View : 61515       หลังคาบ้านเป็นอีกส่วนประกอบซึ่งโดดเด่น เป็นหน้าเป็นตาของบ้าน จึงเป็นธรรมดาที่ใครๆ ก็อยากจะเลือกกระเบื้องหลังคาที่ถูกอกถูกใจด้วยตนเอง โดยเฉพาะเรื่องสีกระเบื้องหลังคา ซึ่งมีผลอย่างมากต่อรูปลักษณ์ของบ้าน และอาจสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้าน อย่างไรก็ตาม การเลือกสีกระเบื้องหลังคาโดยยึดตามความชอบอย่างเดียวคงไม่พอ แต่ควรให้เข้ากับรูปแบบตัวบ้านและสไตล์บ้านด้วย สำหรับเจ้าของบ้านที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกสีกระเบื้องหลังคาอย่างไรดี อาจลองใช้เกณฑ์เบื้องต้นง่ายๆ โดยดูจากสีของตัวบ้าน
 

บ้านสี Neutral                                                                
       สำหรับตัวบ้านที่เป็นสีโทน Neutral อ่อนๆ อย่าง  ขาว เทา น้ำตาล รวมไปถึงสีครีม  ซึ่งมักพบเห็นได้ทั่วไปนั้น มักดูเข้ากันกับกระเบื้องหลังคาแทบทุกสี เจ้าของบ้านจึงมีทางเลือกในการตัดสินใจเรื่องของสีกระเบื้องหลังคาได้มากมาย


 

บ้านสีแดงสดกับกระเบื้องหลังคาสีน้ำตาลเข้ม
ขอบคุณภาพ :  www.tinyhouse-design.com

บ้านสีฟ้าสดใสกับกระเบื้องหลังคาสีเทาสว่าง
ขอบคุณภาพ :  www.houselogic.com

บ้านสีเข้มสด                                                                
       ในขณะเดียวกัน หากตัวบ้านเป็นสีเข้มสด อาจต้องหันมาเลือกกระเบื้องหลังคาสีโทน Neutral อย่าง  ขาว  เทาเข้มหรืออ่อน รวมถึง น้ำตาลเฉดต่างๆ จะดูเข้ากันกับตัวบ้านได้ง่าย 

บ้านสีมืดเข้ม
       ส่วนบ้านที่ทาสีมืดเข้ม มักจะเหมาะกับกระเบื้องหลังคาสีขาว สีสว่างแนว Earth Tone เทาสว่าง น้ำตาลสว่าง หรือ หากต้องการเพิ่มความมีสีสันอาจเลือกหลังคาสีเข้มสด จะช่วยให้บ้านดูไม่มืดทึบจนเกินไป 

       ในทางกลับกัน หากเป็นบ้านเดิมที่มุงหลังคาเรียบร้อยแล้ว อาจใช้เกณฑ์เดียวกันนี้ในการเลือกสีสำหรับทาตัวบ้านแทนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ต่างๆ ที่เล่าไปทั้งหมดนี้ เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น ไม่จำเป็นต้องยึดเป็นหลักตายตัวเสมอไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากต้องการให้บ้านดูมีเอกลักษณ์ โดดเด่นยากหากใครเหมือน อาจใช้หลักทฤษฎีสีในการจับคู่ระหว่างสีตัวบ้านกับสีกระเบื้องหลังคา  หรือเลือกขอคำปรึกษาจากนักออกแบบ ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเช่นกัน

 


 

เลือกสีกระเบื้องหลังคาอย่างไรให้เข้ากับบ้าน

หลังคาเป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อรูปลักษณ์ของตัวบ้านเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในการเลือกสีกระเบื้องหลังคา นอกจากจะใช้ความชอบส่วนตัวเป็นเกณฑ์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเข้ากันในภาพรวมด้วย

บ้านสีขาว ดูเข้ากันกับกระเบื้องหลังคาได้หลากหลายสี

บ้านสีขาวหรือครีม กับกระเบื้องหลังคาสีเทาสว่าง ดูสวยงามสบายตา

บ้านสีเหลืองสดกับหลังคาสีน้ำตาลเข้ม
ขอบคุณภาพ :  homedesignsweet.com

ตัวบ้านสีน้ำตาลเข้ม ตัดกับหลังคาสีน้ำตาลสด
ขอบคุณภาพ :  pandce.proboards.com

บ้านสีเทาเข้ม กับหลังคาสีเทาอ่อน
ขอบคุณภาพ :  modernjanedesign.blogspot.com

บ้านทรงไทยสีน้ำตาลเข้ม กับหลังคาสีแดงสด

บ้านที่มีสีของตัวบ้านและหลังคาเป็นสีเดียวกัน
ขอบคุณภาพ :  www.homeizy.com

บ้านที่มีสีของตัวบ้านและหลังคาเป็นสีเดียวกัน

เลือกสีกระเบื้องหลังคาอย่างไรให้เข้ากับบ้าน

หลังคาเป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อรูปลักษณ์ของตัวบ้านเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในการเลือกสีกระเบื้องหลังคา นอกจากจะใช้ความชอบส่วนตัวเป็นเกณฑ์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเข้ากันในภาพรวมด้วย

บ้านสีขาว ดูเข้ากันกับกระเบื้องหลังคาได้หลากหลายสี

บ้านสีขาวหรือครีม กับกระเบื้องหลังคาสีเทาสว่าง ดูสวยงามสบายตา       หลังคาบ้านเป็นอีกส่วนประกอบซึ่งโดดเด่น เป็นหน้าเป็นตาของบ้าน จึงเป็นธรรมดาที่ใครๆ ก็อยากจะเลือกกระเบื้องหลังคาที่ถูกอกถูกใจด้วยตนเอง โดยเฉพาะเรื่องสีกระเบื้องหลังคา ซึ่งมีผลอย่างมากต่อรูปลักษณ์ของบ้าน และอาจสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้าน อย่างไรก็ตาม การเลือกสีกระเบื้องหลังคาโดยยึดตามความชอบอย่างเดียวคงไม่พอ แต่ควรให้เข้ากับรูปแบบตัวบ้านและสไตล์บ้านด้วย สำหรับเจ้าของบ้านที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกสีกระเบื้องหลังคาอย่างไรดี อาจลองใช้เกณฑ์เบื้องต้นง่ายๆ โดยดูจากสีของตัวบ้าน
 

บ้านสี Neutral                                                                
       สำหรับตัวบ้านที่เป็นสีโทน Neutral อ่อนๆ อย่าง  ขาว เทา น้ำตาล รวมไปถึงสีครีม  ซึ่งมักพบเห็นได้ทั่วไปนั้น มักดูเข้ากันกับกระเบื้องหลังคาแทบทุกสี เจ้าของบ้านจึงมีทางเลือกในการตัดสินใจเรื่องของสีกระเบื้องหลังคาได้มากมาย


 

บ้านสีแดงสดกับกระเบื้องหลังคาสีน้ำตาลเข้ม
ขอบคุณภาพ :  www.tinyhouse-design.com

บ้านสีฟ้าสดใสกับกระเบื้องหลังคาสีเทาสว่าง
ขอบคุณภาพ :  www.houselogic.com

บ้านสีเหลืองสดกับหลังคาสีน้ำตาลเข้ม
ขอบคุณภาพ :  homedesignsweet.com

ตัวบ้านสีน้ำตาลเข้ม ตัดกับหลังคาสีน้ำตาลสด
ขอบคุณภาพ :  pandce.proboards.com

บ้านสีเข้มสด                                                                
       ในขณะเดียวกัน หากตัวบ้านเป็นสีเข้มสด อาจต้องหันมาเลือกกระเบื้องหลังคาสีโทน Neutral อย่าง  ขาว  เทาเข้มหรืออ่อน รวมถึง น้ำตาลเฉดต่างๆ จะดูเข้ากันกับตัวบ้านได้ง่าย 

บ้านสีมืดเข้ม
       ส่วนบ้านที่ทาสีมืดเข้ม มักจะเหมาะกับกระเบื้องหลังคาสีขาว สีสว่างแนว Earth Tone เทาสว่าง น้ำตาลสว่าง หรือ หากต้องการเพิ่มความมีสีสันอาจเลือกหลังคาสีเข้มสด จะช่วยให้บ้านดูไม่มืดทึบจนเกินไป 

       ในทางกลับกัน หากเป็นบ้านเดิมที่มุงหลังคาเรียบร้อยแล้ว อาจใช้เกณฑ์เดียวกันนี้ในการเลือกสีสำหรับทาตัวบ้านแทนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ต่างๆ ที่เล่าไปทั้งหมดนี้ เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น ไม่จำเป็นต้องยึดเป็นหลักตายตัวเสมอไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากต้องการให้บ้านดูมีเอกลักษณ์ โดดเด่นยากหากใครเหมือน อาจใช้หลักทฤษฎีสีในการจับคู่ระหว่างสีตัวบ้านกับสีกระเบื้องหลังคา  หรือเลือกขอคำปรึกษาจากนักออกแบบ ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเช่นกันบทความที่แล้ว
เตรียมสั่งกระเบื้องหลังคาอย่างไร
22-เตรียมสั่งกระเบื้องหลังคาอย่างไร.jpgบทความถัดไป
รู้ให้ทัน ป้องกันปัญหาหลังคารั่ว
24-รู้ให้ทันป้องกันปัญหาหลังคารั่ว-(1).jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด?
1-ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด-(1).jpg


 
 


 

บ้านสีเทาเข้ม กับหลังคาสีเทาอ่อน
ขอบคุณภาพ :  modernjanedesign.blogspot.com

บ้านทรงไทยสีน้ำตาลเข้ม กับหลังคาสีแดงสด

บ้านที่มีสีของตัวบ้านและหลังคาเป็นสีเดียวกัน
ขอบคุณภาพ :  www.homeizy.com

บ้านที่มีสีของตัวบ้านและหลังคาเป็นสีเดียวกัน

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ