View : 2003
เรื่อง: เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์

SCG Eldercare Solution จัดกิจกรรม “Stories of CARE” ร่วมแชร์ประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุ ก็คือเราทุกคนในอนาคต ด้วยความสามารถของร่างกายที่ลดถอยลง แต่การใช้ชีวิตที่ยังคงดำเนินต่อไป เราจึงควรให้ความใส่ใจในความเป็นอยู่ของพวกท่าน และด้วยสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ SCG Eldercare Solution มีคำตอบในทุกๆ ด้าน เพื่อการอยู่อาศัยที่ปลอดภัยและมีความสุขสำหรับผู้สูงอายุ กับ กิจกรรม “Stories of CARE”

       วันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมงาน SCG Innovative Exposition 2015 ที่ SCG Experience ครับ ไฮไลท์หลักที่น่าสนใจในวันนี้คือ กิจกรรม “Stories of CARE” จัดโดย SCG Eldercare Solution ที่จะมาบอกเล่าถึงรายละเอียดการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข แน่นอนวันนี้ผมพาคุณแม่มาด้วยครับ ท่านยังแข็งแรงอยู่ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านได้เนื่องจากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป กิจกรรมนี้จึงน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับใครที่ต้องการเตรียมความพร้อมหรือหาคำตอบในเรื่องนี้ครับ

       ช่วงแรกเป็นการพูดคุยกันกับคุณหมอโอ๊ค สมิทธิ์ อารยะสกุล และผู้เชี่ยวชาญจาก SCG ถึงสิ่งสำคัญในการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ คุณหมอโอ๊คร่วมแชร์ประสบการณ์ที่พบเจอ และกิจกรรมที่ร่วมกันทำระหว่างหมอโอ๊คและคุณพ่อคุณแม่ และผู้เชี่ยวชาญจาก SCG ได้แนะนำสิ่งสำคัญ 3 เรื่อง ในการออกแบบบ้านคือ เรื่องของวัสดุที่มีคุณภาพ การออกแบบที่เหมาะสม และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกต้อง เพราะหากช่างติดตั้งไม่ถูกวิธีหรือในระดับที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะลดลงได้

       สำหรับช่วงถัดมาเป็นการพูดคุยกับคุณแววตา รัฐนิติสกุล และคุณมะลิ สามบุญเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ซึ่งเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมที่อยู่อาศัยนั่นเอง

ภาพบน: คุณหมอโอ๊ค สมิทธิ์ อารยะสกุล และผู้เชี่ยวชาญจาก SCG ร่วมพูดคุยกันบนเวที
ภาพล่าง: คุณแววตา รัฐนิติสกุล และคุณมะลิ สามบุญเที่ยว แนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ให้อยู่อย่างปลอดภัยและเป็นสุข

       เมื่อจบจากกิจกรรมบนเวที ก็พาคุณแม่มาเดินชมในโซน SCG Eldercare Solution กันต่อ เริ่มจากอุโมงค์ที่จำลองความสามารถของผู้สูงอายุ ทั้งเรื่องของการมองเห็นที่พร่ามัว การได้ยินที่ลดลง รวมถึงการหยิบจับสิ่งของ และการทรงตัวที่ไม่เหมือนเดิม ทั้งหมดจะทำให้เราเข้าใจผู้สูงอายุและใส่ใจในรายละเอียดในการออกแบบบ้านเพื่อพวกท่านมากขึ้น

ภาพ: อุโมงค์ที่มีกิจกรรมจำลองความสามารถที่ลดถอยลงของผู้สูงอายุ ลองเล่นลองสัมผัสแล้วเราจะเข้าใจความเป็นผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น

ภาพ: จุดเช็คความสามารถในการทรงตัว ใครก็สามารถไปทดสอบได้ครับ เพื่อประเมินว่าเรามีการทรงตัวที่ดีเพียงใด

       SCG Eldercare Solution ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 ประเภท ตามความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองดังนี้

       1. ผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียว คือ ผู้สูงอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่ ทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย สามารถออกไปทำกิจกรรมต่างๆ นอกบ้านได้เป็นปกติ แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาวะในอนาคต หากไม่ป้องกันและดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง จึงต้องมีการออกแบบบ้านให้เหมาะสม

ภาพ:ตัวอย่างห้องน้ำผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียว ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ช่วยเหลือไม่มากนัก เพราะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ เพียงแต่ต้องพิจารณาความเสี่ยงและใช้วัสดุให้เหมาะสม เช่น ราวทรงตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำภารกิจต่าง ๆ

       2. ผู้สูงอายุกลุ่มสีเหลือง คือ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หรือมีอาการป่วยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต แต่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และอาจต้องการความช่วยเหลือในบางกิจกรรม

ภาพ: ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มสีเหลือง ควรพิจารณาเรื่องการเดิน ราวจับ วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่น สุขภัณฑ์ที่เหมาะสม โถสำหรับผู้สูงอายุ เป็นหลักและอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

       3. ผู้สูงอายุกลุ่มสีส้ม คือ ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ ใช้ไม้เท้าในการเดิน เป็นผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ช่วยเหลือคอยดูแลในทุกกิจกรรม

ภาพ: ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มสีส้ม จะมีขนาดกว้างกว่าปกติเพราะต้องใช้รถวีลแชร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องปรับให้เหมาะกับระดับการใช้งานของคนที่นั่งวีลแชร์

       จากกิจกรรมทั้งหมดภายในงาน สามารถสรุปสิ่งที่ควรคำนึงถึงดังนี้

       แสงสว่าง
       บ้านที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ควรเป็นบ้านที่ให้แสงสว่างที่เพียงพอแบบต่อเนื่องเท่าๆ กันทั้งบ้าน ไม่ควรให้แสงสว่างแบบเป็นจุดๆ เพราะผู้สูงอายุจะมีความสามารถในการปรับความสว่างในดวงตาน้อยลง ความต่างของแสงจะทำให้ตาพร่าและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งเรื่องการหลีกเลี่ยงการให้แสงสว่างโดยตรงที่จะส่องกระทบดวงตาของผู้สูงอายุ ควรใช้ไฟ Indirect Light ที่มีการสะท้อนกลับออกมาแทนการใช้แสงส่องไปโดยตรง

       ห้องน้ำ
       ถือเป็นห้องที่ผู้สูงอายุจะเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด ควรใช้ประตูบานเลื่อนที่สะดวกในการเปิด-ปิด มีความกว้างรองรับถวีลแชร์ สุขภัณฑ์ต่างๆ ต้องมีระดับที่เหมาะสม โถสุขภัณฑ์จะสูงใกล้เคียงกับเก้าอี้เพื่อการลุกนั่งที่สะดวก พื้นควรเป็นระดับเดียว เพราะพื้นต่างระดับอาจทำให้สะดุดหกล้มได้ ควรมีราวจับพยุงตัวในทุกช่วง เช่น อ่างล้างหน้า โถส้วม ส่วนอาบน้ำ วัสดุปูพื้นต้องมีความหนืดไม่ลื่น ขอบระหว่างพื้นกับผนังมองเห็นได้ชัดเจน ฝักบัวควรเป็นแบบปรับระดับได้ ก๊อกน้ำเป็นแบบก้านโยก จะทำให้สะดวกในการเปิด-ปิด มากกว่าแบบหมุน เป็นต้น

ภาพ: พื้นห้องน้ำควรเป็นระดับเดียวกัน และใช้รางระบายน้ำแบบฝังพื้น เพื่อให้วีลแชร์หรือผู้สูงอายุใช้งานได้สะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ 

       พื้น
       พื้นเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องสัมผัสตลอดเวลา โดยพื้นที่ดีต้องเรียบเสมอกัน ไม่มี step วัสดุปูพื้นควรเป็นพื้นผิวที่มีความหนืดหรือไม่ลื่น โดยปัจจุบันมีพื้นสำหรับปูภายในที่เหมาะสมอย่าง  Vinyl Shock Absorption Floor เป็นพื้นไวนิลลายไม้ที่ไม่ลื่นและสามารถลดแรงกระแทกในกรณีที่ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุล้มลง พื้นนี้ก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บลงได้ ด้วยระบบและโครงสร้างของพื้น ทำให้ระบบพื้นนี้ มีความทนทาน ทนรอยขูดขีด จากการเข็นรถวีลแชร์ ดูแลรักษาและทำความสะอาดง่าย และยังมีพื้น  Rubber tile แผ่นพื้นทางเดินกันลื่นสำหรับพื้นภายนอก ซึ่งจะช่วยให้เดินได้มั่นคงมากขึ้น มีคุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทก และยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วย 

ภาพบน: Vinyl Shock Absorption Floor (พื้นลดแรงกระแทก) ดูเป็นธรรมชาติแต่แฝงด้วยความปลอดภัย
ภาพล่าง: Rubber tile (แผ่นพื้นทางเดินกันลื่น) ให้ผู้สูงอายุเดินได้มั่นคงมากยิ่งขึ้น

       การเดิน การเข้าถึงและความเป็นระเบียบในบ้าน
       ราวจับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ Long-linear handrail Series ราวจับทรงตัวเพื่อความปลอดภัยในขณะเดิน ทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจมากขึ้น ติดตั้งได้ในทุกจุดของบ้านแม้แต่ภายในสวน ให้ผู้สูงอายุรู้สึกมั่นคงมากขึ้นเวลาเดิน โดยวัสดุเป็นไม้ให้ความสวยงามและแข็งแรง 

ภาพ: ก่อนติดตั้งราว ลองสังเกตวิถีการใช้ชีวิตในบ้านของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ตื่นนอน ว่าท่านมักจะเดินไปทางไหนอย่างไร ราวจับจะช่วยพยุงและสร้างความมั่นใจให้ท่านได้เป็นอย่างดี

       หากเราออกแบบบ้านดีอย่างไร แต่สุดท้ายบ้านรกหรือมีการจัดวางของที่ไม่เป็นระเบียบ สิ่งเหล่านี้อาจขัดขวางการใช้งานของผู้สูงอายุและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน จึงไม่ควรมองข้ามเรื่องความเป็นระเบียบและสะอาดเรียบร้อย

       ความรักความใส่ใจ
       สุดท้ายแล้ว อย่าลืมให้ความรักและความใส่ใจ เพราะผู้สูงอายุนั้นก็เหมือนเราทุกคน ที่เพียงสภาพร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงไป ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง แต่ในด้านความรู้สึกนั้นก็ยังต้องการการดูแลไม่แพ้กันครับ

ภาพ: ไม่มากก็น้อย ผู้สูงอายุต่างหวังให้ตนเองมีชีวิตที่ดีในบั้นปลาย ความรักและความใส่ใจของลูกหลานจะนำมาซึ่งความสุขของผู้สูงอายุ

       สำหรับใครที่กำลังออกแบบหรือปรับปรุงบ้านเพื่อผู้สูงอายุอยู่ อยากให้ลองมาดูตัวอย่างและรับคำปรึกษาที่โซน SCG Eldercare Solution นี้ครับ รับรองว่าได้ความรู้ที่ถูกต้องกลับไปใช้ที่บ้านแน่นอน เรื่อง: เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์

SCG Eldercare Solution จัดกิจกรรม “Stories of CARE” ร่วมแชร์ประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุ ก็คือเราทุกคนในอนาคต ด้วยความสามารถของร่างกายที่ลดถอยลง แต่การใช้ชีวิตที่ยังคงดำเนินต่อไป เราจึงควรให้ความใส่ใจในความเป็นอยู่ของพวกท่าน และด้วยสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ SCG Eldercare Solution มีคำตอบในทุกๆ ด้าน เพื่อการอยู่อาศัยที่ปลอดภัยและมีความสุขสำหรับผู้สูงอายุ กับ กิจกรรม “Stories of CARE”

       วันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมงาน SCG Innovative Exposition 2015 ที่ SCG Experience ครับ ไฮไลท์หลักที่น่าสนใจในวันนี้คือ กิจกรรม “Stories of CARE” จัดโดย SCG Eldercare Solution ที่จะมาบอกเล่าถึงรายละเอียดการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข แน่นอนวันนี้ผมพาคุณแม่มาด้วยครับ ท่านยังแข็งแรงอยู่ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านได้เนื่องจากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป กิจกรรมนี้จึงน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับใครที่ต้องการเตรียมความพร้อมหรือหาคำตอบในเรื่องนี้ครับ

       ช่วงแรกเป็นการพูดคุยกันกับคุณหมอโอ๊ค สมิทธิ์ อารยะสกุล และผู้เชี่ยวชาญจาก SCG ถึงสิ่งสำคัญในการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ คุณหมอโอ๊คร่วมแชร์ประสบการณ์ที่พบเจอ และกิจกรรมที่ร่วมกันทำระหว่างหมอโอ๊คและคุณพ่อคุณแม่ และผู้เชี่ยวชาญจาก SCG ได้แนะนำสิ่งสำคัญ 3 เรื่อง ในการออกแบบบ้านคือ เรื่องของวัสดุที่มีคุณภาพ การออกแบบที่เหมาะสม และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกต้อง เพราะหากช่างติดตั้งไม่ถูกวิธีหรือในระดับที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะลดลงได้

       สำหรับช่วงถัดมาเป็นการพูดคุยกับคุณแววตา รัฐนิติสกุล และคุณมะลิ สามบุญเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ซึ่งเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมที่อยู่อาศัยนั่นเอง

ภาพบน: คุณหมอโอ๊ค สมิทธิ์ อารยะสกุล และผู้เชี่ยวชาญจาก SCG ร่วมพูดคุยกันบนเวที
ภาพล่าง: คุณแววตา รัฐนิติสกุล และคุณมะลิ สามบุญเที่ยว แนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ให้อยู่อย่างปลอดภัยและเป็นสุข

       เมื่อจบจากกิจกรรมบนเวที ก็พาคุณแม่มาเดินชมในโซน SCG Eldercare Solution กันต่อ เริ่มจากอุโมงค์ที่จำลองความสามารถของผู้สูงอายุ ทั้งเรื่องของการมองเห็นที่พร่ามัว การได้ยินที่ลดลง รวมถึงการหยิบจับสิ่งของ และการทรงตัวที่ไม่เหมือนเดิม ทั้งหมดจะทำให้เราเข้าใจผู้สูงอายุและใส่ใจในรายละเอียดในการออกแบบบ้านเพื่อพวกท่านมากขึ้น

ภาพ: อุโมงค์ที่มีกิจกรรมจำลองความสามารถที่ลดถอยลงของผู้สูงอายุ ลองเล่นลองสัมผัสแล้วเราจะเข้าใจความเป็นผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น

ภาพ: จุดเช็คความสามารถในการทรงตัว ใครก็สามารถไปทดสอบได้ครับ เพื่อประเมินว่าเรามีการทรงตัวที่ดีเพียงใด

       SCG Eldercare Solution ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 ประเภท ตามความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองดังนี้

       1. ผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียว คือ ผู้สูงอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่ ทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย สามารถออกไปทำกิจกรรมต่างๆ นอกบ้านได้เป็นปกติ แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาวะในอนาคต หากไม่ป้องกันและดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง จึงต้องมีการออกแบบบ้านให้เหมาะสม

ภาพ:ตัวอย่างห้องน้ำผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียว ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ช่วยเหลือไม่มากนัก เพราะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ เพียงแต่ต้องพิจารณาความเสี่ยงและใช้วัสดุให้เหมาะสม เช่น ราวทรงตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำภารกิจต่าง ๆ

       2. ผู้สูงอายุกลุ่มสีเหลือง คือ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หรือมีอาการป่วยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต แต่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และอาจต้องการความช่วยเหลือในบางกิจกรรม

ภาพ: ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มสีเหลือง ควรพิจารณาเรื่องการเดิน ราวจับ วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่น สุขภัณฑ์ที่เหมาะสม โถสำหรับผู้สูงอายุ เป็นหลักและอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

       3. ผู้สูงอายุกลุ่มสีส้ม คือ ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ ใช้ไม้เท้าในการเดิน เป็นผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ช่วยเหลือคอยดูแลในทุกกิจกรรม

ภาพ: ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มสีส้ม จะมีขนาดกว้างกว่าปกติเพราะต้องใช้รถวีลแชร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องปรับให้เหมาะกับระดับการใช้งานของคนที่นั่งวีลแชร์

       จากกิจกรรมทั้งหมดภายในงาน สามารถสรุปสิ่งที่ควรคำนึงถึงดังนี้

       แสงสว่าง
       บ้านที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ควรเป็นบ้านที่ให้แสงสว่างที่เพียงพอแบบต่อเนื่องเท่าๆ กันทั้งบ้าน ไม่ควรให้แสงสว่างแบบเป็นจุดๆ เพราะผู้สูงอายุจะมีความสามารถในการปรับความสว่างในดวงตาน้อยลง ความต่างของแสงจะทำให้ตาพร่าและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งเรื่องการหลีกเลี่ยงการให้แสงสว่างโดยตรงที่จะส่องกระทบดวงตาของผู้สูงอายุ ควรใช้ไฟ Indirect Light ที่มีการสะท้อนกลับออกมาแทนการใช้แสงส่องไปโดยตรง

       ห้องน้ำ
       ถือเป็นห้องที่ผู้สูงอายุจะเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด ควรใช้ประตูบานเลื่อนที่สะดวกในการเปิด-ปิด มีความกว้างรองรับถวีลแชร์ สุขภัณฑ์ต่างๆ ต้องมีระดับที่เหมาะสม โถสุขภัณฑ์จะสูงใกล้เคียงกับเก้าอี้เพื่อการลุกนั่งที่สะดวก พื้นควรเป็นระดับเดียว เพราะพื้นต่างระดับอาจทำให้สะดุดหกล้มได้ ควรมีราวจับพยุงตัวในทุกช่วง เช่น อ่างล้างหน้า โถส้วม ส่วนอาบน้ำ วัสดุปูพื้นต้องมีความหนืดไม่ลื่น ขอบระหว่างพื้นกับผนังมองเห็นได้ชัดเจน ฝักบัวควรเป็นแบบปรับระดับได้ ก๊อกน้ำเป็นแบบก้านโยก จะทำให้สะดวกในการเปิด-ปิด มากกว่าแบบหมุน เป็นต้น

ภาพ: พื้นห้องน้ำควรเป็นระดับเดียวกัน และใช้รางระบายน้ำแบบฝังพื้น เพื่อให้วีลแชร์หรือผู้สูงอายุใช้งานได้สะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ 

       พื้น
       พื้นเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องสัมผัสตลอดเวลา โดยพื้นที่ดีต้องเรียบเสมอกัน ไม่มี step วัสดุปูพื้นควรเป็นพื้นผิวที่มีความหนืดหรือไม่ลื่น โดยปัจจุบันมีพื้นสำหรับปูภายในที่เหมาะสมอย่าง  Vinyl Shock Absorption Floor เป็นพื้นไวนิลลายไม้ที่ไม่ลื่นและสามารถลดแรงกระแทกในกรณีที่ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุล้มลง พื้นนี้ก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บลงได้ ด้วยระบบและโครงสร้างของพื้น ทำให้ระบบพื้นนี้ มีความทนทาน ทนรอยขูดขีด จากการเข็นรถวีลแชร์ ดูแลรักษาและทำความสะอาดง่าย และยังมีพื้น  Rubber tile แผ่นพื้นทางเดินกันลื่นสำหรับพื้นภายนอก ซึ่งจะช่วยให้เดินได้มั่นคงมากขึ้น มีคุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทก และยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วย 

ภาพบน: Vinyl Shock Absorption Floor (พื้นลดแรงกระแทก) ดูเป็นธรรมชาติแต่แฝงด้วยความปลอดภัย
ภาพล่าง: Rubber tile (แผ่นพื้นทางเดินกันลื่น) ให้ผู้สูงอายุเดินได้มั่นคงมากยิ่งขึ้น

       การเดิน การเข้าถึงและความเป็นระเบียบในบ้าน
       ราวจับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ Long-linear handrail Series ราวจับทรงตัวเพื่อความปลอดภัยในขณะเดิน ทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจมากขึ้น ติดตั้งได้ในทุกจุดของบ้านแม้แต่ภายในสวน ให้ผู้สูงอายุรู้สึกมั่นคงมากขึ้นเวลาเดิน โดยวัสดุเป็นไม้ให้ความสวยงามและแข็งแรง 

ภาพ: ก่อนติดตั้งราว ลองสังเกตวิถีการใช้ชีวิตในบ้านของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ตื่นนอน ว่าท่านมักจะเดินไปทางไหนอย่างไร ราวจับจะช่วยพยุงและสร้างความมั่นใจให้ท่านได้เป็นอย่างดี

       หากเราออกแบบบ้านดีอย่างไร แต่สุดท้ายบ้านรกหรือมีการจัดวางของที่ไม่เป็นระเบียบ สิ่งเหล่านี้อาจขัดขวางการใช้งานของผู้สูงอายุและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน จึงไม่ควรมองข้ามเรื่องความเป็นระเบียบและสะอาดเรียบร้อย

       ความรักความใส่ใจ
       สุดท้ายแล้ว อย่าลืมให้ความรักและความใส่ใจ เพราะผู้สูงอายุนั้นก็เหมือนเราทุกคน ที่เพียงสภาพร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงไป ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง แต่ในด้านความรู้สึกนั้นก็ยังต้องการการดูแลไม่แพ้กันครับ

ภาพ: ไม่มากก็น้อย ผู้สูงอายุต่างหวังให้ตนเองมีชีวิตที่ดีในบั้นปลาย ความรักและความใส่ใจของลูกหลานจะนำมาซึ่งความสุขของผู้สูงอายุ

       สำหรับใครที่กำลังออกแบบหรือปรับปรุงบ้านเพื่อผู้สูงอายุอยู่ อยากให้ลองมาดูตัวอย่างและรับคำปรึกษาที่โซน SCG Eldercare Solution นี้ครับ รับรองว่าได้ความรู้ที่ถูกต้องกลับไปใช้ที่บ้านแน่นอน ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ