View : 88587
เรื่อง: SCG Experience

สั่งคอนกรีตสำเร็จ หรือสั่งปูน ทราย และหิน มาผสมเอง ต้องคำนวณอย่างไร

       การสั่งคอนกรีตสำเร็จ หรือคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้งาน เจ้าของบ้านสามารถคำนวณปริมาณคอนกรีตที่ต้องการสั่งได้โดยวัดพื้นที่และความหนาที่ต้องการเทในหน่วยเมตร (ม.) ตามสูตร

       กว้าง x ยาวx หนา = ปริมาณคอนกรีตที่ต้องสั่ง (หน่วยเป็น ลบ.ม. หรือนิยมเรียกว่า คิว ซึ่งย่อมาจากคิวบิกเมตร)

       เช่น พื้นที่จอดรถกว้าง 4 ม. ยาว 5 ม. เทคอนกรีตหนา 10 ซม. (0.1 ม.) จะได้ 5 x 4 x 0.10 = 2 คิว หรือ 2 ลบ.ม.

       ซึ่งการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาส่งที่หน้างานนี้จะใช้รถโม่คอนกรีตวิ่งตรงจากโรงงานที่ใกล้เคียง มี 2 ขนาดคือ รถโม่ขนาดเล็ก สามารถบรรทุกคอนกรีตสูงสุดที่ 2 คิว และรถโม่ขนาดใหญ่ สามารถบรรทุกคอนกรีตสูงสุดที่ 5 คิว

       นอกจากปริมาณคอนกรีตที่ต้องทราบแล้ว ต้องระบุประเภทงานด้วย เช่น คอนกรีตสำหรับเทเสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้นภายในอาคาร หรือพื้นดาดฟ้า เป็นต้น เพราะการเทคอนกรีตในส่วนโครงสร้างที่กล่าวมานี้มีความแตกต่างกันที่ค่ากำลังอัด และค่าการยุบตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับวิศวกรเป็นผู้กำหนด 


ภาพ: การเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ

ภาพ: แบบฟอร์มการสั่งคอนกรีต
อ้างอิงข้อมูลจาก CPAC Application

       นอกจากนี้ผู้สั่งต้องระบุเวลา และรายละเอียดที่อยู่หน้างานให้ทางโรงงานทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะผสมน้ำยาหน่วงคอนกรีตให้สัมพันธ์กับระยะเวลาและระยะทางการส่ง เพื่อป้องกันคอนกรีตเซตตัว ก่อนถึงหน้างาน ทั้งนี้เจ้าของบ้านต้องเตรียมพื้นที่ทางเข้า และจุดจอดลำเลียงคอนกรีตให้อยู่ในระยะปลอดภัยตามขนาดรถโม่ด้วย

ภาพ: ระยะปลอดภัยของรถโม่คอนกรีต

       ส่วนการสั่งปูนซีเมนต์ ทราย และหินมาผสมเองที่หน้างาน จะมีอัตราส่วนผสมคอนกรีตที่ต่างกันออกไปตามการใช้งาน ดังนี้

       สูตร 1 : 2 : 4 เหมาะสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป เช่น พื้น เสา คาน ตอม่อ
       สูตร 1 : 3 : 5 เหมาะสำหรับเทคอนกรีตหยาบ ใช้ปรับระดับ หรืองานรับกำลังได้ต่ำ
       สูตร 1 : 1.5 : 3 เหมาะสำหรับงานถนน และโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง
       สูตร 1 : 1.5 : 2 เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานมากขึ้น  

ภาพ: ส่วนผสมคอนกรีต ปูน + ทราย + หิน และน้ำ (อาจใส่สารผสมอื่นๆ) 

       การคำนวณปริมาณ ปูนซีเมนต์ ทราย และหิน สามารถยึดตามมาตรฐานจากกรมโยธาธิการและผังเมือง (http://www.dpt.go.th/phangnga/main/images/stories/pdf/Provisionordinance/Phangnga1.pdf) ซึ่งกำหนดปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ผสมเป็นคอนกรีต 1 คิว ไว้ดังนี้

       คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4
       ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ตราช้าง) 324 กก.
       ทรายหยาบ 0.57 ลบ.ม.
       หิน (เบอร์ 1-2) 1.09 ลบ.ม.
       (น้ำประมาณ 180 ลิตร)
 
       คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)
       ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ตราช้าง) 260 กก.
       ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม.
       หิน (เบอร์ 1-2) 1.03 ลบ.ม.
       (น้ำประมาณ 180 ลิตร)
 
       ตัวอย่างเช่น ต้องการใช้คอนกรีต 2 คิวในการเทพื้นที่จอดรถกว้าง 4 ม. ยาว 5 ม. เทคอนกรีตหนา 10 ซม. (0.1 ม.)  คอนกรีตสูตร 1 : 2 : 4 จะได้

       ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ตราช้าง) 324 x 2 = 648 กก. ซึ่งใช้ปูนประมาณ 13 ถุง (ถุงละ 50 กก.)
       ทรายหยาบ 0.57 x 2 = 1.14 ลบ.ม.

       หิน (เบอร์ 1-2) 1.09 x 2 = 2.18 ลบ.ม.

       ส่วนการสั่งซื้อทรายและหินนั้น โดยทั่วไปร้านค้าจะมีจำหน่ายทั้งแบบเป็นถุง (ถุงละ 25, 30 และ 35 กก.) และแบบสั่งเป็นคิว ซึ่งหากใช้ปริมาณมากแบบถุงจะไม่คุ้มค่าเพราะมีราคาสูงกว่า ส่วนการสั่งเป็นคิวหากเป็นรถ 6 ล้อจะจัดส่งได้สูงสุดเที่ยวละ 5 คิว ซึ่งบางร้านสามารถสั่งทรายและหินรวมกันมาในรถคันเดียวได้ เช่น สั่งซื้อ ทราย 2 คิว และหิน 3 คิวรวมกัน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อโดยตรงจากร้านขายวัสดุก่อสร้าง

ภาพ: หลักการคำนวณปริมาณคอนกรีต 2 คิว ตามสูตร 1:2:4 โดยใช้ภาชนะในการชั่งน้ำหนักส่วนผสมเดียวกัน เช่น บุ้งกี๋ หรือ ถัง เป็นต้น 

ภาพ: การผสมคอนกรีตหน้างาน โดยวิธีผสมด้วยมือ

ภาพ: เครื่องผสมคอนกรีต แบบ Pan Mixer

Tip: คอนกรีตที่ผสมเองหน้างานจะเหมาะกับงานปริมาณน้อย หรือมีพื้นที่ที่ไม่สะดวกต่อการลำเลียงคอนกรีตด้วยรถโม่ ส่วนคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งควบคุมคุณภาพและมาตรฐานคอนกรีตได้คงที่กว่า จะเหมาะกับงานปริมาณมาก มีการวางแผนการทำงานที่แน่นอน และมีพื้นที่หน้างานที่เข้าถึงได้สะดวก
 
ขอบคุณข้อมูลจาก CPAC 
เรื่อง: SCG Experience

สั่งคอนกรีตสำเร็จ หรือสั่งปูน ทราย และหิน มาผสมเอง ต้องคำนวณอย่างไร

       การสั่งคอนกรีตสำเร็จ หรือคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้งาน เจ้าของบ้านสามารถคำนวณปริมาณคอนกรีตที่ต้องการสั่งได้โดยวัดพื้นที่และความหนาที่ต้องการเทในหน่วยเมตร (ม.) ตามสูตร

       กว้าง x ยาวx หนา = ปริมาณคอนกรีตที่ต้องสั่ง (หน่วยเป็น ลบ.ม. หรือนิยมเรียกว่า คิว ซึ่งย่อมาจากคิวบิกเมตร)

       เช่น พื้นที่จอดรถกว้าง 4 ม. ยาว 5 ม. เทคอนกรีตหนา 10 ซม. (0.1 ม.) จะได้ 5 x 4 x 0.10 = 2 คิว หรือ 2 ลบ.ม.

       ซึ่งการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาส่งที่หน้างานนี้จะใช้รถโม่คอนกรีตวิ่งตรงจากโรงงานที่ใกล้เคียง มี 2 ขนาดคือ รถโม่ขนาดเล็ก สามารถบรรทุกคอนกรีตสูงสุดที่ 2 คิว และรถโม่ขนาดใหญ่ สามารถบรรทุกคอนกรีตสูงสุดที่ 5 คิว

       นอกจากปริมาณคอนกรีตที่ต้องทราบแล้ว ต้องระบุประเภทงานด้วย เช่น คอนกรีตสำหรับเทเสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้นภายในอาคาร หรือพื้นดาดฟ้า เป็นต้น เพราะการเทคอนกรีตในส่วนโครงสร้างที่กล่าวมานี้มีความแตกต่างกันที่ค่ากำลังอัด และค่าการยุบตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับวิศวกรเป็นผู้กำหนด 


ภาพ: การเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ

ภาพ: แบบฟอร์มการสั่งคอนกรีต
อ้างอิงข้อมูลจาก CPAC Application

       นอกจากนี้ผู้สั่งต้องระบุเวลา และรายละเอียดที่อยู่หน้างานให้ทางโรงงานทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะผสมน้ำยาหน่วงคอนกรีตให้สัมพันธ์กับระยะเวลาและระยะทางการส่ง เพื่อป้องกันคอนกรีตเซตตัว ก่อนถึงหน้างาน ทั้งนี้เจ้าของบ้านต้องเตรียมพื้นที่ทางเข้า และจุดจอดลำเลียงคอนกรีตให้อยู่ในระยะปลอดภัยตามขนาดรถโม่ด้วย

ภาพ: ระยะปลอดภัยของรถโม่คอนกรีต

       ส่วนการสั่งปูนซีเมนต์ ทราย และหินมาผสมเองที่หน้างาน จะมีอัตราส่วนผสมคอนกรีตที่ต่างกันออกไปตามการใช้งาน ดังนี้

       สูตร 1 : 2 : 4 เหมาะสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป เช่น พื้น เสา คาน ตอม่อ
       สูตร 1 : 3 : 5 เหมาะสำหรับเทคอนกรีตหยาบ ใช้ปรับระดับ หรืองานรับกำลังได้ต่ำ
       สูตร 1 : 1.5 : 3 เหมาะสำหรับงานถนน และโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง
       สูตร 1 : 1.5 : 2 เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานมากขึ้น  

ภาพ: ส่วนผสมคอนกรีต ปูน + ทราย + หิน และน้ำ (อาจใส่สารผสมอื่นๆ) 

       การคำนวณปริมาณ ปูนซีเมนต์ ทราย และหิน สามารถยึดตามมาตรฐานจากกรมโยธาธิการและผังเมือง (http://www.dpt.go.th/phangnga/main/images/stories/pdf/Provisionordinance/Phangnga1.pdf) ซึ่งกำหนดปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ผสมเป็นคอนกรีต 1 คิว ไว้ดังนี้

       คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4
       ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ตราช้าง) 324 กก.
       ทรายหยาบ 0.57 ลบ.ม.
       หิน (เบอร์ 1-2) 1.09 ลบ.ม.
       (น้ำประมาณ 180 ลิตร)
 
       คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)
       ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ตราช้าง) 260 กก.
       ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม.
       หิน (เบอร์ 1-2) 1.03 ลบ.ม.
       (น้ำประมาณ 180 ลิตร)
 
       ตัวอย่างเช่น ต้องการใช้คอนกรีต 2 คิวในการเทพื้นที่จอดรถกว้าง 4 ม. ยาว 5 ม. เทคอนกรีตหนา 10 ซม. (0.1 ม.)  คอนกรีตสูตร 1 : 2 : 4 จะได้

       ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ตราช้าง) 324 x 2 = 648 กก. ซึ่งใช้ปูนประมาณ 13 ถุง (ถุงละ 50 กก.)
       ทรายหยาบ 0.57 x 2 = 1.14 ลบ.ม.

       หิน (เบอร์ 1-2) 1.09 x 2 = 2.18 ลบ.ม.

       ส่วนการสั่งซื้อทรายและหินนั้น โดยทั่วไปร้านค้าจะมีจำหน่ายทั้งแบบเป็นถุง (ถุงละ 25, 30 และ 35 กก.) และแบบสั่งเป็นคิว ซึ่งหากใช้ปริมาณมากแบบถุงจะไม่คุ้มค่าเพราะมีราคาสูงกว่า ส่วนการสั่งเป็นคิวหากเป็นรถ 6 ล้อจะจัดส่งได้สูงสุดเที่ยวละ 5 คิว ซึ่งบางร้านสามารถสั่งทรายและหินรวมกันมาในรถคันเดียวได้ เช่น สั่งซื้อ ทราย 2 คิว และหิน 3 คิวรวมกัน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อโดยตรงจากร้านขายวัสดุก่อสร้าง

ภาพ: หลักการคำนวณปริมาณคอนกรีต 2 คิว ตามสูตร 1:2:4 โดยใช้ภาชนะในการชั่งน้ำหนักส่วนผสมเดียวกัน เช่น บุ้งกี๋ หรือ ถัง เป็นต้น 

ภาพ: การผสมคอนกรีตหน้างาน โดยวิธีผสมด้วยมือ

ภาพ: เครื่องผสมคอนกรีต แบบ Pan Mixer

Tip: คอนกรีตที่ผสมเองหน้างานจะเหมาะกับงานปริมาณน้อย หรือมีพื้นที่ที่ไม่สะดวกต่อการลำเลียงคอนกรีตด้วยรถโม่ ส่วนคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งควบคุมคุณภาพและมาตรฐานคอนกรีตได้คงที่กว่า จะเหมาะกับงานปริมาณมาก มีการวางแผนการทำงานที่แน่นอน และมีพื้นที่หน้างานที่เข้าถึงได้สะดวก
 
ขอบคุณข้อมูลจาก CPAC 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ