View : 30566
เรื่อง: SCG Experience

รับมือได้ไม่กลัว แก้ปัญหาน้ำรั่วซึมหน้าฝน

ปัญหาน้ำรั่วเข้าบ้านจากส่วนต่างๆ ของหลังคาและผนัง อาจมีวิธีรับมือแก้ไขที่ยุ่งยากมากน้อยต่างกัน เจ้าของบ้านควรพิจารณาตามความเหมาะสมของปัญหารวมถึงความคุ้มค่าสำหรับการใช้งานในระยะยาว

       ในฤดูฝน เจ้าของบ้านหลายท่านชอบใช้เวลาว่างอยู่กับบ้าน เพื่อหลบเลี่ยงสายฝนที่กระหน่ำลงมา แต่ใครจะคาดคิดว่าบางครั้งน้ำฝนก็อาจรั่วไหลตามมารบกวนถึงในบ้านได้เช่นกัน  ส่วนใหญ่มีต้นตอจากรอยรั่วบริเวณหลังคาและผนังให้น้ำซึมหยดเข้ามาได้ ซึ่งเจ้าของบ้านควรทำความเข้าใจเพื่อหาทางรับมือแก้ไขได้ตรงจุด

       ปัญหาหลังคาน้ำรั่ว
       การหาสาเหตุของหลังคารั่วส่วนใหญ่มักต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญ แต่ในเบื้องต้น เราอาจลองเปิดฝ้าเพดานบริเวณที่น้ำหยดแล้วมองหาจุดรั่วบนหลังคาโดยสังเกตตำแหน่งที่แสงลอดได้ ถ้าไม่พบให้ลองมองคราบน้ำตามโครงสร้าง (น้ำอาจรั่วเข้าหลังคาจุดหนึ่งแต่ไหลตามโครงสร้างไปหยดลงฝ้าเพดานอีกจุด) ทั้งนี้ เจ้าของบ้านควรทราบปัจจัยต่างๆ ที่มักทำให้น้ำรั่วเข้าบ้านจากทางหลังคา อันได้แก่

       1. เกิดรอยรั่วที่กระเบื้องหลังคา อาจเป็นรอยร้าวบนกระเบื้องที่เกิดขณะติดตั้ง เช่น ขันสกรูแน่นเกินไปจนกระเบื้องร้าว ช่างเผลอเหยียบโดนกระเบื้องแตก  เป็นต้น หรือกระเบื้องหลังคาซ้อนกันไม่สนิท ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ  ตั้งแต่ระยะซ้อนทับที่น้อยเกินไป มุงกระเบื้องไม่ตรง กระเบื้องหลุด ยึดไม่แน่น ไปจนถึงปัญหาใหญ่อย่างโครงสร้างแอ่นทำให้กระเบื้องเผยอ  การแก้ไขควรดำเนินการตามสาเหตุ เช่น นำกระเบื้องที่แตกร้าวออกแล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่ ยึดติดตั้งกระเบื้องให้แน่นด้วยสกรู แหนบ หรือตะขอยึดที่มีคุณภาพ  ส่วนปัญหาใหญ่อย่างมุงกระเบื้องเรียงไม่ตรง ปัญหาโครงสร้างแอ่น ควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ    

ภาพ: โครงสร้างหลังคาแอ่น เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้กระเบื้องเผยอ ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายที่ควรรีบแก้ไข

       2. เกิดรอยรั่วตามรอยต่อหลังคา หลังคาที่มีรูปทรงซับซ้อน มีรอยต่อเยอะ ยิ่งมีโอกาสน้ำรั่วสูง โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อที่มักติดตั้งด้วยปูนปั้นอย่าง ตะเข้สัน สันหลังคา ปีกนก ค.ส.ล. หากติดตั้งผิดวิธีมักเกิดรอยแตกร้าวได้ง่าย การแก้ไขอาจซ่อมรอยร้าวที่ปูนปั้นด้วยซีเมนต์สำหรับงานซ่อมและทาทับด้วยวัสดุกันซึม หรือใช้แผ่นปิดรอยต่อช่วยบางตำแหน่งตามความเหมาะสม หากปูนปั้นบริเวณครอบหลังคาหรือครอบผนังเสียหายมากมักต้องรื้อซ่อมครั้งใหญ่ โดยเจ้าของบ้านอาจเลือกใช้ระบบครอบหลังคาแบบแห้ง (Dry Tech System) หรือระบบครอบผนังสำเร็จรูปแทน จะช่วยป้องกันและแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมได้ระยะยาว 

ภาพ: ระบบครอบหลังคาแบบแห้ง และระบบครอบผนังสำเร็จรูป

       รอยต่อบริเวณหลังคาส่วนต่อเติมที่ติดกับตัวบ้านก็เป็นอีกจุดให้น้ำรั่วซึมกันบ่อยๆ ซึ่งสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการติดตั้ง Flashing หรือที่เรียกกันว่า “ปีกนก”  ชนิดโลหะ เช่น สเตนเลส เป็นต้น โดยกรีดร่องผนังบ้านหลักตลอดแนวหลังคา แล้วเสียบแผ่น Flashing เข้าไป จากนั้นอุดร่องผนังและร่องระหว่างหลังคาด้วย โพลียูรีเทน (PU) 

ภาพ: การติดตั้งปีกนกสเตนเลส

       3. รอยรั่วจากตะเข้ราง รางน้ำตะเข้ หรือที่ทั่วไปมักเรียกว่า “ตะเข้ราง” นั้น เป็นอีกจุดที่ทำให้น้ำรั่วได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อตะเข้รางเป็นสนิม ผุพัง จนน้ำรั่วเข้าบ้าน นอกจากนี้ หากมีเศษกิ่งไม้ใบไม้หล่นลงไปขวางการระบายน้ำ หรือรูปทรงตะเข้รางมีปริมาตรกว้างลึกไม่พอ ป้องกันน้ำกระเด็นไหลออกนอกรางได้ไม่ดี  ก็อาจทำให้น้ำล้นเข้าใต้กระเบื้องและหยดลงในบ้านได้เช่นกัน วิธีแก้คือ ควรเปลี่ยนมาใช้ตะเข้รางที่มีคุณภาพ มีรูปทรงรองรับน้ำได้ดี ไม่เป็นสนิมง่าย และหมั่นนำเศษใบไม้ กิ่งไม้ออกเป็นประจำ

ภาพ: รางน้ำตะเข้วัสดุต่างๆ และตำแหน่งติดตั้ง

       4. น้ำจากรางน้ำฝนไหลหยดเข้าบ้าน มักเกิดกับรางน้ำฝนคอนกรีต  ซึ่งเมื่อใช้งานมานานอาจเกิดรอยร้าวจนน้ำรั่วเข้าบ้านได้  หรืออีกกรณีคือ น้ำจากรางไหลล้นเข้าบ้านเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขอบรางน้ำด้านนอกสูงกว่าด้านใน ขนาดรางรองรับน้ำได้น้อย หรือมีเศษกิ่งไม้ใบไม้มาอุดตัน (สำหรับบ้านที่มีชายคา และติดรางน้ำฝนสำเร็จรูปไม่ได้ระดับ หากน้ำระบายไม่ทันก็อาจไหลย้อนเข้ากระเบื้องหยดลงฝ้าชายคาเป็นรอยด่างเสียหายได้)  รอยร้าวรั่วบนรางน้ำฝนคอนกรีตสามารถซ่อมได้ด้วยซีเมนต์สำหรับงานซ่อมและทาวัสดุกันซึมทับ หรือใช้แผ่นปิดรอยต่อสำหรับกันซึม หากรางน้ำฝนคอนกรีตระบายน้ำได้ไม่ทัน อาจเจาะรูที่รางด้านนอกเพิ่ม จะช่วยลดปัญหาน้ำล้นรางไหลย้อนหยดเข้าบ้านได้  นอกจากนี้ ควรดูแลไม่ให้เศษกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆ ไปอุดตันรางน้ำฝน  หรือเลือกทำตะแกรงครอบกันใบไม้ก็ช่วยได้เช่นกัน 

ภาพ: (ซ้าย) รางน้ำฝนคอนกรีตเกิดรอยร้าว ทำให้น้ำรั่วเข้าบ้าน  และ (ขวา) วิธีลดปัญหาน้ำล้นไหลย้อนเข้าบ้านโดยเจาะรูที่รางน้ำฝนคอนกรีตด้านนอกเพื่อให้น้ำระบายได้มากขึ้น

ภาพ: (ซ้าย) ชายคาที่ติดตั้งรางน้ำฝนไวนิลสำเร็จรูป 

       ปัญหาผนังน้ำรั่ว

       นอกจากปัญหาหลังคารั่วแล้ว ผนังก็เป็นอีกช่องทางที่ทำให้น้ำรั่วซึมเข้าบ้านได้ โดยมักมาตามจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

       1. รอยร้าวตามผนัง ส่วนใหญ่จะเป็นรอยร้าวตามมุมวงกบประตูหน้าต่าง รอยร้าวเส้นแนวนอนใต้ท้องคาน ซึ่งนับว่าไม่อันตราย สามารถใช้วัสดุอุดยาแนวอย่าง PU ซิลิโคน PU โฟม หรือใช้ปูนซีเมนต์สำหรับงานซ่อม (กรณีเป็นรอยร้าวที่แสดงถึงปัญหาโครงสร้าง เช่น ร้าวแนวเฉียงทแยงมุมจากบนลงล่าง เป็นต้น ควรรีบปรึกษาวิศวกรเพื่อหาทางแก้ไข )

ภาพ: (ซ้ายและขวาบน) รอยร้าวมุมวงกบกับรอยร้าวแนวนอนใต้คาน นับเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตราย ส่วน (ขวาล่าง) รอยร้าวแนวเฉียงทแยงมุมจากบนลงล่างนั้นแสดงถึงอันตรายต่อโครงสร้าง

       2. รอยร้าวตามรอยต่อผนังส่วนต่อเติม กรณีผนังส่วนต่อเติมถูกก่อฉาบเชื่อมรอยต่อติดกับตัวบ้าน เมื่อส่วนต่อเติมทรุดตัว จะเกิดการฉีกขาดเป็นรอยร้าวทำให้น้ำรั่วซึมเข้ามาได้ วิธีแก้ไขเบื้องต้นคือให้ยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุที่ยืดหยุ่น อย่าง PU หรือซิลิโคน

ภาพ: การยาแนวรอยต่อระหว่างผนังส่วนต่อเติมกับผนังเดิม 

       3. รอยผุพังที่ประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูหน้าต่างไม้ที่ใช้งานมานาน มักมีรอยผุรอยรั่วให้น้ำเข้าได้ สำหรับรอยผุเล็กน้อยอาจซ่อมด้วยวัสดุอุดยาแนวได้ แต่หากมีรอยผุมากและใหญ่เกินจะซ่อมแซมควรเปลี่ยนประตูหน้าต่างใหม่ไปเลย  (อาจเลือกวัสดุที่ทนทานกว่า เช่น อะลูมิเนียม ไวนิล เพื่อให้ดูแลรักษาได้ง่าย)  สำหรับบ้านก่ออิฐฉาบปูน การเปลี่ยนบานประตูหน้าต่างที่รวมวงกบด้วยอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก  เพราะโดยธรรมชาติผนังปูนจะยึดวงกบไม้อย่างแน่นหนา  เจ้าของบ้านจึงควรใช้บริการช่างที่มีความประณีตชำนาญเป็นพิเศษ หรือเพื่อความสะดวก อาจใช้บริการเปลี่ยนประตูหน้าต่างไวนีลสำเร็จรูปที่ขายพร้อมสินค้าและบริการรื้อถอนติดตั้งแทนก็ได้ 

       ปัญหาน้ำรั่วเข้าบ้านในเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็อยากแก้ไขโดยเร็ว โดยเฉพาะน้ำรั่วจากหลังคาซึ่งนับว่ายุ่งยากตั้งแต่การหาสาเหตุไปจนถึงการดำเนินการแก้ไข ดังนั้น หากเป็นไปได้ควรป้องกันไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมถึงใช้บริการติดตั้งจากทีมช่างที่มีความชำนาญ เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้มากที่สุด

ภาพ: หน้าต่างไวนิลที่มีรอยต่อมิดชิด พร้อมรายละเอียดในวงกบและบานกรอบซึ่งช่วยป้องกัน เสียง น้ำ และอากาศรั่วซึม เรื่อง: SCG Experience

รับมือได้ไม่กลัว แก้ปัญหาน้ำรั่วซึมหน้าฝน

ปัญหาน้ำรั่วเข้าบ้านจากส่วนต่างๆ ของหลังคาและผนัง อาจมีวิธีรับมือแก้ไขที่ยุ่งยากมากน้อยต่างกัน เจ้าของบ้านควรพิจารณาตามความเหมาะสมของปัญหารวมถึงความคุ้มค่าสำหรับการใช้งานในระยะยาว

       ในฤดูฝน เจ้าของบ้านหลายท่านชอบใช้เวลาว่างอยู่กับบ้าน เพื่อหลบเลี่ยงสายฝนที่กระหน่ำลงมา แต่ใครจะคาดคิดว่าบางครั้งน้ำฝนก็อาจรั่วไหลตามมารบกวนถึงในบ้านได้เช่นกัน  ส่วนใหญ่มีต้นตอจากรอยรั่วบริเวณหลังคาและผนังให้น้ำซึมหยดเข้ามาได้ ซึ่งเจ้าของบ้านควรทำความเข้าใจเพื่อหาทางรับมือแก้ไขได้ตรงจุด

       ปัญหาหลังคาน้ำรั่ว
       การหาสาเหตุของหลังคารั่วส่วนใหญ่มักต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญ แต่ในเบื้องต้น เราอาจลองเปิดฝ้าเพดานบริเวณที่น้ำหยดแล้วมองหาจุดรั่วบนหลังคาโดยสังเกตตำแหน่งที่แสงลอดได้ ถ้าไม่พบให้ลองมองคราบน้ำตามโครงสร้าง (น้ำอาจรั่วเข้าหลังคาจุดหนึ่งแต่ไหลตามโครงสร้างไปหยดลงฝ้าเพดานอีกจุด) ทั้งนี้ เจ้าของบ้านควรทราบปัจจัยต่างๆ ที่มักทำให้น้ำรั่วเข้าบ้านจากทางหลังคา อันได้แก่

       1. เกิดรอยรั่วที่กระเบื้องหลังคา อาจเป็นรอยร้าวบนกระเบื้องที่เกิดขณะติดตั้ง เช่น ขันสกรูแน่นเกินไปจนกระเบื้องร้าว ช่างเผลอเหยียบโดนกระเบื้องแตก  เป็นต้น หรือกระเบื้องหลังคาซ้อนกันไม่สนิท ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ  ตั้งแต่ระยะซ้อนทับที่น้อยเกินไป มุงกระเบื้องไม่ตรง กระเบื้องหลุด ยึดไม่แน่น ไปจนถึงปัญหาใหญ่อย่างโครงสร้างแอ่นทำให้กระเบื้องเผยอ  การแก้ไขควรดำเนินการตามสาเหตุ เช่น นำกระเบื้องที่แตกร้าวออกแล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่ ยึดติดตั้งกระเบื้องให้แน่นด้วยสกรู แหนบ หรือตะขอยึดที่มีคุณภาพ  ส่วนปัญหาใหญ่อย่างมุงกระเบื้องเรียงไม่ตรง ปัญหาโครงสร้างแอ่น ควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ    

ภาพ: โครงสร้างหลังคาแอ่น เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้กระเบื้องเผยอ ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายที่ควรรีบแก้ไข

       2. เกิดรอยรั่วตามรอยต่อหลังคา หลังคาที่มีรูปทรงซับซ้อน มีรอยต่อเยอะ ยิ่งมีโอกาสน้ำรั่วสูง โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อที่มักติดตั้งด้วยปูนปั้นอย่าง ตะเข้สัน สันหลังคา ปีกนก ค.ส.ล. หากติดตั้งผิดวิธีมักเกิดรอยแตกร้าวได้ง่าย การแก้ไขอาจซ่อมรอยร้าวที่ปูนปั้นด้วยซีเมนต์สำหรับงานซ่อมและทาทับด้วยวัสดุกันซึม หรือใช้แผ่นปิดรอยต่อช่วยบางตำแหน่งตามความเหมาะสม หากปูนปั้นบริเวณครอบหลังคาหรือครอบผนังเสียหายมากมักต้องรื้อซ่อมครั้งใหญ่ โดยเจ้าของบ้านอาจเลือกใช้ระบบครอบหลังคาแบบแห้ง (Dry Tech System) หรือระบบครอบผนังสำเร็จรูปแทน จะช่วยป้องกันและแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมได้ระยะยาว 

ภาพ: ระบบครอบหลังคาแบบแห้ง และระบบครอบผนังสำเร็จรูป

       รอยต่อบริเวณหลังคาส่วนต่อเติมที่ติดกับตัวบ้านก็เป็นอีกจุดให้น้ำรั่วซึมกันบ่อยๆ ซึ่งสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการติดตั้ง Flashing หรือที่เรียกกันว่า “ปีกนก”  ชนิดโลหะ เช่น สเตนเลส เป็นต้น โดยกรีดร่องผนังบ้านหลักตลอดแนวหลังคา แล้วเสียบแผ่น Flashing เข้าไป จากนั้นอุดร่องผนังและร่องระหว่างหลังคาด้วย โพลียูรีเทน (PU) 

ภาพ: การติดตั้งปีกนกสเตนเลส

       3. รอยรั่วจากตะเข้ราง รางน้ำตะเข้ หรือที่ทั่วไปมักเรียกว่า “ตะเข้ราง” นั้น เป็นอีกจุดที่ทำให้น้ำรั่วได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อตะเข้รางเป็นสนิม ผุพัง จนน้ำรั่วเข้าบ้าน นอกจากนี้ หากมีเศษกิ่งไม้ใบไม้หล่นลงไปขวางการระบายน้ำ หรือรูปทรงตะเข้รางมีปริมาตรกว้างลึกไม่พอ ป้องกันน้ำกระเด็นไหลออกนอกรางได้ไม่ดี  ก็อาจทำให้น้ำล้นเข้าใต้กระเบื้องและหยดลงในบ้านได้เช่นกัน วิธีแก้คือ ควรเปลี่ยนมาใช้ตะเข้รางที่มีคุณภาพ มีรูปทรงรองรับน้ำได้ดี ไม่เป็นสนิมง่าย และหมั่นนำเศษใบไม้ กิ่งไม้ออกเป็นประจำ

ภาพ: รางน้ำตะเข้วัสดุต่างๆ และตำแหน่งติดตั้ง

       4. น้ำจากรางน้ำฝนไหลหยดเข้าบ้าน มักเกิดกับรางน้ำฝนคอนกรีต  ซึ่งเมื่อใช้งานมานานอาจเกิดรอยร้าวจนน้ำรั่วเข้าบ้านได้  หรืออีกกรณีคือ น้ำจากรางไหลล้นเข้าบ้านเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขอบรางน้ำด้านนอกสูงกว่าด้านใน ขนาดรางรองรับน้ำได้น้อย หรือมีเศษกิ่งไม้ใบไม้มาอุดตัน (สำหรับบ้านที่มีชายคา และติดรางน้ำฝนสำเร็จรูปไม่ได้ระดับ หากน้ำระบายไม่ทันก็อาจไหลย้อนเข้ากระเบื้องหยดลงฝ้าชายคาเป็นรอยด่างเสียหายได้)  รอยร้าวรั่วบนรางน้ำฝนคอนกรีตสามารถซ่อมได้ด้วยซีเมนต์สำหรับงานซ่อมและทาวัสดุกันซึมทับ หรือใช้แผ่นปิดรอยต่อสำหรับกันซึม หากรางน้ำฝนคอนกรีตระบายน้ำได้ไม่ทัน อาจเจาะรูที่รางด้านนอกเพิ่ม จะช่วยลดปัญหาน้ำล้นรางไหลย้อนหยดเข้าบ้านได้  นอกจากนี้ ควรดูแลไม่ให้เศษกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆ ไปอุดตันรางน้ำฝน  หรือเลือกทำตะแกรงครอบกันใบไม้ก็ช่วยได้เช่นกัน 

ภาพ: (ซ้าย) รางน้ำฝนคอนกรีตเกิดรอยร้าว ทำให้น้ำรั่วเข้าบ้าน  และ (ขวา) วิธีลดปัญหาน้ำล้นไหลย้อนเข้าบ้านโดยเจาะรูที่รางน้ำฝนคอนกรีตด้านนอกเพื่อให้น้ำระบายได้มากขึ้น

ภาพ: (ซ้าย) ชายคาที่ติดตั้งรางน้ำฝนไวนิลสำเร็จรูป 

       ปัญหาผนังน้ำรั่ว

       นอกจากปัญหาหลังคารั่วแล้ว ผนังก็เป็นอีกช่องทางที่ทำให้น้ำรั่วซึมเข้าบ้านได้ โดยมักมาตามจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

       1. รอยร้าวตามผนัง ส่วนใหญ่จะเป็นรอยร้าวตามมุมวงกบประตูหน้าต่าง รอยร้าวเส้นแนวนอนใต้ท้องคาน ซึ่งนับว่าไม่อันตราย สามารถใช้วัสดุอุดยาแนวอย่าง PU ซิลิโคน PU โฟม หรือใช้ปูนซีเมนต์สำหรับงานซ่อม (กรณีเป็นรอยร้าวที่แสดงถึงปัญหาโครงสร้าง เช่น ร้าวแนวเฉียงทแยงมุมจากบนลงล่าง เป็นต้น ควรรีบปรึกษาวิศวกรเพื่อหาทางแก้ไข )

ภาพ: (ซ้ายและขวาบน) รอยร้าวมุมวงกบกับรอยร้าวแนวนอนใต้คาน นับเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตราย ส่วน (ขวาล่าง) รอยร้าวแนวเฉียงทแยงมุมจากบนลงล่างนั้นแสดงถึงอันตรายต่อโครงสร้าง

       2. รอยร้าวตามรอยต่อผนังส่วนต่อเติม กรณีผนังส่วนต่อเติมถูกก่อฉาบเชื่อมรอยต่อติดกับตัวบ้าน เมื่อส่วนต่อเติมทรุดตัว จะเกิดการฉีกขาดเป็นรอยร้าวทำให้น้ำรั่วซึมเข้ามาได้ วิธีแก้ไขเบื้องต้นคือให้ยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุที่ยืดหยุ่น อย่าง PU หรือซิลิโคน

ภาพ: การยาแนวรอยต่อระหว่างผนังส่วนต่อเติมกับผนังเดิม 

       3. รอยผุพังที่ประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูหน้าต่างไม้ที่ใช้งานมานาน มักมีรอยผุรอยรั่วให้น้ำเข้าได้ สำหรับรอยผุเล็กน้อยอาจซ่อมด้วยวัสดุอุดยาแนวได้ แต่หากมีรอยผุมากและใหญ่เกินจะซ่อมแซมควรเปลี่ยนประตูหน้าต่างใหม่ไปเลย  (อาจเลือกวัสดุที่ทนทานกว่า เช่น อะลูมิเนียม ไวนิล เพื่อให้ดูแลรักษาได้ง่าย)  สำหรับบ้านก่ออิฐฉาบปูน การเปลี่ยนบานประตูหน้าต่างที่รวมวงกบด้วยอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก  เพราะโดยธรรมชาติผนังปูนจะยึดวงกบไม้อย่างแน่นหนา  เจ้าของบ้านจึงควรใช้บริการช่างที่มีความประณีตชำนาญเป็นพิเศษ หรือเพื่อความสะดวก อาจใช้บริการเปลี่ยนประตูหน้าต่างไวนีลสำเร็จรูปที่ขายพร้อมสินค้าและบริการรื้อถอนติดตั้งแทนก็ได้ 

       ปัญหาน้ำรั่วเข้าบ้านในเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็อยากแก้ไขโดยเร็ว โดยเฉพาะน้ำรั่วจากหลังคาซึ่งนับว่ายุ่งยากตั้งแต่การหาสาเหตุไปจนถึงการดำเนินการแก้ไข ดังนั้น หากเป็นไปได้ควรป้องกันไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมถึงใช้บริการติดตั้งจากทีมช่างที่มีความชำนาญ เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้มากที่สุด

ภาพ: หน้าต่างไวนิลที่มีรอยต่อมิดชิด พร้อมรายละเอียดในวงกบและบานกรอบซึ่งช่วยป้องกัน เสียง น้ำ และอากาศรั่วซึม ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ