View : 7836

น้ำทิ้งจากห้องครัวมักจะมีไขมันปนเปื้อนเนื่องจากการทำอาหาร ดังนั้น หากเราปล่อยน้ำทิ้งที่มาจากห้องครัวลงสู่ระบบสาธารณะโดยไม่ผ่านถังดักไขมัน อาจทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำสาธารณะได้ในอนาคต

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยในการติดตั้งระบบระบายน้ำสำหรับห้องครัว  คือ “การติดตั้งถังดักไขมัน” ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำแล้วนั้น ปัจจุบัน ในพรบ.ควบคุมอาคาร 2544 ยังมีการระบุให้แสดงระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งรวมถึงบ่อดักไขมันไว้ในรายการที่จะต้องใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างอีกด้วย ผู้คนในปัจจุบันจึงให้ความสำคัญกับดักถังไขมันมากขึ้น

เลือกถังดักไขมันอย่างไรให้เหมาะสม
การเลือกถังดักไขมันควรคำนึงถึงการใช้งาน อาทิเช่น การใช้งานภายในครัวเรือน หรือภายในร้านอาหาร โดยคิดจากจำนวนคนและจำนวนมื้ออาหาร เพื่อให้เหมาะกับปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น โดยแต่ละยี่ห้อจะมีตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่าย ขึ้น โดยทั่วไปบ้านพักอาศัยที่มีสมาชิก 1-5 คน ใช้ถังบำบัดขนาด 15 ลิตรก็เพียงพอ

นอกจากนี้ ควรตรวจสอบพื้นที่จะทำการติดตั้งเพื่อเลือกชนิดถังดักไขมันให้เหมาะสม ปัจจุบันถังดักไขมันมีอยู่ 2 ชนิด คือ

- ชนิดตั้งพื้น ซึ่งสะดวกในการใช้งานและการดูแลรักษา แต่อาจจะต้องหาพื้นที่ในการจัดวางให้ลงตัว 

- ชนิดฝังดิน เหมาะกับอาคารที่มีพื้นที่จำกัด พื้นที่จะดูสวยงามเรียบร้อย แต่ต้องทำการเตรียมโครงสร้างเพื่อทำการติดตั้งให้เหมาะสม และอาจดูแลรักษายากกว่าชนิดตั้งพื้น

สำหรับการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยาก ใช้วิธีการเดินท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะ หรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสียก่อนเพื่อช่วยกรองของเสียอีกครั้งก่อนออกสู่ ระบบสาธารณะก็ได้

 


ห้องครัว
กับระบบระบายน้ำเสีย

การติดตั้งถังดักไขมัน สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยสำหรับระบบระบายน้ำของห้องครัว

ตัวอย่าง P-Trap ชนิดมีช่องระบาย
ที่มาภาพ: COTTO

ส่วนขนาดท่อที่เหมาะสมในการใช้งานคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว นอกจากนี้บริเวณใต้อ่างที่จะต่อออกสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง จะต้องมีที่ดักกลิ่น  (P-Trap ) เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นในท่อไม่ให้ย้อนขึ้นมาด้านบนได้

เสริมอีกนิดกับ P-Trap
ขอเพิ่มเติมรายละเอียดของ P-Trap กันสักเล็กน้อย P-Trap นั้น เรียกตามลักษณะรูปแบบการวางตัวของท่อที่มีลักษณะคล้ายตัว P มักใช้ในบริเวณท่อระบายน้ำทิ้งในส่วนของห้องน้ำ (Floor Drain) หรือบริเวณอ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจานต่างๆ

วัตถุประสงค์ในการติดตั้งคือ เพื่อป้องกันกลิ่นย้อนกลับขึ้นมายังพื้นที่ใช้งานด้านบน โดยใช้มวลน้ำที่ค้างอยู่บริเวณแอ่งของท่อด้านล่างเป็นตัวป้องกันกลิ่น ดังนั้นหากน้ำที่ค้างอยู่บริเวณดังกล่าวเกิดการเหือดแห้งอันเนื่องมาจากไม่ ได้งานเป็นเวลานาน ก็อาจเกิดกลิ่นย้อนขึ้นมาได้เช่นกัน หากไม่ได้ใช้งานบริเวณดังกล่าวนานๆ

ก่อนจะทำการใช้งานอย่าลืมราดน้ำ ลงบริเวณท่อระบายน้ำ เพื่อให้เกิดมวลน้ำป้องกันกลิ่น ทั้งนี้ควรเลือก P-Trap ที่มีช่องระบายเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด
 
ถังดักไขมันนั้นสำคัญไฉน
ในบริเวณห้องครัวนั้น สิ่งที่จะลอยละล่องมากับน้ำทิ้งอยู่เสมอมักหนีไม่พ้นเจ้าไขมันตัวร้าย ดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะมองข้ามไปเสียไม่ได้ก็คือ “ถังดักไขมัน” นั่นเอง

ถังดักไขมันคืออุปกรณ์ที่ช่วยในการดักไขมันไม่ให้ไหลปนออกไปกับน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันและน้ำเน่าเสีย ก่อให้เกิดปัญหาของกลิ่นเหม็นตามมาในที่สุด สำหรับบางบ้านที่มีการต่อท่อน้ำทิ้งจากครัวซึ่งปนเปื้อนไปด้วยไขมัน ลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียโดยตรงโดยไม่ผ่านถังดักไขมันนั้น  บ่อบำบัดอาจจะต้องทำงานเกินความสามารถจนทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำลดลง

ตัวอย่างการติดตั้งถังดักไขมันชนิดฝังดิน


ห้องครัว
กับระบบระบายน้ำเสีย

การติดตั้งถังดักไขมัน สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยสำหรับระบบระบายน้ำของห้องครัว

ตัวอย่าง P-Trap ชนิดมีช่องระบาย
ที่มาภาพ: COTTO

น้ำทิ้งจากห้องครัวมักจะมีไขมันปนเปื้อนเนื่องจากการทำอาหาร ดังนั้น หากเราปล่อยน้ำทิ้งที่มาจากห้องครัวลงสู่ระบบสาธารณะโดยไม่ผ่านถังดักไขมัน อาจทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำสาธารณะได้ในอนาคต

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยในการติดตั้งระบบระบายน้ำสำหรับห้องครัว  คือ “การติดตั้งถังดักไขมัน” ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำแล้วนั้น ปัจจุบัน ในพรบ.ควบคุมอาคาร 2544 ยังมีการระบุให้แสดงระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งรวมถึงบ่อดักไขมันไว้ในรายการที่จะต้องใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างอีกด้วย ผู้คนในปัจจุบันจึงให้ความสำคัญกับดักถังไขมันมากขึ้น

ส่วนขนาดท่อที่เหมาะสมในการใช้งานคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว นอกจากนี้บริเวณใต้อ่างที่จะต่อออกสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง จะต้องมีที่ดักกลิ่น  (P-Trap ) เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นในท่อไม่ให้ย้อนขึ้นมาด้านบนได้

เสริมอีกนิดกับ P-Trap
ขอเพิ่มเติมรายละเอียดของ P-Trap กันสักเล็กน้อย P-Trap นั้น เรียกตามลักษณะรูปแบบการวางตัวของท่อที่มีลักษณะคล้ายตัว P มักใช้ในบริเวณท่อระบายน้ำทิ้งในส่วนของห้องน้ำ (Floor Drain) หรือบริเวณอ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจานต่างๆ

วัตถุประสงค์ในการติดตั้งคือ เพื่อป้องกันกลิ่นย้อนกลับขึ้นมายังพื้นที่ใช้งานด้านบน โดยใช้มวลน้ำที่ค้างอยู่บริเวณแอ่งของท่อด้านล่างเป็นตัวป้องกันกลิ่น ดังนั้นหากน้ำที่ค้างอยู่บริเวณดังกล่าวเกิดการเหือดแห้งอันเนื่องมาจากไม่ ได้งานเป็นเวลานาน ก็อาจเกิดกลิ่นย้อนขึ้นมาได้เช่นกัน หากไม่ได้ใช้งานบริเวณดังกล่าวนานๆ

ก่อนจะทำการใช้งานอย่าลืมราดน้ำ ลงบริเวณท่อระบายน้ำ เพื่อให้เกิดมวลน้ำป้องกันกลิ่น ทั้งนี้ควรเลือก P-Trap ที่มีช่องระบายเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด
 
ถังดักไขมันนั้นสำคัญไฉน
ในบริเวณห้องครัวนั้น สิ่งที่จะลอยละล่องมากับน้ำทิ้งอยู่เสมอมักหนีไม่พ้นเจ้าไขมันตัวร้าย ดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะมองข้ามไปเสียไม่ได้ก็คือ “ถังดักไขมัน” นั่นเอง

ถังดักไขมันคืออุปกรณ์ที่ช่วยในการดักไขมันไม่ให้ไหลปนออกไปกับน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันและน้ำเน่าเสีย ก่อให้เกิดปัญหาของกลิ่นเหม็นตามมาในที่สุด สำหรับบางบ้านที่มีการต่อท่อน้ำทิ้งจากครัวซึ่งปนเปื้อนไปด้วยไขมัน ลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียโดยตรงโดยไม่ผ่านถังดักไขมันนั้น  บ่อบำบัดอาจจะต้องทำงานเกินความสามารถจนทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำลดลง

ตัวอย่างการติดตั้งถังดักไขมันชนิดฝังดิน

เลือกถังดักไขมันอย่างไรให้เหมาะสม
การเลือกถังดักไขมันควรคำนึงถึงการใช้งาน อาทิเช่น การใช้งานภายในครัวเรือน หรือภายในร้านอาหาร โดยคิดจากจำนวนคนและจำนวนมื้ออาหาร เพื่อให้เหมาะกับปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น โดยแต่ละยี่ห้อจะมีตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่าย ขึ้น โดยทั่วไปบ้านพักอาศัยที่มีสมาชิก 1-5 คน ใช้ถังบำบัดขนาด 15 ลิตรก็เพียงพอ

นอกจากนี้ ควรตรวจสอบพื้นที่จะทำการติดตั้งเพื่อเลือกชนิดถังดักไขมันให้เหมาะสม ปัจจุบันถังดักไขมันมีอยู่ 2 ชนิด คือ

- ชนิดตั้งพื้น ซึ่งสะดวกในการใช้งานและการดูแลรักษา แต่อาจจะต้องหาพื้นที่ในการจัดวางให้ลงตัว 

- ชนิดฝังดิน เหมาะกับอาคารที่มีพื้นที่จำกัด พื้นที่จะดูสวยงามเรียบร้อย แต่ต้องทำการเตรียมโครงสร้างเพื่อทำการติดตั้งให้เหมาะสม และอาจดูแลรักษายากกว่าชนิดตั้งพื้น

สำหรับการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยาก ใช้วิธีการเดินท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะ หรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสียก่อนเพื่อช่วยกรองของเสียอีกครั้งก่อนออกสู่ ระบบสาธารณะก็ได้

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
*กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ
ส่งข้อความ

ขอบคุณครับ

Happy 01.10.2560 0

สวัสดีค่ะคุณ worapaul

ขอแบ่งรูปแบบการต่อท่อออกเป็น 2 กรณีนะคะ 

1.กรณีที่การต่อท่อน้ำเสียและน้ำโสโครกแยกจากกัน

โดยทั่วไปส่วนที่เป็นน้ำเสีย(น้ำเสียจากน้ำอาบ/น้ำที่ระบายจากพื้นต่างๆ/น้ำจากถังดักไขมัน) จะต่อท่อแยกออกจากส่วนที่เป็นน้ำโสโครก(ท่อจากชักโครก) เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นไหลย้อนกลับ ซึ่งก็เป็นการเดินท่อให้น้ำระบายลงสู่ท่อสาธารณะได้เลยตามที่คุณ worapaul สอบถามมา แต่หากกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเดินท่อด้วยวิธีนี้แต่ก็ยังประสบปัญหากลิ่นเหม็นย้อนกลับ สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการที่ไม่ได้ใช้ท่อระบายน้ำแบบ P-trap หรือไม่ได้ใช้ floor drain ชนิดป้องกันกลิ่น หรืออาจเกิดจากการที่ไม่ได้ติดต่อท่ออากาศทำให้เกิดกลิ่นเหม็นย้อนเข้าสู่จุดระบายน้ำอื่นๆได้ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บทความเรื่อง Q&A แก้ปัญหากลิ่นในห้องน้ำอย่างไรให้ตรงจุด จากลิงค์นี้ค่ะ
2.กรณีที่ต่อท่อรวมทั้งน้ำเสียและน้ำโสโครกเข้าด้วยกัน

แต่หากเจ้าของบ้านตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการติดตั้งระบบระบายน้ำทั้งหมดทั้งจากห้องครัวและห้องน้ำมารวมไว้ที่ถังบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ วิธีนี้จะช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำที่ปล่อยลงสู่ระบบสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น แต่ก็จะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นมาทางส่วนระบายน้ำต่างๆ จึงควรมีบ่อพักดักกลิ่นเพื่อป้องกันกลิ่นจากบ่อบำบัดย้อนกลับขึ้นมาภายในบ้านค่ะ สามารถศึกษาข้อมูลเรื่องการติดตั้งระบบระบายน้ำเสียได้ที่

https://www.scgbuildingmaterials.com/th/HomeConsult/Blog/new-home/%E2%80%8B%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2.aspxหรือหากจะเปลี่ยนเส้นทางเดินท่อให้ เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำเสียไปลงบ่อพักโดยไม่ผ่านถังบำบัดอย่างเช่นที่คุณ worapaul แจ้งมาก็ได้เช่นกันค่ะ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อขอรับคำปรึกษากับทีม สถาปนิกคู่คิดได้ที่ SCG Experience โซน Consult solution

หมายเลขติดต่อ 02-101 9922 ต่อ 1038 ขอบคุณที่ใช้บริการ SCG Experience ค่ะ 

ปิยะพันธ์ มั่นคง 11.11.2559 2

กรณีมีถังบำบัดน้ำเสียใบเดียวตั้งแต้ย้ายเข้ามาอยู่  แล้วมีกลิ่นย้อนเวลาราดน้ำหรือกดชักโครก  เราจะแยกท่อน้ำเสียจากน้ำอาบ/น้ำพื้น/น้ำจากถังดักไขมัน  ไม่ต้องให้ผ่านลงถังบำบัดน้ำเสียใบเดิม  แล้วต่อลงท่อสาธารณะหน้าบ้านได้เลยหรือไม่ครับ

worapaul@hotmail.com 21.08.2559 2

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีค่ะ

innovative 30.09.2560 0

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ นะคะ

udom_m@yahoo.com 25.07.2560 0

ขอบคุณข้อมูลดีๆ ค่ะ ถังดักไขมันนี้ก็จำเป็น

NooDee 23.03.2559 1

ได้ความรู้มากคะ

รัชดาภรณ์ นนท์จันทร์ 14.04.2559 1

ขอบคุณคำแนะนำดีมากคะ

อารีรัตน์ ยาศิริ 13.10.2559 0
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ