View : 2324

Space ในทางสถาปัตกรรม คือ ที่ว่างที่สามารถเข้าไปใช้งานและให้ความรู้สึกแตกต่างออกไปตามแต่ ละแบบของ space นั้น ๆ พื้นที่ว่างภายในบ้านไม่ใช่แค่พื้นที่โล่งไว้วางเฟอร์นิเจอร์ หรือกองของระเกะระกะ วิธีการที่จะจัดสรรปันส่วนให้เข้าที่เข้าทางมักเป็นปัญหากับบ้านที่เป็นทาวน์เฮ้าส์ซะส่วนใหญ่ ซึ่งไม่รู้จะทำอย่างไรกับพื้นที่ชั้นล่างให้ใช้งานตรงกับฟังก์ชั่นและการดำเนินชีวิตประจำวัน
 
คงจะเลี่ยงไม่ได้ว่าทาวน์เฮ้าส์ในปัจจุบันมีปัญหาในการจัดสรรพื้นที่ใช้งานชั้นล่างของบ้าน เพราะด้วยความแคบของหน้าบ้าน และข้อจำกัดของขนาดตามกฎหมายบ้านจัดสรร แต่ทาวน์เฮ้าส์ก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากอยู่บ้านแบบกระทัดรัด ไม่ใหญ่โต และต้องการพื้นที่ใช้งานที่คุ้มค่าเช่นกัน
 
ปัจจุบันทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชั่นการใช้งานหลัก ๆ ในชั้นล่าง คือ ส่วนนั่งเล่น, ส่วนทานข้าว และครัวที่แอบอยู่ด้านหลัง ที่เรียกเป็นส่วน ๆ เพราะฟังก์ชั่นในทาวน์เฮ้าส์ถ้ากั้นเป็นห้อง ๆ แล้วจะกินพื้นที่ทำให้ทึบตัน แต่ถ้าเราลองกลับบริบทของการใช้งานเดิม ๆ ที่เป็นอยู่ เราอาจจะได้พื้นที่ด้านหลังของทาวน์เฮ้าส์ที่โล่งสบายและสามารถใช้งานเพื่อความสุนทรีย์ หรือเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สามารถทำอะไรได้อีกหลาย ๆอย่างแล้วแต่เจ้าของบ้านชอบ  เช่น เราสามารถนำเอาฟังก์ชั่นครัวมาและส่วนกินข้าวมาไว้ด้านหน้า เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับรองรับคนหลาย ๆ คนเสมือน public space ทางเดินภายในก็บ้านควรเผื่อให้เป็นทางตรง ๆ ง่าย ๆ ไม่ซิกแซกหรือกินพื้นที่ส่วนอื่น ๆ จนมากเกินไป
             
ด้านหลังบ้านก็สามารถตกแต่งบ้านโดยจัดเป็นสวนส่วนตัวไว้หลังบ้านก็ได้เพื่อให้มีธรรมชาติบ้าง ฟังก์ชั่นส่วนกินข้าวก็สามารถอยู่หรือรวมกับส่วนนั่งเล่นเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ก็สามารถเลือกให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย และไม่กินพื้นที่ ในสมัยนี้เราก็มีเฟอร์นิเจอร์แบบ Transform ที่ปรับเปลี่ยนได้หลายฟังก์ชั่นการใช้งานซึ่งเหมาะกับบ้านที่มีไลฟ์สไตล์ที่ต้องการกระชับพื้นที่ให้ใช้งานสะดวกสบายและไม่เปลืองพื้นที่
 
ไม่ว่าบ้านจะใหญ่จะเล็กซักแค่ไหน จะมีสมาชิกของครอบครัวมากน้อยสักเพียงใด เพียงแค่เรากำหนดพื้นที่ใช้งานที่แน่นอน, การใช้งานที่ชัดเจน ก่อนการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของประดับตกแต่งบ้านเข้ามาในบ้าน เราก็จะมี Interior design ที่พอเหมาะพอเพียง และไม่เกิดปัญหามากมายตามมาภายหลัง ก็จะทำให้บ้านของเราอยู่สบายและอยู่ได้นานไม่ต้องปรับเปลี่ยนบ่อย หรือถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนก็สามารถกลับมาที่การเริ่มต้นกระบวนการจัดสรรกระชับพื้นที่ได้เช่นเดิม
 
Tips

1. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ครัวและพื้นที่ทานอาหารมาอยู่ด้านหน้า และพื้นที่ส่วนตัวอย่างพื้นที่พักผ่อนไปอยู่ด้านหลัง เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของบ้าน
 
2. จัดฟังก์ชั่นแบบเดิม รับแขกและพักผ่อนอยู่ด้านหน้าครัวและทานข้าวด้านหลัง ตามการใช้งานของคนในครอบครัวแต่เพิ่มกระจกเพื่อให้ห้องดูโปร่งและโล่งขึ้น
 
3. เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น (Transform Furniture)


เรื่อง: SCG Experience

เทคนิคจัดพื้นที่ว่างทาวน์เฮ้าส์
ให้ลงตัว

การตกแต่งพื้นที่โล่งชั้นล่างของทาวน์เฮ้าส์มักเป็นปัญหาของเจ้าของบ้านว่าจะจัดพื้นที่ว่างอย่างไรให้ลงตัวกับการใช้งาน บทความนี้จะช่วยเพิ่มไอเดียแต่งบ้านให้กับคุณผู้อ่านว่าควรจัดการอย่างไรกับพื้นที่ที่เรามีอยู่ในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันค่ะ

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
นิตยสาร d&D Magazine
ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 หน้า 32-33

เรื่อง: SCG Experience

เทคนิคจัดพื้นที่ว่างทาวน์เฮ้าส์
ให้ลงตัว

การตกแต่งพื้นที่โล่งชั้นล่างของทาวน์เฮ้าส์มักเป็นปัญหาของเจ้าของบ้านว่าจะจัดพื้นที่ว่างอย่างไรให้ลงตัวกับการใช้งาน บทความนี้จะช่วยเพิ่มไอเดียแต่งบ้านให้กับคุณผู้อ่านว่าควรจัดการอย่างไรกับพื้นที่ที่เรามีอยู่ในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันค่ะ

Space ในทางสถาปัตกรรม คือ ที่ว่างที่สามารถเข้าไปใช้งานและให้ความรู้สึกแตกต่างออกไปตามแต่ ละแบบของ space นั้น ๆ พื้นที่ว่างภายในบ้านไม่ใช่แค่พื้นที่โล่งไว้วางเฟอร์นิเจอร์ หรือกองของระเกะระกะ วิธีการที่จะจัดสรรปันส่วนให้เข้าที่เข้าทางมักเป็นปัญหากับบ้านที่เป็นทาวน์เฮ้าส์ซะส่วนใหญ่ ซึ่งไม่รู้จะทำอย่างไรกับพื้นที่ชั้นล่างให้ใช้งานตรงกับฟังก์ชั่นและการดำเนินชีวิตประจำวัน
 
คงจะเลี่ยงไม่ได้ว่าทาวน์เฮ้าส์ในปัจจุบันมีปัญหาในการจัดสรรพื้นที่ใช้งานชั้นล่างของบ้าน เพราะด้วยความแคบของหน้าบ้าน และข้อจำกัดของขนาดตามกฎหมายบ้านจัดสรร แต่ทาวน์เฮ้าส์ก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากอยู่บ้านแบบกระทัดรัด ไม่ใหญ่โต และต้องการพื้นที่ใช้งานที่คุ้มค่าเช่นกัน
 
ปัจจุบันทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชั่นการใช้งานหลัก ๆ ในชั้นล่าง คือ ส่วนนั่งเล่น, ส่วนทานข้าว และครัวที่แอบอยู่ด้านหลัง ที่เรียกเป็นส่วน ๆ เพราะฟังก์ชั่นในทาวน์เฮ้าส์ถ้ากั้นเป็นห้อง ๆ แล้วจะกินพื้นที่ทำให้ทึบตัน แต่ถ้าเราลองกลับบริบทของการใช้งานเดิม ๆ ที่เป็นอยู่ เราอาจจะได้พื้นที่ด้านหลังของทาวน์เฮ้าส์ที่โล่งสบายและสามารถใช้งานเพื่อความสุนทรีย์ หรือเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สามารถทำอะไรได้อีกหลาย ๆอย่างแล้วแต่เจ้าของบ้านชอบ  เช่น เราสามารถนำเอาฟังก์ชั่นครัวมาและส่วนกินข้าวมาไว้ด้านหน้า เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับรองรับคนหลาย ๆ คนเสมือน public space ทางเดินภายในก็บ้านควรเผื่อให้เป็นทางตรง ๆ ง่าย ๆ ไม่ซิกแซกหรือกินพื้นที่ส่วนอื่น ๆ จนมากเกินไป
             
ด้านหลังบ้านก็สามารถตกแต่งบ้านโดยจัดเป็นสวนส่วนตัวไว้หลังบ้านก็ได้เพื่อให้มีธรรมชาติบ้าง ฟังก์ชั่นส่วนกินข้าวก็สามารถอยู่หรือรวมกับส่วนนั่งเล่นเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ก็สามารถเลือกให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย และไม่กินพื้นที่ ในสมัยนี้เราก็มีเฟอร์นิเจอร์แบบ Transform ที่ปรับเปลี่ยนได้หลายฟังก์ชั่นการใช้งานซึ่งเหมาะกับบ้านที่มีไลฟ์สไตล์ที่ต้องการกระชับพื้นที่ให้ใช้งานสะดวกสบายและไม่เปลืองพื้นที่
 
ไม่ว่าบ้านจะใหญ่จะเล็กซักแค่ไหน จะมีสมาชิกของครอบครัวมากน้อยสักเพียงใด เพียงแค่เรากำหนดพื้นที่ใช้งานที่แน่นอน, การใช้งานที่ชัดเจน ก่อนการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของประดับตกแต่งบ้านเข้ามาในบ้าน เราก็จะมี Interior design ที่พอเหมาะพอเพียง และไม่เกิดปัญหามากมายตามมาภายหลัง ก็จะทำให้บ้านของเราอยู่สบายและอยู่ได้นานไม่ต้องปรับเปลี่ยนบ่อย หรือถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนก็สามารถกลับมาที่การเริ่มต้นกระบวนการจัดสรรกระชับพื้นที่ได้เช่นเดิม
 
Tips

1. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ครัวและพื้นที่ทานอาหารมาอยู่ด้านหน้า และพื้นที่ส่วนตัวอย่างพื้นที่พักผ่อนไปอยู่ด้านหลัง เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของบ้าน
 
2. จัดฟังก์ชั่นแบบเดิม รับแขกและพักผ่อนอยู่ด้านหน้าครัวและทานข้าวด้านหลัง ตามการใช้งานของคนในครอบครัวแต่เพิ่มกระจกเพื่อให้ห้องดูโปร่งและโล่งขึ้น
 
3. เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น (Transform Furniture)


ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
นิตยสาร d&D Magazine
ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 หน้า 32-33

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ