View : 9150


3 หลักการซื้อของเอง สร้างบ้านใหม่และปรับปรุง

หลักการ 3 ข้อเพื่อให้เจ้าของบ้านที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่ หรือปรับปรุงบ้านตัดสินใจได้ว่าวัสดุก่อสร้างประเภทใดที่สามารถซื้อเองได้ และวัสดุก่อสร้างประเภทใดที่ควรให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการ

       หลังจากเห็นเอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมา เจ้าของบ้านหลายคนอาจเลือกวิธีการซื้อวัสดุก่อสร้างเองทั้งหมด และว่าจ้างผู้รับเหมาเฉพาะค่าแรง เนื่องจากเห็นว่าน่าจะช่วยลดงบประมาณในการก่อสร้างลงได้ โดยเฉพาะตัวคูณค่าดำเนินการและกำไรของผู้รับเหมาที่จะน้อยลงอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี วิธีนี้อาจไม่ได้ช่วยประหยัดค่าก่อสร้างได้จริง เพราะปริมาณวัสดุที่คำนวณไว้อาจคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่ต้องใช้จริง ยิ่งหากมีของเหลือ ก็จะเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ แล้วยังต้องหาที่จัดเก็บแบบที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้หยิบมาใช้ แต่ถ้าของเหลือน้อยเกินไป ก็ต้องเสียเวลาหาซื้อเองอีกรอบ

       เพื่อให้ได้ของที่ถูกใจ และควบคุมงบประมาณด้วย จะมีวัสดุก่อสร้างบางอย่างที่เราสามารถดำเนินการซื้อเองได้ วัสดุก่อสร้างบางอย่างเราควรให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาให้ โดยอาศัยหลักการง่าย ๆ เพียง 3 ข้อคือ “นับจำนวนได้ พอใจบริการ เจ้าของบ้านชอบ”

       1. นับจำนวนได้ หมายถึงการซื้อของที่สามารถนับจำนวนเป็นชิ้นเป็นอันได้ หรือมีปริมาณไม่มากสามารถคำนวณได้ง่าย โอกาสผิดพลาดในการติดตั้งน้อย ส่วนใหญ่มักเป็นวัสดุตกแต่ง เช่น สุขภัณฑ์ อ่างล้างมือ อ่างอาบน้ำ ก๊อกน้ำ ฝักบัว และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำและห้องครัว, โคมไฟ, หน้ากากปลั๊ก+สวิตช์ไฟ, ปั๊มน้ำ, กระเบื้องปูพื้นหรือผนัง (สามารถวัดพื้นที่หรือนับจำนวนแผ่นได้) เป็นต้น 

ภาพ : วัสดุก่อสร้างตกแต่งที่เจ้าของบ้านสามารถซื้อเองได้

       ส่วนของที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ มีปริมาณมาก โอกาสผิดพลาดในงานก่อสร้างสูง เช่น คอนกรีต, อิฐ, หิน, ปูน, ทราย, เหล็กเส้น, สี, ท่อประปา, สายไฟ ฯลฯ ควรให้ผู้รับเหมาเป็นฝ่ายจัดการหาซื้อจะดีกว่า เพราะถ้าซื้อเกินหรือขาดไป ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยอยู่ในราคาที่เสนอให้เจ้าของบ้านแล้ว

ภาพ : วัสดุก่อสร้างที่ควรให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการจัดหา

       2. พอใจบริการ หมายถึงการซื้อของที่มีรูปแบบบริการครบวงจร ตั้งแต่สำรวจหน้างาน ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และรับประกันคุณภาพหรือผลงาน เช่น บริการมุงกระเบื้องหลังคาพร้อมโครง, บริการติดตั้งฉนวนกันความร้อน, บริการออกแบบพร้อมปูกระเบื้องพื้น/ผนัง รวมถึงติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำ, บริการติดตั้งพื้นหินขัด กรวดล้าง/ทรายล้าง, บริการปูไม้พื้นระเบียง, บริการติดตั้งประตู-หน้าต่าง, บริการติดตั้งแผงระแนงกันแดด, บริการออกแบบและจัดสวน ฯลฯ

ภาพ : บริการครบวงจรที่เจ้าของบ้านสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อทดแทนงานบางส่วนของผู้รับเหมา

       3. เจ้าของบ้านชอบ หมายถึงการซื้อของที่เจ้าของบ้านพอใจจะซื้อ โดยอาจไม่ได้คำนึงถึงราคาและค่าใช้จ่ายมากนัก เพราะเป็นของที่แสดงออกถึงสไตล์และรสนิยมของเจ้าของบ้าน เช่น โคมไฟระย้าตกแต่งในโถงสูง หินอ่อนสั่งพิเศษนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น

ภาพ : ของที่เจ้าของบ้านควรเลือกซื้อเอง เพราะบ่งบอกถึงสไตล์และรสนิยม

       เมื่อเจ้าของบ้านตัดสินใจได้ว่าจะซื้อวัสดุก่อสร้างส่วนใดเอง สามารถตกลงกับผู้รับเหมาเพื่อตัดรายการวัสดุ หรือวัสดุพร้อมค่าแรงออกจากเอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเสนอมาได้ (ปกติผู้รับเหมาจะเสนองานแบบครบถ้วนสมบูรณ์ไว้ก่อน) ดังนั้น เอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมา จึงควรมีรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ครบถ้วนมากที่สุด เพื่อที่จะได้เพิ่มหรือลดงานในแต่ละส่วนได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้ ควรหารือกับผู้รับเหมาเรื่องแผนการก่อสร้างให้ชัดเจน (อาจว่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างต่างหาก) โดยเฉพาะหากใช้บริการติดตั้งวัสดุต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น ลดปัญหาความล่าช้าและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย


3 หลักการซื้อของเอง สร้างบ้านใหม่และปรับปรุง

หลักการ 3 ข้อเพื่อให้เจ้าของบ้านที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่ หรือปรับปรุงบ้านตัดสินใจได้ว่าวัสดุก่อสร้างประเภทใดที่สามารถซื้อเองได้ และวัสดุก่อสร้างประเภทใดที่ควรให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการ

       หลังจากเห็นเอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมา เจ้าของบ้านหลายคนอาจเลือกวิธีการซื้อวัสดุก่อสร้างเองทั้งหมด และว่าจ้างผู้รับเหมาเฉพาะค่าแรง เนื่องจากเห็นว่าน่าจะช่วยลดงบประมาณในการก่อสร้างลงได้ โดยเฉพาะตัวคูณค่าดำเนินการและกำไรของผู้รับเหมาที่จะน้อยลงอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี วิธีนี้อาจไม่ได้ช่วยประหยัดค่าก่อสร้างได้จริง เพราะปริมาณวัสดุที่คำนวณไว้อาจคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่ต้องใช้จริง ยิ่งหากมีของเหลือ ก็จะเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ แล้วยังต้องหาที่จัดเก็บแบบที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้หยิบมาใช้ แต่ถ้าของเหลือน้อยเกินไป ก็ต้องเสียเวลาหาซื้อเองอีกรอบ

       เพื่อให้ได้ของที่ถูกใจ และควบคุมงบประมาณด้วย จะมีวัสดุก่อสร้างบางอย่างที่เราสามารถดำเนินการซื้อเองได้ วัสดุก่อสร้างบางอย่างเราควรให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาให้ โดยอาศัยหลักการง่าย ๆ เพียง 3 ข้อคือ “นับจำนวนได้ พอใจบริการ เจ้าของบ้านชอบ”

       1. นับจำนวนได้ หมายถึงการซื้อของที่สามารถนับจำนวนเป็นชิ้นเป็นอันได้ หรือมีปริมาณไม่มากสามารถคำนวณได้ง่าย โอกาสผิดพลาดในการติดตั้งน้อย ส่วนใหญ่มักเป็นวัสดุตกแต่ง เช่น สุขภัณฑ์ อ่างล้างมือ อ่างอาบน้ำ ก๊อกน้ำ ฝักบัว และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำและห้องครัว, โคมไฟ, หน้ากากปลั๊ก+สวิตช์ไฟ, ปั๊มน้ำ, กระเบื้องปูพื้นหรือผนัง (สามารถวัดพื้นที่หรือนับจำนวนแผ่นได้) เป็นต้น 

ภาพ : วัสดุก่อสร้างตกแต่งที่เจ้าของบ้านสามารถซื้อเองได้

       ส่วนของที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ มีปริมาณมาก โอกาสผิดพลาดในงานก่อสร้างสูง เช่น คอนกรีต, อิฐ, หิน, ปูน, ทราย, เหล็กเส้น, สี, ท่อประปา, สายไฟ ฯลฯ ควรให้ผู้รับเหมาเป็นฝ่ายจัดการหาซื้อจะดีกว่า เพราะถ้าซื้อเกินหรือขาดไป ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยอยู่ในราคาที่เสนอให้เจ้าของบ้านแล้ว

ภาพ : วัสดุก่อสร้างที่ควรให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการจัดหา

       2. พอใจบริการ หมายถึงการซื้อของที่มีรูปแบบบริการครบวงจร ตั้งแต่สำรวจหน้างาน ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และรับประกันคุณภาพหรือผลงาน เช่น บริการมุงกระเบื้องหลังคาพร้อมโครง, บริการติดตั้งฉนวนกันความร้อน, บริการออกแบบพร้อมปูกระเบื้องพื้น/ผนัง รวมถึงติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำ, บริการติดตั้งพื้นหินขัด กรวดล้าง/ทรายล้าง, บริการปูไม้พื้นระเบียง, บริการติดตั้งประตู-หน้าต่าง, บริการติดตั้งแผงระแนงกันแดด, บริการออกแบบและจัดสวน ฯลฯ

ภาพ : บริการครบวงจรที่เจ้าของบ้านสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อทดแทนงานบางส่วนของผู้รับเหมา

       3. เจ้าของบ้านชอบ หมายถึงการซื้อของที่เจ้าของบ้านพอใจจะซื้อ โดยอาจไม่ได้คำนึงถึงราคาและค่าใช้จ่ายมากนัก เพราะเป็นของที่แสดงออกถึงสไตล์และรสนิยมของเจ้าของบ้าน เช่น โคมไฟระย้าตกแต่งในโถงสูง หินอ่อนสั่งพิเศษนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น

ภาพ : ของที่เจ้าของบ้านควรเลือกซื้อเอง เพราะบ่งบอกถึงสไตล์และรสนิยม

       เมื่อเจ้าของบ้านตัดสินใจได้ว่าจะซื้อวัสดุก่อสร้างส่วนใดเอง สามารถตกลงกับผู้รับเหมาเพื่อตัดรายการวัสดุ หรือวัสดุพร้อมค่าแรงออกจากเอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเสนอมาได้ (ปกติผู้รับเหมาจะเสนองานแบบครบถ้วนสมบูรณ์ไว้ก่อน) ดังนั้น เอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมา จึงควรมีรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ครบถ้วนมากที่สุด เพื่อที่จะได้เพิ่มหรือลดงานในแต่ละส่วนได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้ ควรหารือกับผู้รับเหมาเรื่องแผนการก่อสร้างให้ชัดเจน (อาจว่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างต่างหาก) โดยเฉพาะหากใช้บริการติดตั้งวัสดุต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น ลดปัญหาความล่าช้าและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ