View : 13007

น้ำทิ้งจากห้องครัวมักจะมีไขมันปนเปื้อนเนื่องจากการทำอาหาร ดังนั้น หากเราปล่อยน้ำทิ้งที่มาจากห้องครัวลงสู่ระบบสาธารณะโดยไม่ผ่านถังดักไขมัน อาจทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำสาธารณะได้ในอนาคต

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยในการติดตั้งระบบระบายน้ำสำหรับห้องครัว  คือ “การติดตั้งถังดักไขมัน” ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำแล้วนั้น ปัจจุบัน ในพรบ.ควบคุมอาคาร 2544 ยังมีการระบุให้แสดงระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งรวมถึงบ่อดักไขมันไว้ในรายการที่จะต้องใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างอีกด้วย ผู้คนในปัจจุบันจึงให้ความสำคัญกับดักถังไขมันมากขึ้น

เลือกถังดักไขมันอย่างไรให้เหมาะสม
การเลือกถังดักไขมันควรคำนึงถึงการใช้งาน อาทิเช่น การใช้งานภายในครัวเรือน หรือภายในร้านอาหาร โดยคิดจากจำนวนคนและจำนวนมื้ออาหาร เพื่อให้เหมาะกับปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น โดยแต่ละยี่ห้อจะมีตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่าย ขึ้น โดยทั่วไปบ้านพักอาศัยที่มีสมาชิก 1-5 คน ใช้ถังบำบัดขนาด 15 ลิตรก็เพียงพอ

นอกจากนี้ ควรตรวจสอบพื้นที่จะทำการติดตั้งเพื่อเลือกชนิดถังดักไขมันให้เหมาะสม ปัจจุบันถังดักไขมันมีอยู่ 2 ชนิด คือ

- ชนิดตั้งพื้น ซึ่งสะดวกในการใช้งานและการดูแลรักษา แต่อาจจะต้องหาพื้นที่ในการจัดวางให้ลงตัว 

- ชนิดฝังดิน เหมาะกับอาคารที่มีพื้นที่จำกัด พื้นที่จะดูสวยงามเรียบร้อย แต่ต้องทำการเตรียมโครงสร้างเพื่อทำการติดตั้งให้เหมาะสม และอาจดูแลรักษายากกว่าชนิดตั้งพื้น

สำหรับการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยาก ใช้วิธีการเดินท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะ หรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสียก่อนเพื่อช่วยกรองของเสียอีกครั้งก่อนออกสู่ ระบบสาธารณะก็ได้


ห้องครัว
กับระบบระบายน้ำเสีย

การติดตั้งถังดักไขมัน สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยสำหรับระบบระบายน้ำของห้องครัว

ตัวอย่าง P-Trap ชนิดมีช่องระบาย
ที่มาภาพ: COTTO

ส่วนขนาดท่อที่เหมาะสมในการใช้งานคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว นอกจากนี้บริเวณใต้อ่างที่จะต่อออกสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง จะต้องมีที่ดักกลิ่น  (P-Trap ) เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นในท่อไม่ให้ย้อนขึ้นมาด้านบนได้

เสริมอีกนิดกับ P-Trap
ขอเพิ่มเติมรายละเอียดของ P-Trap กันสักเล็กน้อย P-Trap นั้น เรียกตามลักษณะรูปแบบการวางตัวของท่อที่มีลักษณะคล้ายตัว P มักใช้ในบริเวณท่อระบายน้ำทิ้งในส่วนของห้องน้ำ (Floor Drain) หรือบริเวณอ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจานต่างๆ

วัตถุประสงค์ในการติดตั้งคือ เพื่อป้องกันกลิ่นย้อนกลับขึ้นมายังพื้นที่ใช้งานด้านบน โดยใช้มวลน้ำที่ค้างอยู่บริเวณแอ่งของท่อด้านล่างเป็นตัวป้องกันกลิ่น ดังนั้นหากน้ำที่ค้างอยู่บริเวณดังกล่าวเกิดการเหือดแห้งอันเนื่องมาจากไม่ ได้งานเป็นเวลานาน ก็อาจเกิดกลิ่นย้อนขึ้นมาได้เช่นกัน หากไม่ได้ใช้งานบริเวณดังกล่าวนานๆ

ก่อนจะทำการใช้งานอย่าลืมราดน้ำ ลงบริเวณท่อระบายน้ำ เพื่อให้เกิดมวลน้ำป้องกันกลิ่น ทั้งนี้ควรเลือก P-Trap ที่มีช่องระบายเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด
 
ถังดักไขมันนั้นสำคัญไฉน
ในบริเวณห้องครัวนั้น สิ่งที่จะลอยละล่องมากับน้ำทิ้งอยู่เสมอมักหนีไม่พ้นเจ้าไขมันตัวร้าย ดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะมองข้ามไปเสียไม่ได้ก็คือ “ถังดักไขมัน” นั่นเอง

ถังดักไขมันคืออุปกรณ์ที่ช่วยในการดักไขมันไม่ให้ไหลปนออกไปกับน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันและน้ำเน่าเสีย ก่อให้เกิดปัญหาของกลิ่นเหม็นตามมาในที่สุด สำหรับบางบ้านที่มีการต่อท่อน้ำทิ้งจากครัวซึ่งปนเปื้อนไปด้วยไขมัน ลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียโดยตรงโดยไม่ผ่านถังดักไขมันนั้น  บ่อบำบัดอาจจะต้องทำงานเกินความสามารถจนทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำลดลง

ตัวอย่างการติดตั้งถังดักไขมันชนิดฝังดิน


ห้องครัว
กับระบบระบายน้ำเสีย

การติดตั้งถังดักไขมัน สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยสำหรับระบบระบายน้ำของห้องครัว

ตัวอย่าง P-Trap ชนิดมีช่องระบาย
ที่มาภาพ: COTTO

น้ำทิ้งจากห้องครัวมักจะมีไขมันปนเปื้อนเนื่องจากการทำอาหาร ดังนั้น หากเราปล่อยน้ำทิ้งที่มาจากห้องครัวลงสู่ระบบสาธารณะโดยไม่ผ่านถังดักไขมัน อาจทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำสาธารณะได้ในอนาคต

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยในการติดตั้งระบบระบายน้ำสำหรับห้องครัว  คือ “การติดตั้งถังดักไขมัน” ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำแล้วนั้น ปัจจุบัน ในพรบ.ควบคุมอาคาร 2544 ยังมีการระบุให้แสดงระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งรวมถึงบ่อดักไขมันไว้ในรายการที่จะต้องใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างอีกด้วย ผู้คนในปัจจุบันจึงให้ความสำคัญกับดักถังไขมันมากขึ้น

ส่วนขนาดท่อที่เหมาะสมในการใช้งานคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว นอกจากนี้บริเวณใต้อ่างที่จะต่อออกสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง จะต้องมีที่ดักกลิ่น  (P-Trap ) เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นในท่อไม่ให้ย้อนขึ้นมาด้านบนได้

เสริมอีกนิดกับ P-Trap
ขอเพิ่มเติมรายละเอียดของ P-Trap กันสักเล็กน้อย P-Trap นั้น เรียกตามลักษณะรูปแบบการวางตัวของท่อที่มีลักษณะคล้ายตัว P มักใช้ในบริเวณท่อระบายน้ำทิ้งในส่วนของห้องน้ำ (Floor Drain) หรือบริเวณอ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจานต่างๆ

วัตถุประสงค์ในการติดตั้งคือ เพื่อป้องกันกลิ่นย้อนกลับขึ้นมายังพื้นที่ใช้งานด้านบน โดยใช้มวลน้ำที่ค้างอยู่บริเวณแอ่งของท่อด้านล่างเป็นตัวป้องกันกลิ่น ดังนั้นหากน้ำที่ค้างอยู่บริเวณดังกล่าวเกิดการเหือดแห้งอันเนื่องมาจากไม่ ได้งานเป็นเวลานาน ก็อาจเกิดกลิ่นย้อนขึ้นมาได้เช่นกัน หากไม่ได้ใช้งานบริเวณดังกล่าวนานๆ

ก่อนจะทำการใช้งานอย่าลืมราดน้ำ ลงบริเวณท่อระบายน้ำ เพื่อให้เกิดมวลน้ำป้องกันกลิ่น ทั้งนี้ควรเลือก P-Trap ที่มีช่องระบายเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด
 
ถังดักไขมันนั้นสำคัญไฉน
ในบริเวณห้องครัวนั้น สิ่งที่จะลอยละล่องมากับน้ำทิ้งอยู่เสมอมักหนีไม่พ้นเจ้าไขมันตัวร้าย ดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะมองข้ามไปเสียไม่ได้ก็คือ “ถังดักไขมัน” นั่นเอง

ถังดักไขมันคืออุปกรณ์ที่ช่วยในการดักไขมันไม่ให้ไหลปนออกไปกับน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันและน้ำเน่าเสีย ก่อให้เกิดปัญหาของกลิ่นเหม็นตามมาในที่สุด สำหรับบางบ้านที่มีการต่อท่อน้ำทิ้งจากครัวซึ่งปนเปื้อนไปด้วยไขมัน ลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียโดยตรงโดยไม่ผ่านถังดักไขมันนั้น  บ่อบำบัดอาจจะต้องทำงานเกินความสามารถจนทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำลดลง

ตัวอย่างการติดตั้งถังดักไขมันชนิดฝังดิน

เลือกถังดักไขมันอย่างไรให้เหมาะสม
การเลือกถังดักไขมันควรคำนึงถึงการใช้งาน อาทิเช่น การใช้งานภายในครัวเรือน หรือภายในร้านอาหาร โดยคิดจากจำนวนคนและจำนวนมื้ออาหาร เพื่อให้เหมาะกับปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น โดยแต่ละยี่ห้อจะมีตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่าย ขึ้น โดยทั่วไปบ้านพักอาศัยที่มีสมาชิก 1-5 คน ใช้ถังบำบัดขนาด 15 ลิตรก็เพียงพอ

นอกจากนี้ ควรตรวจสอบพื้นที่จะทำการติดตั้งเพื่อเลือกชนิดถังดักไขมันให้เหมาะสม ปัจจุบันถังดักไขมันมีอยู่ 2 ชนิด คือ

- ชนิดตั้งพื้น ซึ่งสะดวกในการใช้งานและการดูแลรักษา แต่อาจจะต้องหาพื้นที่ในการจัดวางให้ลงตัว 

- ชนิดฝังดิน เหมาะกับอาคารที่มีพื้นที่จำกัด พื้นที่จะดูสวยงามเรียบร้อย แต่ต้องทำการเตรียมโครงสร้างเพื่อทำการติดตั้งให้เหมาะสม และอาจดูแลรักษายากกว่าชนิดตั้งพื้น

สำหรับการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยาก ใช้วิธีการเดินท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะ หรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสียก่อนเพื่อช่วยกรองของเสียอีกครั้งก่อนออกสู่ ระบบสาธารณะก็ได้

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ