View : 23704

       พอร์ซเลน (Porcelain) คือ เซรามิกเนื้อขาว มีส่วนประกอบเป็น ดินขาว โดยนำไปผสมกับแร่อื่นๆ เช่น หินเขี้ยว หนุมาน ดินดำ ไชน่าสโตน และแร่หินฟันม้า เป็นต้น เมื่อนำไปผ่านกรรมวิธีการเผาในอุณหภูมิความร้อน 1200 - 1300 องศาเซลเซียส จะทำให้เนื้อเซรามิกมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ เพียง 0.05% หรือไม่มีการดูดซึมน้ำเลย มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี ทนทานต่อการเสียดสีและขูดขีด  สามารถนำไปขึ้นรูปได้ทั้งกระเบื้องปูพื้น-ผนัง งานเซรามิก และงานปูนปั้นอื่นๆ ตามแต่ประเภทของเนื้อดินพอร์ซเลนและส่วนผสม

สำหรับกระเบื้องที่มีเนื้อพอร์ซเลนได้แก่
1. กระเบื้องเกลซพอร์ซเลน (Glazed Porcelain Tiles)
2. กระเบื้องแกรนิโต  (Homogeneous Tile)  
3. กระเบื้องโมเสค (Mosaic Tiles)

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
พอร์ซเลน (Porcelain)

กระเบื้องเกลซพอร์ซเลนแบบตัดขอบ

กระเบื้องเกลซพอร์ซเลน

กระเบื้องแกรนิโต

กระเบื้องโมเสค

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
พอร์ซเลน (Porcelain)

กระเบื้องเกลซพอร์ซเลนแบบตัดขอบ

กระเบื้องเกลซพอร์ซเลน

       พอร์ซเลน (Porcelain) คือ เซรามิกเนื้อขาว มีส่วนประกอบเป็น ดินขาว โดยนำไปผสมกับแร่อื่นๆ เช่น หินเขี้ยว หนุมาน ดินดำ ไชน่าสโตน และแร่หินฟันม้า เป็นต้น เมื่อนำไปผ่านกรรมวิธีการเผาในอุณหภูมิความร้อน 1200 - 1300 องศาเซลเซียส จะทำให้เนื้อเซรามิกมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ เพียง 0.05% หรือไม่มีการดูดซึมน้ำเลย มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี ทนทานต่อการเสียดสีและขูดขีด  สามารถนำไปขึ้นรูปได้ทั้งกระเบื้องปูพื้น-ผนัง งานเซรามิก และงานปูนปั้นอื่นๆ ตามแต่ประเภทของเนื้อดินพอร์ซเลนและส่วนผสม

สำหรับกระเบื้องที่มีเนื้อพอร์ซเลนได้แก่
1. กระเบื้องเกลซพอร์ซเลน (Glazed Porcelain Tiles)
2. กระเบื้องแกรนิโต  (Homogeneous Tile)  
3. กระเบื้องโมเสค (Mosaic Tiles)

 

กระเบื้องแกรนิโต

กระเบื้องโมเสค

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ