View : 4211

       ไม้ระแนง  มีลักษณะเป็นไม้แท่งยาว นำมาเรียงบนโครงคร่าว โดยมีการเว้นช่องว่างระหว่างวัสดุตามระยะและรูปแบบที่ต้องการ นิยมใช้ตกแต่งบ้านและบริเวณสวน ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย ไม่ทึบ สามารถใช้บังตา บังแดด หรือ ปกปิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงามได้ นิยมใช้ในงาน ศาลา พื้นระเบียง รั้ว หลังคา และผนังโปร่ง ดังนั้นจึงควรพิจารณาบริเวณที่ติดตั้ง ว่าควรเลือกใช้วัสดุใดจึงเหมาะสมกับการใช้งาน โดยวัสดุที่นิยมใช้ทำระแนง ได้แก่ ไม้ โลหะ และวัสดุสังเคราะห์ เช่น UPVC ,ไฟเบอร์ซีเมนต์ ,พลาสวูด ,ไวนิล เป็นต้น
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ไม้ระแนง

ไม้ระแนงในงานศาลาภายนอก

บันได และพื้นไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนง

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ไม้ระแนง

ไม้ระแนงในงานศาลาภายนอก

บันได และพื้นไม้ระแนง

       ไม้ระแนง  มีลักษณะเป็นไม้แท่งยาว นำมาเรียงบนโครงคร่าว โดยมีการเว้นช่องว่างระหว่างวัสดุตามระยะและรูปแบบที่ต้องการ นิยมใช้ตกแต่งบ้านและบริเวณสวน ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย ไม่ทึบ สามารถใช้บังตา บังแดด หรือ ปกปิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงามได้ นิยมใช้ในงาน ศาลา พื้นระเบียง รั้ว หลังคา และผนังโปร่ง ดังนั้นจึงควรพิจารณาบริเวณที่ติดตั้ง ว่าควรเลือกใช้วัสดุใดจึงเหมาะสมกับการใช้งาน โดยวัสดุที่นิยมใช้ทำระแนง ได้แก่ ไม้ โลหะ และวัสดุสังเคราะห์ เช่น UPVC ,ไฟเบอร์ซีเมนต์ ,พลาสวูด ,ไวนิล เป็นต้น
รั้วไม้ระแนง

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ