View : 1525
เรื่อง: SCG Experience

สิงคโปร์ เมืองที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้

ประเทศสิงคโปร์ แม้ว่าจะมีพื้นที่จำกัด แต่สามารถจัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวราว 50 % ของพื้นที่ทั้งหมดได้

       สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก มุ่งมั่นที่จะเป็นเมืองในสวน “City in the Garden” เมืองสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี รวมทั้งนำเข้าต้นไม้จากต่างประเทศหลายล้านต้นให้มีพื้นที่สีเขียวราว 50% ของพื้นที่ทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีพื้นที่จำกัดก็ตาม

ภาพ: พื้นที่สีเขียวราว 50 % ของพื้นที่ทั้งหมดในสิงคโปร์

ภาพ: สถาปัตยกรรมกับ Landscape จะดูกลมกลืนกันราวกับแยกไม่ออก

       งานออกแบบสถาปัตยกรรมจะอิงกับการออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape) เป็นอย่างมาก พื้นที่สีเขียวจึงกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแยกไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน อาคารสาธารณะ หรือห้างสรรพสินค้าก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการจำลองธรรมชาติมาไว้ในอาคาร เช่น Gardens by the Bay สถานที่สีเขียวขนาดใหญ่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในสิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนจากท้องทะเล ถมที่ จนกลายเป็นพื้นที่ปอดสีเขียวแห่งใหม่ของสิงคโปร์ มีลักษณะเป็นสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ Bay East, Bay Central และ Bay South 

ภาพ: Gardens by the Bay

       Bay South จะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าชม เปิดตัวต้อนรับผู้มาเยือนด้วย “Supertrees” ต้นไม้ฝีมือมนุษย์ที่ชวนให้ตื่นตะลึงที่ตอนเย็นจะมีการแสดงแสงสี “Garden Rhapsody” และภายใน Bay South นี้ยังประกอบไปด้วย Flower Dome และ Cloud Forest ซึ่ง Flower Dome จะเป็นการจำลองเอาสภาพอากาศแห้งและเย็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนและส่วนอื่นๆ ของโลก มีต้นไม้ที่น่าสนใจจากพื้นที่อื่นๆ ในโลก เช่น ต้นเบาบับขนาดยักษ์และต้นมะกอกโบราณ ตลอดจนกระบองเพชรและทุ่งดอกไม้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่วน Cloud Forest จะจำลองสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูงในเขตร้อนที่มีความชื้นสูง มีน้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลก ที่สามารถเดินไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวสู่ด้านบนผ่านพืชนานาพรรณ

ภาพ: ต้นไม้ “Supertrees” บริเวณทางเข้าของ Bay South ใน Gardens by the Bay ในยามเย็นและยามค่ำคืน

ภาพ: ต้นไม้ดอกไม้นานาพรรณภายใน Flower Dome

ภาพ: น้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลก ในส่วนของ Cloud Forest

ภาพ: มุมมองจากด้านบน

       นอกจากสถานที่สาธารณะดังกล่าว นักเดินทางทุกคนที่ใช้บริการสนามบินของสิงคโปร์ (Changi Airport) ก็จะได้พบกับสวนแนวตั้งตามทางเดินต่างๆ รวมถึงสวนกระบองเพชร (Cactus Garden) บริเวณดาดฟ้า ทำให้เห็นว่าทุกสถานที่ในสิงคโปร์คำนึงถึงพื้นที่สีเขียวอย่างมากทีเดียว

ภาพ: สวนในสนามบิน Changi Airport

ภาพ: สวนกระบองเพชรที่ลานกลางแจ้งของสนามบิน Changi

       การไปสัมผัสประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้จึงเป็นความประทับใจที่ได้เห็นประเทศขนาดเล็กสามารถสร้างตัวเองให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ นอกเหนือจากที่เล่ามาข้างต้นยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงวางผังเมืองอย่างเป็นสัดส่วนที่รวมไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมที่แตกต่างในแต่ละยุค ทั้งรูปแบบ สไตล์ ศาสนา และวัฒนธรรม

เรื่อง: SCG Experience

สิงคโปร์ เมืองที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้

ประเทศสิงคโปร์ แม้ว่าจะมีพื้นที่จำกัด แต่สามารถจัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวราว 50 % ของพื้นที่ทั้งหมดได้

       สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก มุ่งมั่นที่จะเป็นเมืองในสวน “City in the Garden” เมืองสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี รวมทั้งนำเข้าต้นไม้จากต่างประเทศหลายล้านต้นให้มีพื้นที่สีเขียวราว 50% ของพื้นที่ทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีพื้นที่จำกัดก็ตาม

ภาพ: พื้นที่สีเขียวราว 50 % ของพื้นที่ทั้งหมดในสิงคโปร์

ภาพ: สถาปัตยกรรมกับ Landscape จะดูกลมกลืนกันราวกับแยกไม่ออก

       งานออกแบบสถาปัตยกรรมจะอิงกับการออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape) เป็นอย่างมาก พื้นที่สีเขียวจึงกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแยกไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน อาคารสาธารณะ หรือห้างสรรพสินค้าก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการจำลองธรรมชาติมาไว้ในอาคาร เช่น Gardens by the Bay สถานที่สีเขียวขนาดใหญ่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในสิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนจากท้องทะเล ถมที่ จนกลายเป็นพื้นที่ปอดสีเขียวแห่งใหม่ของสิงคโปร์ มีลักษณะเป็นสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ Bay East, Bay Central และ Bay South 

ภาพ: Gardens by the Bay

       Bay South จะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าชม เปิดตัวต้อนรับผู้มาเยือนด้วย “Supertrees” ต้นไม้ฝีมือมนุษย์ที่ชวนให้ตื่นตะลึงที่ตอนเย็นจะมีการแสดงแสงสี “Garden Rhapsody” และภายใน Bay South นี้ยังประกอบไปด้วย Flower Dome และ Cloud Forest ซึ่ง Flower Dome จะเป็นการจำลองเอาสภาพอากาศแห้งและเย็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนและส่วนอื่นๆ ของโลก มีต้นไม้ที่น่าสนใจจากพื้นที่อื่นๆ ในโลก เช่น ต้นเบาบับขนาดยักษ์และต้นมะกอกโบราณ ตลอดจนกระบองเพชรและทุ่งดอกไม้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่วน Cloud Forest จะจำลองสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูงในเขตร้อนที่มีความชื้นสูง มีน้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลก ที่สามารถเดินไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวสู่ด้านบนผ่านพืชนานาพรรณ

ภาพ: ต้นไม้ “Supertrees” บริเวณทางเข้าของ Bay South ใน Gardens by the Bay ในยามเย็นและยามค่ำคืน

ภาพ: ต้นไม้ดอกไม้นานาพรรณภายใน Flower Dome

ภาพ: น้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลก ในส่วนของ Cloud Forest

ภาพ: มุมมองจากด้านบน

       นอกจากสถานที่สาธารณะดังกล่าว นักเดินทางทุกคนที่ใช้บริการสนามบินของสิงคโปร์ (Changi Airport) ก็จะได้พบกับสวนแนวตั้งตามทางเดินต่างๆ รวมถึงสวนกระบองเพชร (Cactus Garden) บริเวณดาดฟ้า ทำให้เห็นว่าทุกสถานที่ในสิงคโปร์คำนึงถึงพื้นที่สีเขียวอย่างมากทีเดียว

ภาพ: สวนในสนามบิน Changi Airport

ภาพ: สวนกระบองเพชรที่ลานกลางแจ้งของสนามบิน Changi

       การไปสัมผัสประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้จึงเป็นความประทับใจที่ได้เห็นประเทศขนาดเล็กสามารถสร้างตัวเองให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ นอกเหนือจากที่เล่ามาข้างต้นยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงวางผังเมืองอย่างเป็นสัดส่วนที่รวมไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมที่แตกต่างในแต่ละยุค ทั้งรูปแบบ สไตล์ ศาสนา และวัฒนธรรม

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ