View : 15519
       หากใครกำลังคิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุตกแต่งปิดผิว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นหรือสกัดวัสดุตกแต่งผนัง แต่มีความกังวลว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ มีผลกระทบต่อโครงสร้างบ้านมากน้อยแค่ไหน บ้านจะพังลงมาหรือไม่

       พื้น เป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักมากมาย ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน รวมทั้งแบกรับคนที่อยู่อาศัยภายในบ้านที่เดินไปเดินมา แต่ส่วนที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ส่วนของวัสดุตกแต่งปิดผิว ที่มีสีสันผิวสัมผัสสวยงามตามแบบที่เราเลือกให้ถูกใจ สำหรับบ้านโดยทั่วไปที่เป็นระบบโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. (พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก) ภายใต้วัสดุปิดผิวจะมี Topping หรือที่เรียกกันว่าชั้นปูนเทปรับระดับ เป็นส่วนที่เททับชั้นโครงสร้างขึ้นมารองรับวัสดุปิดผิวอีกที เป็นตัวช่วยให้พื้นได้ระดับได้องศาตามต้องการ สามารถทำ Slope (ทำพื้นให้มีความลาดเอียง) ให้ระบายน้ำได้ดีไม่มีขัง รวมถึงมีการทำผิวสัมผัสที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบเรียบเนียบหรือแบบหยาบ เพื่อรองรับการติดตั้งวัสดุตกแต่งปิดผิวที่แตกต่างให้สวยงามเรียบเนียน ไม่เกิดการสะดุดหรือการกระเดิดตัวของวัสดุปิดผิว และส่วนสำคัญสุดที่อยู่ภายใต้ Topping นั่นก็คือ ชั้นโครงสร้าง ที่ทำหน้าที่รับน้ำหนัก ซึ่งจะเลือกใช้เป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่หรือแผ่นพื้นสำเร็จรูปก็ได้เช่นกัน


 

ระบบพื้นโครงเบา ซึ่งเป็นวัสดุแผ่นเบานำมาติดตั้งอยู่บนตงเหล็ก

       เมื่อเข้าใจเรื่ององค์ประกอบพื้นแล้ว จะเห็นว่าการสกัดวัสดุปิดผิวพื้น Topping หรือแผ่นเบาก็ไม่มีผลต่อโครงสร้าง ดังนั้นถ้าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนวัสดุใหม่จึงไม่ต้องกังวล
 
       ผนังเองก็มีองค์ประกอบที่ไม่แตกต่างจากพื้นเท่าไรนัก คือ มีส่วนของโครงสร้างผนัง (ที่อาจเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน หรือ ระบบผนังโครงเบาก็ตาม) และชั้นวัสดุตกแต่งปิดผิว เพียงแต่ด้วยตัวผนังเองนั้น ไม่ได้มีหน้าที่รับน้ำหนักเหมือนพื้น (ยกเว้นผนัง Precast ที่ทำหน้าที่ช่วยรับน้ำหนักของโครงสร้าง) การจะทุบ รื้อ เปลี่ยน ขยายช่องเปิด ยังไม่มีผลกระทบอะไรต่อโครงสร้างเลย ดังนั้นเพียงแค่การสกัดปูนฉาบออกเพื่อเปลี่ยนใหม่หรือการเปลี่ยนวัสดุกรุผิวผนัง (ไม่ว่าจะเป็นวัสดุกรุผิวบนผนังธรรมดาหรือผนัง Precast ก็ตาม) บ้านจึงไม่พังลงมาง่ายๆ อย่างที่หลายคนสงสัยกัน 

       จะเห็นว่า พื้นผนังมีโครงสร้างหลักที่แข็งแรงด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว หากใครกำลังคิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุปิดผิว ไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือผนัง ถ้าทำอย่างถูกวิธีด้วยความระมัดระวัง ก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าสามารถทำได้อย่างไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างแต่อย่างใด 

ทำความเข้าใจวัสดุตกแต่ง
ปิดผิว Topping และโครงสร้าง

หลายคนสงสัยว่า การสกัดกระเบื้องปูพื้นจะส่งผลต่อโครงสร้างบ้านมั้ย สกัดปูนฉาบผนังบ้านจะพังมั้ย แต่แท้จริงแล้ว พื้นผนังมีโครงสร้างหลักที่แข็งแรงพอที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากเลย 

พื้น ค.ส.ล. ที่ชั้นโครงสร้างเป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่

พื้น ค.ส.ล. ที่ชั้นโครงสร้างเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูป
       นอกจากนี้ ยังมีพื้นอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่า “ระบบพื้นโครงเบา” เป็นระบบแผ่นพื้นวางบนตงเหล็ก ซึ่งตงเหล็กนี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลัก แล้วจึงปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ด ได้แก่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ ไม้อัดซีเมนต์ เมื่อติดตั้งเสร็จสามารถเคลือบน้ำยาป้องกัน ทาสีทับ หรือติดวัสดุตกแต่งปิดผิว เช่น ไม้ปาร์เกต์ ลามิเนต กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องยาง พรม (ไม่แนะนำวัสดุปิดผิวจำพวกซีเมนต์ที่ต้องเทที่หน้างาน เช่น หินขัด กรวดล้าง ทรายล้าง พื้นซีเมนต์ขัดมัน)


 

องค์ประกอบผนังก่ออิฐ
ดูเพิ่มเติม “เตรียมผนังปูนฉาบอย่างไรก่อนแต่งผิว” 
 

องค์ประกอบระบบผนังโครงเบา
 

ทำความเข้าใจวัสดุตกแต่ง
ปิดผิว Topping และโครงสร้าง

หลายคนสงสัยว่า การสกัดกระเบื้องปูพื้นจะส่งผลต่อโครงสร้างบ้านมั้ย สกัดปูนฉาบผนังบ้านจะพังมั้ย แต่แท้จริงแล้ว พื้นผนังมีโครงสร้างหลักที่แข็งแรงพอที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากเลย 

พื้น ค.ส.ล. ที่ชั้นโครงสร้างเป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่

พื้น ค.ส.ล. ที่ชั้นโครงสร้างเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูป
       หากใครกำลังคิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุตกแต่งปิดผิว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นหรือสกัดวัสดุตกแต่งผนัง แต่มีความกังวลว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ มีผลกระทบต่อโครงสร้างบ้านมากน้อยแค่ไหน บ้านจะพังลงมาหรือไม่

       พื้น เป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักมากมาย ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน รวมทั้งแบกรับคนที่อยู่อาศัยภายในบ้านที่เดินไปเดินมา แต่ส่วนที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ส่วนของวัสดุตกแต่งปิดผิว ที่มีสีสันผิวสัมผัสสวยงามตามแบบที่เราเลือกให้ถูกใจ สำหรับบ้านโดยทั่วไปที่เป็นระบบโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. (พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก) ภายใต้วัสดุปิดผิวจะมี Topping หรือที่เรียกกันว่าชั้นปูนเทปรับระดับ เป็นส่วนที่เททับชั้นโครงสร้างขึ้นมารองรับวัสดุปิดผิวอีกที เป็นตัวช่วยให้พื้นได้ระดับได้องศาตามต้องการ สามารถทำ Slope (ทำพื้นให้มีความลาดเอียง) ให้ระบายน้ำได้ดีไม่มีขัง รวมถึงมีการทำผิวสัมผัสที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบเรียบเนียบหรือแบบหยาบ เพื่อรองรับการติดตั้งวัสดุตกแต่งปิดผิวที่แตกต่างให้สวยงามเรียบเนียน ไม่เกิดการสะดุดหรือการกระเดิดตัวของวัสดุปิดผิว และส่วนสำคัญสุดที่อยู่ภายใต้ Topping นั่นก็คือ ชั้นโครงสร้าง ที่ทำหน้าที่รับน้ำหนัก ซึ่งจะเลือกใช้เป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่หรือแผ่นพื้นสำเร็จรูปก็ได้เช่นกัน


 

ระบบพื้นโครงเบา ซึ่งเป็นวัสดุแผ่นเบานำมาติดตั้งอยู่บนตงเหล็ก
       นอกจากนี้ ยังมีพื้นอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่า “ระบบพื้นโครงเบา” เป็นระบบแผ่นพื้นวางบนตงเหล็ก ซึ่งตงเหล็กนี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลัก แล้วจึงปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ด ได้แก่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ ไม้อัดซีเมนต์ เมื่อติดตั้งเสร็จสามารถเคลือบน้ำยาป้องกัน ทาสีทับ หรือติดวัสดุตกแต่งปิดผิว เช่น ไม้ปาร์เกต์ ลามิเนต กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องยาง พรม (ไม่แนะนำวัสดุปิดผิวจำพวกซีเมนต์ที่ต้องเทที่หน้างาน เช่น หินขัด กรวดล้าง ทรายล้าง พื้นซีเมนต์ขัดมัน)


 

องค์ประกอบผนังก่ออิฐ
ดูเพิ่มเติม “เตรียมผนังปูนฉาบอย่างไรก่อนแต่งผิว” 
 

องค์ประกอบระบบผนังโครงเบา
 

       เมื่อเข้าใจเรื่ององค์ประกอบพื้นแล้ว จะเห็นว่าการสกัดวัสดุปิดผิวพื้น Topping หรือแผ่นเบาก็ไม่มีผลต่อโครงสร้าง ดังนั้นถ้าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนวัสดุใหม่จึงไม่ต้องกังวล
 
       ผนังเองก็มีองค์ประกอบที่ไม่แตกต่างจากพื้นเท่าไรนัก คือ มีส่วนของโครงสร้างผนัง (ที่อาจเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน หรือ ระบบผนังโครงเบาก็ตาม) และชั้นวัสดุตกแต่งปิดผิว เพียงแต่ด้วยตัวผนังเองนั้น ไม่ได้มีหน้าที่รับน้ำหนักเหมือนพื้น (ยกเว้นผนัง Precast ที่ทำหน้าที่ช่วยรับน้ำหนักของโครงสร้าง) การจะทุบ รื้อ เปลี่ยน ขยายช่องเปิด ยังไม่มีผลกระทบอะไรต่อโครงสร้างเลย ดังนั้นเพียงแค่การสกัดปูนฉาบออกเพื่อเปลี่ยนใหม่หรือการเปลี่ยนวัสดุกรุผิวผนัง (ไม่ว่าจะเป็นวัสดุกรุผิวบนผนังธรรมดาหรือผนัง Precast ก็ตาม) บ้านจึงไม่พังลงมาง่ายๆ อย่างที่หลายคนสงสัยกัน 

       จะเห็นว่า พื้นผนังมีโครงสร้างหลักที่แข็งแรงด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว หากใครกำลังคิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุปิดผิว ไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือผนัง ถ้าทำอย่างถูกวิธีด้วยความระมัดระวัง ก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าสามารถทำได้อย่างไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างแต่อย่างใดบทความที่แล้ว
Rain Shower กับเครื่องทำน้ำอุ่น
55-Rain-Shower-กับเครื่องทำน้ำอุ่น.jpgบทความถัดไป
การเตรียมพื้นที่หน้างานสำหรับวัสดุตกแต่งผิวที่ต่างกัน
57-การเตรียมพื้นที่หน้างานสำหรับวัสดุตกแต่งผิวที่ต่างกัน.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด?
1-ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด-(1).jpgDreamDriver-Consult.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ