View : 6403
เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน : บ้านไม้อยากติดแอร์

ทุกวันนี้ บ้านไม้ที่สร้างและอยู่อาศัยกันมาแต่สมัยปู่ย่าตายายนั้น มักต้องเผชิญกับมลพิษทางเสียงและฝุ่นควันที่เล็ดรอดเข้ามาตามช่องรอยต่อต่างๆ รวมถึงปัญหาบ้านร้อน ซึ่งทางออกที่ช่วยได้คือ การปรับปรุงบ้านด้วยวัสดุเบา (เพื่อลดภาระโครงสร้าง) เช่น แผ่นสมาร์ทบอร์ด ยิปซั่มบอร์ด ไม้เทียม รวมถึงการทำระบบฝาผนังแบบเบาพร้อมฉนวนกันความร้อนที่ช่วยให้บ้านเย็นขึ้นด้วยเช่นกัน

เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน : บ้านไม้อยากติดแอร์

ทุกวันนี้ บ้านไม้ที่สร้างและอยู่อาศัยกันมาแต่สมัยปู่ย่าตายายนั้น มักต้องเผชิญกับมลพิษทางเสียงและฝุ่นควันที่เล็ดรอดเข้ามาตามช่องรอยต่อต่างๆ รวมถึงปัญหาบ้านร้อน ซึ่งทางออกที่ช่วยได้คือ การปรับปรุงบ้านด้วยวัสดุเบา (เพื่อลดภาระโครงสร้าง) เช่น แผ่นสมาร์ทบอร์ด ยิปซั่มบอร์ด ไม้เทียม รวมถึงการทำระบบฝาผนังแบบเบาพร้อมฉนวนกันความร้อนที่ช่วยให้บ้านเย็นขึ้นด้วยเช่นกัน

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ