View : 11576

       หลังคาจั่ว คือ ผืนหลังคาที่มีความลาดเอียงทั้งสองด้านเทออกสู่ด้านนอก  แล้วเอียงไปจรดกันที่จุดสูงสุดของหลังคาในแนวกึ่งกลางตัวบ้าน  ซึ่งองศาความลาดเอียงของทั้งสองฝั่งอาจจะเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้เมื่อมองจากด้านแคบหรือด้านสกัดของบ้าน  จะมองเห็นทรงหลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือที่ในบ้านทรงไทยเรียกกันว่า “หน้าจั่ว” 
               
       หลังคาทรงจั่วเหมาะกับการสร้างบ้านในสภาพอากาศร้อน-ชื้นของประเทศไทย เนื่องจากมีพื้นที่ใต้หลังคามาก มวลอากาศใต้หลังคานี้จะทำหน้าที่เสมือนเป็นฉนวนอีกหนึ่งชั้น ช่วยกันความร้อนไม่ให้เข้ามาภายในบ้าน  และหากเพิ่มความลาดชันของหลังคา หรือยื่นชายคาให้มีระยะมากขึ้น ก็จะยิ่งช่วยให้สามารถกันแดดกันฝนได้ดีมากขึ้นไปอีกเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
หลังคาจั่ว

บ้านหลังคาทรงจั่ว

บ้านหลังคาทรงจั่ว

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
หลังคาจั่ว

บ้านหลังคาทรงจั่ว

บ้านหลังคาทรงจั่ว

       หลังคาจั่ว คือ ผืนหลังคาที่มีความลาดเอียงทั้งสองด้านเทออกสู่ด้านนอก  แล้วเอียงไปจรดกันที่จุดสูงสุดของหลังคาในแนวกึ่งกลางตัวบ้าน  ซึ่งองศาความลาดเอียงของทั้งสองฝั่งอาจจะเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้เมื่อมองจากด้านแคบหรือด้านสกัดของบ้าน  จะมองเห็นทรงหลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือที่ในบ้านทรงไทยเรียกกันว่า “หน้าจั่ว” 
               
       หลังคาทรงจั่วเหมาะกับการสร้างบ้านในสภาพอากาศร้อน-ชื้นของประเทศไทย เนื่องจากมีพื้นที่ใต้หลังคามาก มวลอากาศใต้หลังคานี้จะทำหน้าที่เสมือนเป็นฉนวนอีกหนึ่งชั้น ช่วยกันความร้อนไม่ให้เข้ามาภายในบ้าน  และหากเพิ่มความลาดชันของหลังคา หรือยื่นชายคาให้มีระยะมากขึ้น ก็จะยิ่งช่วยให้สามารถกันแดดกันฝนได้ดีมากขึ้นไปอีกขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ