View : 12590
เรื่อง: SCG Experience

เปลี่ยนฝ้าเพดานให้สวย ด้วย ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

เปลี่ยนฝ้าเพดานภายในบ้านให้มีลูกเล่นที่แตกต่างและสวยไม่ซ้ำใคร ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องรับแขก หรือห้องทำงาน ด้วยฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ที่สามารถตอบโจทย์ได้ในทุกสไตล์

       ถึงแม้ว่าหน้าที่หลักของฝ้าเพดานคือ การปกปิดความไม่เรียบร้อยของท่อร้อยสายไฟและงานระบบต่างๆ รวมถึงการป้องกันความร้อนจากหลังคาที่จะส่งผ่านเข้ามาสู่ตัวบ้าน แต่หากมีการออกแบบที่ดีและเลือกใช้วัสดุที่ตอบโจทย์ ฝ้าก็จะสามารถสร้างความแตกต่าง ช่วยให้ภายในบ้านสวย และมีลูกเล่นไม่ซ้ำใคร เหมือนอย่างเช่นบ้านของคุณดารณี เปียปิยะ และคุณไพโรจน์ คุ้มยืน

       คุณดารณีและคุณไพโรจน์ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบฝ้าเพดานให้กับห้องต่างๆ ภายในบ้านร่วมกับทีม Ceiling and Wall solution ที่ร้านโฮมโซลูชั่น สาขาถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อได้แบบฝ้าที่ถูกใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเลือกวัสดุ คุณดารณีและคุณไพโรจน์ได้เลือกใช้ ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ที่มีความแข็งแรง ทนน้ำได้ดี ปลวกไม่กิน และที่สำคัญมีลวดลายที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ ทั้งฝ้าฉาบเรียบ ฝ้าลายไม้ ฝ้าเซาะร่อง สามารถตอบโจทย์การออกแบบได้ตามต้องการ ทำให้แต่ละห้องมีฝ้าที่แตกต่าง สวย ไม่ซ้ำกัน 

ภาพ: ฝ้าเพดานห้องรับแขก – ใช้ ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ติดตั้งแบบเล่นระดับ โดยมีเพิ่มลูกเล่นเล็กน้อยที่มุมให้ดูแตกต่าง

ภาพ: ฝ้าเพดานห้องนอน – เพิ่มลูกเล่นให้มากกว่าแค่ฝ้าเล่นระดับทั่วไป ด้วยการยกสเต็ปฝ้าทั้ง 4 ตำแหน่งในฝ้าผืนเดียวกัน ทำให้ฝ้าสวยล้ำ ไม่ซ้ำใคร

ภาพ: ฝ้าเพดานห้องทำงาน – ใช้ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นลายไม้ ติดตั้งเล่นลวดลายแบบสลับฟันปลา สร้างแพทเทิร์นที่แปลกใหม่

ภาพ: ฝ้าเพดานห้องนอน – ออกแบบและติดตั้งฝ้าแบบเล่นระดับเป็นรูปข้าวหลามตัด ทำให้ฝ้าสวย หรู มีสไตล์

       หลังจากที่ได้เปลี่ยนฝ้าเพดานเรียบร้อยแล้ว คุณดารณีบอกว่า “มีเพื่อนบ้านมาถามเยอะว่าใครออกแบบให้ เค้าก็ชมว่าฝ้าสวยดี” สำหรับห้องที่คุณดารณีและคุณไพโรจน์ชอบมากที่สุด คือ ห้องทำงาน โดยให้เหตุผลว่า “สวย แปลก ไม่เหมือนใคร” ซึ่งกว่าจะได้รูปแบบที่ลงตัวนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง เพื่อให้ลงตัวตามความต้องการของเจ้าของบ้าน แต่ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ก็สามารถตอบโจทย์ได้ในทุกการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องรับแขก หรือห้องทำงาน ที่มีลูกเล่นแตกต่างกันออกไป คุณไพโรจน์ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “รู้สึกไม่ผิดหวัง และคุ้มค่าที่เลือกใช้”

ขอขอบคุณ: ครอบครัวคุณดารณี เปียปิยะ และ คุณไพโรจน์ คุ้มยืน เรื่อง: SCG Experience

เปลี่ยนฝ้าเพดานให้สวย ด้วย ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

เปลี่ยนฝ้าเพดานภายในบ้านให้มีลูกเล่นที่แตกต่างและสวยไม่ซ้ำใคร ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องรับแขก หรือห้องทำงาน ด้วยฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ที่สามารถตอบโจทย์ได้ในทุกสไตล์

       ถึงแม้ว่าหน้าที่หลักของฝ้าเพดานคือ การปกปิดความไม่เรียบร้อยของท่อร้อยสายไฟและงานระบบต่างๆ รวมถึงการป้องกันความร้อนจากหลังคาที่จะส่งผ่านเข้ามาสู่ตัวบ้าน แต่หากมีการออกแบบที่ดีและเลือกใช้วัสดุที่ตอบโจทย์ ฝ้าก็จะสามารถสร้างความแตกต่าง ช่วยให้ภายในบ้านสวย และมีลูกเล่นไม่ซ้ำใคร เหมือนอย่างเช่นบ้านของคุณดารณี เปียปิยะ และคุณไพโรจน์ คุ้มยืน

       คุณดารณีและคุณไพโรจน์ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบฝ้าเพดานให้กับห้องต่างๆ ภายในบ้านร่วมกับทีม Ceiling and Wall solution ที่ร้านโฮมโซลูชั่น สาขาถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อได้แบบฝ้าที่ถูกใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเลือกวัสดุ คุณดารณีและคุณไพโรจน์ได้เลือกใช้ ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ที่มีความแข็งแรง ทนน้ำได้ดี ปลวกไม่กิน และที่สำคัญมีลวดลายที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ ทั้งฝ้าฉาบเรียบ ฝ้าลายไม้ ฝ้าเซาะร่อง สามารถตอบโจทย์การออกแบบได้ตามต้องการ ทำให้แต่ละห้องมีฝ้าที่แตกต่าง สวย ไม่ซ้ำกัน 

ภาพ: ฝ้าเพดานห้องรับแขก – ใช้ ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ติดตั้งแบบเล่นระดับ โดยมีเพิ่มลูกเล่นเล็กน้อยที่มุมให้ดูแตกต่าง

ภาพ: ฝ้าเพดานห้องนอน – เพิ่มลูกเล่นให้มากกว่าแค่ฝ้าเล่นระดับทั่วไป ด้วยการยกสเต็ปฝ้าทั้ง 4 ตำแหน่งในฝ้าผืนเดียวกัน ทำให้ฝ้าสวยล้ำ ไม่ซ้ำใคร

ภาพ: ฝ้าเพดานห้องทำงาน – ใช้ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นลายไม้ ติดตั้งเล่นลวดลายแบบสลับฟันปลา สร้างแพทเทิร์นที่แปลกใหม่

ภาพ: ฝ้าเพดานห้องนอน – ออกแบบและติดตั้งฝ้าแบบเล่นระดับเป็นรูปข้าวหลามตัด ทำให้ฝ้าสวย หรู มีสไตล์

       หลังจากที่ได้เปลี่ยนฝ้าเพดานเรียบร้อยแล้ว คุณดารณีบอกว่า “มีเพื่อนบ้านมาถามเยอะว่าใครออกแบบให้ เค้าก็ชมว่าฝ้าสวยดี” สำหรับห้องที่คุณดารณีและคุณไพโรจน์ชอบมากที่สุด คือ ห้องทำงาน โดยให้เหตุผลว่า “สวย แปลก ไม่เหมือนใคร” ซึ่งกว่าจะได้รูปแบบที่ลงตัวนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง เพื่อให้ลงตัวตามความต้องการของเจ้าของบ้าน แต่ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ก็สามารถตอบโจทย์ได้ในทุกการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องรับแขก หรือห้องทำงาน ที่มีลูกเล่นแตกต่างกันออกไป คุณไพโรจน์ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “รู้สึกไม่ผิดหวัง และคุ้มค่าที่เลือกใช้”

ขอขอบคุณ: ครอบครัวคุณดารณี เปียปิยะ และ คุณไพโรจน์ คุ้มยืน

บทความที่แล้ว
รีวิวปรับปรุงห้องน้ำคอนโด ให้เป็นห้องน้ำผู้สูงอายุ ตอนที่ 2
030-รีวิวปรับปรุงห้องน้ำคอนโด-ให้เป็นห้องน้ำผู้สูงอายุ-ตอนที่-2.jpg


บทความถัดไป

แค่ฉาบสกิมโค้ท ก็แต่งผนังห้องให้เรียบเท่ สไตล์ลอฟท์ (loft) ได้
032-แค่ฉาบสกิมโค้ท-ก็แต่งผนังห้องให้เรียบเท่-สไตล์ลอฟท์-(loft)-ได้.jpg


 ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ