงกระเบื้องเป็นดาดฟ้าคอนกรีต จะต้องคำนึงถึงน้ำหนักแบกรับของโครงสร้างเดิม การป้องกันการรั่วซึม และการระบายน้ำที่ดี

       ในกรณีที่โครงสร้างบ้านเดิมผ่านการประเมินความแข็งแรงจากวิศวกรโยธาแล้ว งานก่อสร้างพื้นดาดฟ้าจะเป็นไปตามที่ทางวิศวกรได้ออกแบบเอาไว้ โดยมากพบว่า โครงสร้างรับหลังคาบ้านที่พอจะปรับเปลี่ยนมาเป็นดาดฟ้าได้มักจะเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งทำได้ทั้งการตีแบบไม้ ผูกเหล็ก แล้วจึงเทพื้นคอนกรีตดาดฟ้าหล่อในที่ หรืออาจเลือกเสริมคานเหล็กเข้ากับคานปูนเดิมเป็นช่วงๆ วางแผ่นเหล็ก Metal Deck พาดขวางแนวคานเหล็ก ยิงพุกเหล็กยึด ผูกเหล็กเสริม แล้วจึงเทคอนกรีต หรือในกรณีที่อเสเป็นเหล็ก จะต้องทำการเสริมเหล็กให้โครงแข็งแรงก่อนวางแผ่น metal deck  และควรเลือกใช้คอนกรีตสำหรับเทดาดฟ้าโดยเฉพาะ เนื่องจากมีเนื้อแน่นลดการซึมผ่านของน้ำได้ดี  และควรทำระบบกันซึมด้วยเคมีภัณฑ์เพิ่มเติม ในกรณีที่มีการใช้งานดาดฟ้าไม่หนักมาก หลังจากได้เทปูนปรับระดับพื้นดาดฟ้าแล้ว ให้ทาสีทากันซึมดาดฟ้าประเภท อะคริลิก หรือ โพลียูริเทน เคลือบทับบนผิวพื้นอีกชั้น แต่ถ้าในกรณีที่มีการใช้งานพื้นดาดฟ้าแบบจริงจังควรเลือกใช้การทาน้ำยากันซึมประเภทบิทูเมนเคลือบผิวหน้าพื้นเป็นชั้นบางๆ แล้วจึงเทปูนปรับระดับทับ ให้ชั้นกันซึมเเทรกตัวอยู่ในเนื้อคอนกรีต หรืออาจเลือกใช้การติดตั้งแผ่นยางกันซึมแทนก็ได้

ภาพ: การเปลี่ยนจากหลังคาบ้านมาเป็นพื้นดาดฟ้าคอนกรีตโดยใช้วิธีตีแบบไม้ ผูกเหล็ก แล้วจึงเทพื้นคอนกรีตหล่อในที่

ภาพ: การเปลี่ยนจากหลังคาบ้านมาเป็นพื้นดาดฟ้าคอนกรีตโดยใช้วิธีเสริมคานเหล็กเข้ากับคานปูนเดิมเป็นช่วงๆ วางแผ่นเหล็ก metal deck พาดขวางแนวคานเหล็ก ยิงพุกเหล็กยึด ผูกเหล็กเสริม แล้วจึงเทคอนกรีต 

ภาพ: ตัวอย่างการทำกันซึม ด้วยสีทากันซึมดาดฟ้าประเภท อะคริลิก หรือ โพลียูริเทน เคลือบทับบนผิวพื้นอีกชั้น

ภาพ: ตัวอย่างกรณีที่ต้องมีการใช้งานพื้นดาดฟ้าแบบจริงจัง ควรเลือกใช้น้ำยากันซึมประเภทบิทูเมนเคลือบผิวหน้าพื้นเป็นชั้นบางๆ แล้วจึงเทปูนปรับระดับทับ

       นอกจากนี้ยังควรใส่ใจเรื่องการระบายน้ำเนื่องจากเมื่อทำกันซึมดาดฟ้าแล้ว ดาดฟ้าจะมีลักษณะไม่ต่างจากสระน้ำตื้นๆ สามารถกักเก็บน้ำได้ดี  ดังนั้นเพื่อลดการท่วมขังของน้ำบนดาดฟ้า จึงควรมีจำนวนท่อระบายน้ำ และพื้นมีความลาดเอียง อย่างเพียงพอ (1:200) อาจทำร่องระบายน้ำที่ขอบปูนกันตกเพิ่มเพื่อช่วยระบายน้ำอีกทางในกรณีที่น้ำระบายผ่านทางท่อระบายน้ำตามปกติไม่ทัน (Overflow)         

ภาพ: ตัวอย่างการเตรียมพื้นที่ดาดฟ้าให้สามารถระบายน้ำได้ดี

       การเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องเป็นดาดฟ้าคอนกรีตเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านเดิม และโครงสร้างดาดฟ้าที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรช่วยประเมินความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง และช่วยออกแบบโครงสร้างดาดฟ้าให้ใหม่ เพื่อความมั่นคงเเข็งแรงและความปลอดภัย ในการใช้สอยได้อย่างมั่นใจ  อีกทั้ง การกระทำดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายการดัดแปลงอาคาร  เนื่องจากทำให้อาคารมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น แม้ว่าพื้นที่หลังคาจะหายไปก็ตาม และถ้ารวมพื้นที่ของดาดฟ้าเข้ากับพื้นที่ใช้สอยเดิมของบ้านแล้วมีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตรก็จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระยะร่นของตัวบ้านจากแนวเขตที่ดินร่วมด้วย (ในเขตกรุงเทพฯ) ดังนั้น การดัดแปลงดังกล่าวจึงจำเป็นที่จะต้องยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างกับทางราชการให้ถูกต้องอีกด้วย 


เปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องเป็นดาดฟ้าคอนกรีตได้หรือไม่

การปรับเปลี่ยนบ้านจากหลังคามุงกระเบื้องเป็นพื้นดาดฟ้าคอนกรีต จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านเดิม ซึ่งต้องผ่านการประเมินความแข็งแรงจากวิศวกร ต้องมีการออกแบบรายละเอียดต่างๆ รวมถึงต้องก่อสร้างอย่างถูกวิธีมีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

       เจ้าของบ้านหลายคนต้องการเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องเป็นดาดฟ้าด้วยเหตุผลต่างๆ กันไป เช่น ต้องการให้บ้านดูทันสมัย หรือต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่ม แต่การทำดาดฟ้ามีความเสี่ยงทั้งอันตรายจากน้ำหนักโครงสร้างที่เพิ่มขึ้น และการรั่วซึม จึงควรพิจารณาความจำเป็น ศึกษาข้อมูล รวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินงาน
 
       เริ่มต้นจากความจำเป็นในการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ทั้งขนาดพื้นที่และความสอดคล้องในการใช้งาน ควรมองหาแนวทางปรับปรุงพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของบ้านที่ทำได้ง่ายกว่าเป็นอันดับแรก แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องทำดาดฟ้าคอนกรีตจริงๆ ให้พิจารณาเรื่องของการแบกรับน้ำหนักของโครงสร้างเดิม และการระบายน้ำเป็นหลัก เพราะดาดฟ้าคอนกรีตที่จะก่อสร้างเข้าไปแทนที่มักจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักของหลังคามุงกระเบื้องหลายเท่าตัว ดังนั้นเมื่อคำนวณอย่างถี่ถ้วนแล้วโครงสร้างเสาคานบ้านเดิมมักจะไม่สามารถแบกรับน้ำหนักของดาดฟ้าคอนกรีตรวมทั้งน้ำหนักจร (Live Load) จากการใช้งานได้ โอกาสที่จะเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องเป็นดาดฟ้าคอนกรีตจึงเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำดาดฟ้าเป็นวัสดุเบา เช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือแผ่นซีเมนต์บอร์ดก็พอจะเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนการใช้งานจากหลังคามาเป็นดาดฟ้าได้มากขึ้น แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการรั่วซึม

 

ภาพ: การเปลี่ยนจากหลังคามุงกระเบื้องเป็นดาดฟ้าคอนกรีต จะต้องคำนึงถึงน้ำหนักแบกรับของโครงสร้างเดิม การป้องกันการรั่วซึม และการระบายน้ำที่ดี

       ในกรณีที่โครงสร้างบ้านเดิมผ่านการประเมินความแข็งแรงจากวิศวกรโยธาแล้ว งานก่อสร้างพื้นดาดฟ้าจะเป็นไปตามที่ทางวิศวกรได้ออกแบบเอาไว้ โดยมากพบว่า โครงสร้างรับหลังคาบ้านที่พอจะปรับเปลี่ยนมาเป็นดาดฟ้าได้มักจะเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งทำได้ทั้งการตีแบบไม้ ผูกเหล็ก แล้วจึงเทพื้นคอนกรีตดาดฟ้าหล่อในที่ หรืออาจเลือกเสริมคานเหล็กเข้ากับคานปูนเดิมเป็นช่วงๆ วางแผ่นเหล็ก Metal Deck พาดขวางแนวคานเหล็ก ยิงพุกเหล็กยึด ผูกเหล็กเสริม แล้วจึงเทคอนกรีต หรือในกรณีที่อเสเป็นเหล็ก จะต้องทำการเสริมเหล็กให้โครงแข็งแรงก่อนวางแผ่น metal deck  และควรเลือกใช้คอนกรีตสำหรับเทดาดฟ้าโดยเฉพาะ เนื่องจากมีเนื้อแน่นลดการซึมผ่านของน้ำได้ดี  และควรทำระบบกันซึมด้วยเคมีภัณฑ์เพิ่มเติม ในกรณีที่มีการใช้งานดาดฟ้าไม่หนักมาก หลังจากได้เทปูนปรับระดับพื้นดาดฟ้าแล้ว ให้ทาสีทากันซึมดาดฟ้าประเภท อะคริลิก หรือ โพลียูริเทน เคลือบทับบนผิวพื้นอีกชั้น แต่ถ้าในกรณีที่มีการใช้งานพื้นดาดฟ้าแบบจริงจังควรเลือกใช้การทาน้ำยากันซึมประเภทบิทูเมนเคลือบผิวหน้าพื้นเป็นชั้นบางๆ แล้วจึงเทปูนปรับระดับทับ ให้ชั้นกันซึมเเทรกตัวอยู่ในเนื้อคอนกรีต หรืออาจเลือกใช้การติดตั้งแผ่นยางกันซึมแทนก็ได้

ภาพ: การเปลี่ยนจากหลังคาบ้านมาเป็นพื้นดาดฟ้าคอนกรีตโดยใช้วิธีตีแบบไม้ ผูกเหล็ก แล้วจึงเทพื้นคอนกรีตหล่อในที่

ภาพ: การเปลี่ยนจากหลังคาบ้านมาเป็นพื้นดาดฟ้าคอนกรีตโดยใช้วิธีเสริมคานเหล็กเข้ากับคานปูนเดิมเป็นช่วงๆ วางแผ่นเหล็ก metal deck พาดขวางแนวคานเหล็ก ยิงพุกเหล็กยึด ผูกเหล็กเสริม แล้วจึงเทคอนกรีต 

ภาพ: ตัวอย่างการทำกันซึม ด้วยสีทากันซึมดาดฟ้าประเภท อะคริลิก หรือ โพลียูริเทน เคลือบทับบนผิวพื้นอีกชั้น

ภาพ: ตัวอย่างกรณีที่ต้องมีการใช้งานพื้นดาดฟ้าแบบจริงจัง ควรเลือกใช้น้ำยากันซึมประเภทบิทูเมนเคลือบผิวหน้าพื้นเป็นชั้นบางๆ แล้วจึงเทปูนปรับระดับทับ

       นอกจากนี้ยังควรใส่ใจเรื่องการระบายน้ำเนื่องจากเมื่อทำกันซึมดาดฟ้าแล้ว ดาดฟ้าจะมีลักษณะไม่ต่างจากสระน้ำตื้นๆ สามารถกักเก็บน้ำได้ดี  ดังนั้นเพื่อลดการท่วมขังของน้ำบนดาดฟ้า จึงควรมีจำนวนท่อระบายน้ำ และพื้นมีความลาดเอียง อย่างเพียงพอ (1:200) อาจทำร่องระบายน้ำที่ขอบปูนกันตกเพิ่มเพื่อช่วยระบายน้ำอีกทางในกรณีที่น้ำระบายผ่านทางท่อระบายน้ำตามปกติไม่ทัน (Overflow)         

ภาพ: ตัวอย่างการเตรียมพื้นที่ดาดฟ้าให้สามารถระบายน้ำได้ดี

       การเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องเป็นดาดฟ้าคอนกรีตเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านเดิม และโครงสร้างดาดฟ้าที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรช่วยประเมินความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง และช่วยออกแบบโครงสร้างดาดฟ้าให้ใหม่ เพื่อความมั่นคงเเข็งแรงและความปลอดภัย ในการใช้สอยได้อย่างมั่นใจ  อีกทั้ง การกระทำดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายการดัดแปลงอาคาร  เนื่องจากทำให้อาคารมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น แม้ว่าพื้นที่หลังคาจะหายไปก็ตาม และถ้ารวมพื้นที่ของดาดฟ้าเข้ากับพื้นที่ใช้สอยเดิมของบ้านแล้วมีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตรก็จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระยะร่นของตัวบ้านจากแนวเขตที่ดินร่วมด้วย (ในเขตกรุงเทพฯ) ดังนั้น การดัดแปลงดังกล่าวจึงจำเป็นที่จะต้องยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างกับทางราชการให้ถูกต้องอีกด้วยบทความที่แล้ว
เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา โดยใช้แปเหล็กของเดิมได้หรือไม่?
007-เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา-โดยใช้แปเหล็กของเดิมได้หรือไม่.jpg


บทความถัดไป

ต่อเติมหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้าทำได้ไหม อย่างไร
010-ต่อเติมหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้าทำได้ไหม-อย่างไร.jpg


 


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ