View : 3897
เรื่อง: SCG Experience

แนวทางรีโนเวทบ้านร้อนให้เย็นขึ้น

ปัญหาบ้านร้อน เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เราคิดอยากปรับปรุงบ้านหรือถือโอกาสปรับปรุงเพิ่มจากขอบเขตงานเดิม อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงบ้านให้เย็นขึ้นนั้น ย่อมมีข้อจำกัดต้องคำนึงมากกว่าการทำบ้านเย็นซึ่งเป็นบ้านสร้างใหม่

       การรีโนเวทปรับปรุงบ้านเพื่อลดความร้อน ดูเผินๆ อาจคล้ายหลักการสร้างบ้านเย็นทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางผังโดยคำนึงทิศทางแดด/ลม การกำหนดช่องระบายอากาศให้เพียงพอ รวมถึงการติดตั้งฉนวนกันความร้อน อย่างไรก็ตาม การรีโนเวทปรับปรุงบ้านเพื่อลดความร้อนจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา เจ้าของบ้านจึงควรทราบแนวทางคร่าวๆ ไว้ก่อนจะกำหนดขอบเขตในการปรับปรุงลดบ้านร้อนแต่ละส่วนดังต่อไปนี้

แนวทางจัดสรรพื้นที่ใหม่ ให้แดดร่มลมตก
       ทิศทางของแดดและลมมีผลต่อความร้อนในแต่ละพื้นที่ใช้สอย หากตำแหน่งพื้นที่ในบ้านที่เป็นอยู่ไม่สัมพันธ์กับทิศของแดดลม เช่น ห้องนั่งเล่นซึ่งใช้ดูทีวียามบ่ายอยู่ทิศตะวันตกรับแดดเต็มที่ ในขณะที่ทิศใต้ซึ่งรับลมดีกลับเป็นห้องเก็บของผนังทึบ  เราอาจปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมได้โดยรื้อผนังห้องเก็บของบางส่วนเพื่อขยายพื้นที่เป็นห้องนั่งเล่น พร้อมเจาะหน้าต่างรับลมเพิ่ม (ผนังที่รื้อ/เจาะ ต้องไม่ใช่ผนังรับน้ำหนัก และระยะจากหน้าต่างใหม่ถึงแนวที่ดินจะต้องไม่ผิดกฎหมาย)

       ในขณะเดียวกัน หากตำแหน่งทิศใต้ซึ่งรับลมได้มากเป็นที่ตั้งของห้องครัว ส่วนเหนือซึ่งแดดร่มตลอดวันนั้นเป็นที่ตั้งของห้องน้ำ การจะย้ายห้องนั่งเล่นจากทิศตะวันตกไปไว้แทนที่ห้องน้ำหรือห้องครัวก็จะดูยุ่งยากเกินไป เนื่องจากมีเรื่องงานระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง เราอาจเลี่ยงมาใช้วิธีอื่นที่ง่ายกว่า เช่น ติดแผงบังแดดหรือปลูกต้นไม้เพื่อช่วยกรองแสงแดดที่จะเข้าสู่ห้องนั่งเล่น  รวมถึงย้ายชุดโซฟานั่งดูทีวีไปอยู่มุมที่โดนแดดน้อยที่สุด  เป็นต้น  

ภาพ: ตำแหน่งทิศทางแดดลมส่วนใหญ่ในประเทศไทย

       นอกจากความร้อนจากแสงแดดแล้ว หากภายในบ้านมีอัตราระบายอากาศไม่เพียงพอ ก็จะเจอปัญหาบ้านร้อนอบอ้าวได้ด้วย เราอาจแก้ไขโดยเจาะช่องหน้าต่างเพิ่มบนผนัง หรือย้ายเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้ขวางทิศทางลม ส่วนบ้านที่จำเป็นต้องปิดประตูหน้าต่างมิดชิดเป็นเวลานาน แนะนำให้ติดตั้งระบบกลไกช่วยเร่งอัตราการระบายอากาศ เช่น Active AIRflow™ System เพื่อให้สามารถระบายอากาศได้แม้จะปิดบ้านไว้ตลอดทั้งวัน

ภาพ: การไหลเข้าออกของอากาศในบ้านที่ติดตั้งระบบ Active AIRflow™ System

แนวทางปรับปรุงหลังคาใหม่ให้บ้านเย็น
       เพราะความร้อนในบ้าน 75% มาจากทางหลังคา การปรับปรุงหลังคาเพื่อลดความร้อนจึงนับว่าตรงจุดที่สุด โดยอาจเริ่มด้วยวิธีที่ง่ายก่อน อย่างการติดตั้งฝ้าชายคาระบายอากาศหรือทำเป็นระแนงระบายอากาศ  การติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อนเหนือฝ้าเพดาน เป็นต้น สำหรับกรณีที่ต้องรื้อเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอยู่แล้ว อาจถือโอกาสติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ช่วยแก้ปัญหาบ้านร้อนบนหลังคา เช่น การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนที่แป  การติดตั้งฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดานที่ลาดเอียงไปตามหลังคา  การติดตั้งระบบหลังคาเย็น Cool Roof System เป็นต้น 

ภาพ: การติดตั้งวัสดุกันความร้อนบริเวณหลังคาและฝ้าเพดาน

ภาพ: การทำระบบหลังคาเย็น Cool Roof System

       ส่วนกรณีที่จะต้องรื้อโครงหลังคาทั้งหมดออก (เช่น โครงสร้างแอ่นหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้) อาจลองพิจารณาออกแบบหลังคาใหม่ให้เป็นรูปทรงสูงชัน หรือทำหลังคา 2 ชั้น เพื่อเพิ่มการระบายอากาศ ทั้งนี้ เจ้าของบ้านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงรูปทรงหลังคา รวมถึงมีการเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่างๆ ในการรื้อถอนโครงหลังคาและติดตั้งใหม่ทั้งหมด

ภาพ: ช่องทางระบายอากาศและความร้อนบริเวณหลังคา

แนวทางลดความร้อนให้บ้าน ด้วยผนังปรับปรุงใหม่ 
       เราสามารถลดความร้อนที่เข้าทางผนังได้ด้วยหลักการ 2 อย่าง ได้แก่ "การปกป้องผนังจากแสงแดด" โดยสร้างร่มเงาให้ผนัง เช่น ปลูกต้นไม้ ติดตั้งแผงบังแดด การทำสวนแนวตั้งบนผนัง กับอีกหลักการคือ "เพิ่มค่ากันความร้อนให้ผนัง" โดยนำวัสดุอื่นที่ช่วยกันความร้อนได้มาติดตั้งเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้ฝา ไปจนถึงการซ่อน "ฉนวนใยแก้วกันความร้อน" ไว้ในระบบผนังฝั่งที่โดนแดดจัด
 
       หากผนังเดิมเป็นก่ออิฐฉาบปูนและจะติดตั้งระบบผนังเบาทับเพื่อซ่อนฉนวนใยแก้ว  ให้พิจารณาว่าจะติดตั้งกับผนังฝั่งภายนอกหรือภายในอาคาร หากเป็นฝั่งภายนอกจะต้องเลือกวัสดุทนความชื้นและโครงคร่าวที่เหมาะกับการใช้งานภายนอก รวมถึงพิจารณาระดับความสูงผนังซึ่งส่งผลต่อความยากง่ายในการติดตั้ง ในทางกลับกันหากติดตั้งที่ผนังฝั่งภายในอาคาร ให้คำนึงถึงความหนาผนังที่เพิ่มขึ้น (ขนาดพื้นที่ในห้องจะแคบลง) และจัดสรรตำแหน่งสวิตช์กับปลั๊กไฟให้เหมาะสม

ภาพ: ค่ากันความร้อนของระบบผนังวัสดุต่างๆ

แนวทางปรับปรุงพื้นนอกบ้าน ช่วยลดความร้อน
       การปรับปรุงพื้นที่นอกบ้าน ทั้งที่จอดรถ ลาน ทางเดินรอบบ้าน ช่วยลดความร้อนที่แผ่เข้าสู่ภายในบ้านได้โดยเฉพาะตำแหน่งที่โดนแดดมาก เราสามารถเลือกใช้วัสดุอื่นที่อมความร้อนน้อยลงมาติดตั้งแทน (อาจเลี่ยงพื้นผิวมันเงาเพื่อลดการสะท้อนแสงและความร้อนเข้าสู่บ้าน)  โดยคำนึงเรื่องการใช้งาน ประกอบกับระบบโครงสร้างที่รองรับวัสดุปูพื้นดังกล่าวให้เหมาะสม เช่น กรณีพื้นระเบียงเป็นคอนกรีตเปลือยซึ่งอมความร้อนมาก อาจปูหญ้าเทียมทับ หรือเลือกติดตั้งไม้เทียมทับพื้นคอนกรีตด้วยกาวซีเมนต์และใช้สกรูยึดช่วย หรือจะวางตงบนพื้นคอนกรีตเดิมก่อนติดตั้งไม้เทียมทับก็ได้ ทั้งนี้ ความหนาพื้นที่เพิ่มจะต้องไม่ขัดขวางการเปิดประตู

ภาพ: การติดตั้งไม้เทียมบนพื้นคอนกรีต

       ยกตัวอย่างอีกกรณีคือ พื้นลานจอดรถเดิมเป็นบล็อกปูพื้น (วัสดุคอนกรีต) ปูทับบนดิน หากต้องการใช้วัสดุที่อมความร้อนน้อยลงโดยไม่ต้องกระทบเรื่องโครงสร้างหรือระดับพื้นมากนัก อาจเปลี่ยนมาใช้บล็อกปูพื้นรุ่นที่มีช่องปลูกหญ้า หรือรุ่นที่เก็บกักน้ำได้ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิที่ผิวและลดการสะท้อนความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน เป็นต้น 

ภาพ: (ซ้าย) บล็อกคอนกรีตปูพื้น รุ่นสนามหญ้า และ (ขวา) รุ่น La Linear Cool Plus ซึ่งกักเก็บน้ำไว้ในก้อนบล็อกช่วยลดความร้อนได้

       จะเห็นได้ว่า การปรับปรุงบ้านให้เย็นขึ้น ย่อมมีข้อจำกัดมากกว่าการสร้างบ้านเย็นซึ่งเป็นบ้านใหม่ โดยเจ้าของบ้านจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตการดำเนินงานให้สัมพันธ์กับทั้งงบประมาณ เวลา และความสะดวกในดำเนินงาน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่กรณี อย่างการปรับปรุงบางอย่างที่ดูยุ่งยากก็อาจคุ้มค่าได้ เช่น ซื้อบ้านมือสองมาในสภาพโครงหลังคาที่ไม่สมบูรณ์จนต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้ว  อาจถือโอกาสปรับรูปทรงหลังคาให้สูงชันขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ พร้อมติดตั้งระบบหลังคาเย็น Cool Roof System ไปด้วย เป็นต้น 
เรื่อง: SCG Experience

แนวทางรีโนเวทบ้านร้อนให้เย็นขึ้น

ปัญหาบ้านร้อน เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เราคิดอยากปรับปรุงบ้านหรือถือโอกาสปรับปรุงเพิ่มจากขอบเขตงานเดิม อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงบ้านให้เย็นขึ้นนั้น ย่อมมีข้อจำกัดต้องคำนึงมากกว่าการทำบ้านเย็นซึ่งเป็นบ้านสร้างใหม่

       การรีโนเวทปรับปรุงบ้านเพื่อลดความร้อน ดูเผินๆ อาจคล้ายหลักการสร้างบ้านเย็นทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางผังโดยคำนึงทิศทางแดด/ลม การกำหนดช่องระบายอากาศให้เพียงพอ รวมถึงการติดตั้งฉนวนกันความร้อน อย่างไรก็ตาม การรีโนเวทปรับปรุงบ้านเพื่อลดความร้อนจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา เจ้าของบ้านจึงควรทราบแนวทางคร่าวๆ ไว้ก่อนจะกำหนดขอบเขตในการปรับปรุงลดบ้านร้อนแต่ละส่วนดังต่อไปนี้

แนวทางจัดสรรพื้นที่ใหม่ ให้แดดร่มลมตก
       ทิศทางของแดดและลมมีผลต่อความร้อนในแต่ละพื้นที่ใช้สอย หากตำแหน่งพื้นที่ในบ้านที่เป็นอยู่ไม่สัมพันธ์กับทิศของแดดลม เช่น ห้องนั่งเล่นซึ่งใช้ดูทีวียามบ่ายอยู่ทิศตะวันตกรับแดดเต็มที่ ในขณะที่ทิศใต้ซึ่งรับลมดีกลับเป็นห้องเก็บของผนังทึบ  เราอาจปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมได้โดยรื้อผนังห้องเก็บของบางส่วนเพื่อขยายพื้นที่เป็นห้องนั่งเล่น พร้อมเจาะหน้าต่างรับลมเพิ่ม (ผนังที่รื้อ/เจาะ ต้องไม่ใช่ผนังรับน้ำหนัก และระยะจากหน้าต่างใหม่ถึงแนวที่ดินจะต้องไม่ผิดกฎหมาย)

       ในขณะเดียวกัน หากตำแหน่งทิศใต้ซึ่งรับลมได้มากเป็นที่ตั้งของห้องครัว ส่วนเหนือซึ่งแดดร่มตลอดวันนั้นเป็นที่ตั้งของห้องน้ำ การจะย้ายห้องนั่งเล่นจากทิศตะวันตกไปไว้แทนที่ห้องน้ำหรือห้องครัวก็จะดูยุ่งยากเกินไป เนื่องจากมีเรื่องงานระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง เราอาจเลี่ยงมาใช้วิธีอื่นที่ง่ายกว่า เช่น ติดแผงบังแดดหรือปลูกต้นไม้เพื่อช่วยกรองแสงแดดที่จะเข้าสู่ห้องนั่งเล่น  รวมถึงย้ายชุดโซฟานั่งดูทีวีไปอยู่มุมที่โดนแดดน้อยที่สุด  เป็นต้น  

ภาพ: ตำแหน่งทิศทางแดดลมส่วนใหญ่ในประเทศไทย

       นอกจากความร้อนจากแสงแดดแล้ว หากภายในบ้านมีอัตราระบายอากาศไม่เพียงพอ ก็จะเจอปัญหาบ้านร้อนอบอ้าวได้ด้วย เราอาจแก้ไขโดยเจาะช่องหน้าต่างเพิ่มบนผนัง หรือย้ายเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้ขวางทิศทางลม ส่วนบ้านที่จำเป็นต้องปิดประตูหน้าต่างมิดชิดเป็นเวลานาน แนะนำให้ติดตั้งระบบกลไกช่วยเร่งอัตราการระบายอากาศ เช่น Active AIRflow™ System เพื่อให้สามารถระบายอากาศได้แม้จะปิดบ้านไว้ตลอดทั้งวัน

ภาพ: การไหลเข้าออกของอากาศในบ้านที่ติดตั้งระบบ Active AIRflow™ System

แนวทางปรับปรุงหลังคาใหม่ให้บ้านเย็น
       เพราะความร้อนในบ้าน 75% มาจากทางหลังคา การปรับปรุงหลังคาเพื่อลดความร้อนจึงนับว่าตรงจุดที่สุด โดยอาจเริ่มด้วยวิธีที่ง่ายก่อน อย่างการติดตั้งฝ้าชายคาระบายอากาศหรือทำเป็นระแนงระบายอากาศ  การติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อนเหนือฝ้าเพดาน เป็นต้น สำหรับกรณีที่ต้องรื้อเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอยู่แล้ว อาจถือโอกาสติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ช่วยแก้ปัญหาบ้านร้อนบนหลังคา เช่น การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนที่แป  การติดตั้งฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดานที่ลาดเอียงไปตามหลังคา  การติดตั้งระบบหลังคาเย็น Cool Roof System เป็นต้น 

ภาพ: การติดตั้งวัสดุกันความร้อนบริเวณหลังคาและฝ้าเพดาน

ภาพ: การทำระบบหลังคาเย็น Cool Roof System

       ส่วนกรณีที่จะต้องรื้อโครงหลังคาทั้งหมดออก (เช่น โครงสร้างแอ่นหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้) อาจลองพิจารณาออกแบบหลังคาใหม่ให้เป็นรูปทรงสูงชัน หรือทำหลังคา 2 ชั้น เพื่อเพิ่มการระบายอากาศ ทั้งนี้ เจ้าของบ้านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงรูปทรงหลังคา รวมถึงมีการเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่างๆ ในการรื้อถอนโครงหลังคาและติดตั้งใหม่ทั้งหมด

ภาพ: ช่องทางระบายอากาศและความร้อนบริเวณหลังคา

แนวทางลดความร้อนให้บ้าน ด้วยผนังปรับปรุงใหม่ 
       เราสามารถลดความร้อนที่เข้าทางผนังได้ด้วยหลักการ 2 อย่าง ได้แก่ "การปกป้องผนังจากแสงแดด" โดยสร้างร่มเงาให้ผนัง เช่น ปลูกต้นไม้ ติดตั้งแผงบังแดด การทำสวนแนวตั้งบนผนัง กับอีกหลักการคือ "เพิ่มค่ากันความร้อนให้ผนัง" โดยนำวัสดุอื่นที่ช่วยกันความร้อนได้มาติดตั้งเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้ฝา ไปจนถึงการซ่อน "ฉนวนใยแก้วกันความร้อน" ไว้ในระบบผนังฝั่งที่โดนแดดจัด
 
       หากผนังเดิมเป็นก่ออิฐฉาบปูนและจะติดตั้งระบบผนังเบาทับเพื่อซ่อนฉนวนใยแก้ว  ให้พิจารณาว่าจะติดตั้งกับผนังฝั่งภายนอกหรือภายในอาคาร หากเป็นฝั่งภายนอกจะต้องเลือกวัสดุทนความชื้นและโครงคร่าวที่เหมาะกับการใช้งานภายนอก รวมถึงพิจารณาระดับความสูงผนังซึ่งส่งผลต่อความยากง่ายในการติดตั้ง ในทางกลับกันหากติดตั้งที่ผนังฝั่งภายในอาคาร ให้คำนึงถึงความหนาผนังที่เพิ่มขึ้น (ขนาดพื้นที่ในห้องจะแคบลง) และจัดสรรตำแหน่งสวิตช์กับปลั๊กไฟให้เหมาะสม

ภาพ: ค่ากันความร้อนของระบบผนังวัสดุต่างๆ

แนวทางปรับปรุงพื้นนอกบ้าน ช่วยลดความร้อน
       การปรับปรุงพื้นที่นอกบ้าน ทั้งที่จอดรถ ลาน ทางเดินรอบบ้าน ช่วยลดความร้อนที่แผ่เข้าสู่ภายในบ้านได้โดยเฉพาะตำแหน่งที่โดนแดดมาก เราสามารถเลือกใช้วัสดุอื่นที่อมความร้อนน้อยลงมาติดตั้งแทน (อาจเลี่ยงพื้นผิวมันเงาเพื่อลดการสะท้อนแสงและความร้อนเข้าสู่บ้าน)  โดยคำนึงเรื่องการใช้งาน ประกอบกับระบบโครงสร้างที่รองรับวัสดุปูพื้นดังกล่าวให้เหมาะสม เช่น กรณีพื้นระเบียงเป็นคอนกรีตเปลือยซึ่งอมความร้อนมาก อาจปูหญ้าเทียมทับ หรือเลือกติดตั้งไม้เทียมทับพื้นคอนกรีตด้วยกาวซีเมนต์และใช้สกรูยึดช่วย หรือจะวางตงบนพื้นคอนกรีตเดิมก่อนติดตั้งไม้เทียมทับก็ได้ ทั้งนี้ ความหนาพื้นที่เพิ่มจะต้องไม่ขัดขวางการเปิดประตู

ภาพ: การติดตั้งไม้เทียมบนพื้นคอนกรีต

       ยกตัวอย่างอีกกรณีคือ พื้นลานจอดรถเดิมเป็นบล็อกปูพื้น (วัสดุคอนกรีต) ปูทับบนดิน หากต้องการใช้วัสดุที่อมความร้อนน้อยลงโดยไม่ต้องกระทบเรื่องโครงสร้างหรือระดับพื้นมากนัก อาจเปลี่ยนมาใช้บล็อกปูพื้นรุ่นที่มีช่องปลูกหญ้า หรือรุ่นที่เก็บกักน้ำได้ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิที่ผิวและลดการสะท้อนความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน เป็นต้น 

ภาพ: (ซ้าย) บล็อกคอนกรีตปูพื้น รุ่นสนามหญ้า และ (ขวา) รุ่น La Linear Cool Plus ซึ่งกักเก็บน้ำไว้ในก้อนบล็อกช่วยลดความร้อนได้

       จะเห็นได้ว่า การปรับปรุงบ้านให้เย็นขึ้น ย่อมมีข้อจำกัดมากกว่าการสร้างบ้านเย็นซึ่งเป็นบ้านใหม่ โดยเจ้าของบ้านจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตการดำเนินงานให้สัมพันธ์กับทั้งงบประมาณ เวลา และความสะดวกในดำเนินงาน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่กรณี อย่างการปรับปรุงบางอย่างที่ดูยุ่งยากก็อาจคุ้มค่าได้ เช่น ซื้อบ้านมือสองมาในสภาพโครงหลังคาที่ไม่สมบูรณ์จนต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้ว  อาจถือโอกาสปรับรูปทรงหลังคาให้สูงชันขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ พร้อมติดตั้งระบบหลังคาเย็น Cool Roof System ไปด้วย เป็นต้นบทความที่แล้ว
ปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ
TEMPLATE-ปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ.jpgบทความถัดไป
บ้านเก่า ติดฉนวนกันความร้อนแบบไหนดี
023-บ้านเก่า-ติดฉนวนกันความร้อนแบบไหนดี.jpg


 


 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ