View : 5801
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบพิมพ์เขียว

       แบบพิมพ์เขียว (Blueprint) คือ รูปแบบหนึ่งของเอกสารแบบบ้าน/อาคาร ที่ใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง หรือใช้เป็นแบบก่อสร้าง เป็นการทำสำเนาจากแบบต้นฉบับที่เป็นกระดาษไขซึ่งนิยมใช้ในงานเขียนแบบ เนื่องจากสามารถแก้ไขได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ค่อนข้างประหยัด โดยเฉพาะหากจัดทำหรือพิมพ์แบบจำนวนหลายแผ่น และพิมพ์ซ้ำหลายชุด

       พิมพ์เขียวมีหลักการพิมพ์โดยการฉายแสงผ่านกระดาษไข เพื่อให้ลายเส้นของแบบปรากฎลงบนกระดาษซึ่งมีสารเคมีที่ไวต่อแสงเคลือบไว้ โดยลายเส้นที่ปรากฎจะมี 2 ลักษณะคือ ลายเส้นสีขาวบนพื้นกระดาษสีน้ำเงิน และลายเส้นสีน้ำเงินบนพื้นกระดาษสีขาวซึ่งพบโดยส่วนใหญ่ในบ้านเรา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีวิธีการทำสำเนาเอกสารด้วยวิธีอื่นๆ ตามที่นิยมกันคือการถ่ายเอกสารบนกระดาษขาว  นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีการพิมพ์เขียวด้วยระบบดิจิทัล (Digital Blueprint) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีต้นฉบับเป็นกระดาษไข แต่พิมพ์จากไฟล์ต้นฉบับได้โดยตรง

ภาพ: แบบพิมพ์เขียว (ลายเส้นน้ำเงินบนพื้นกระดาษขาว)
ที่มาภาพ: https://pixabay.com

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบพิมพ์เขียว

       แบบพิมพ์เขียว (Blueprint) คือ รูปแบบหนึ่งของเอกสารแบบบ้าน/อาคาร ที่ใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง หรือใช้เป็นแบบก่อสร้าง เป็นการทำสำเนาจากแบบต้นฉบับที่เป็นกระดาษไขซึ่งนิยมใช้ในงานเขียนแบบ เนื่องจากสามารถแก้ไขได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ค่อนข้างประหยัด โดยเฉพาะหากจัดทำหรือพิมพ์แบบจำนวนหลายแผ่น และพิมพ์ซ้ำหลายชุด

       พิมพ์เขียวมีหลักการพิมพ์โดยการฉายแสงผ่านกระดาษไข เพื่อให้ลายเส้นของแบบปรากฎลงบนกระดาษซึ่งมีสารเคมีที่ไวต่อแสงเคลือบไว้ โดยลายเส้นที่ปรากฎจะมี 2 ลักษณะคือ ลายเส้นสีขาวบนพื้นกระดาษสีน้ำเงิน และลายเส้นสีน้ำเงินบนพื้นกระดาษสีขาวซึ่งพบโดยส่วนใหญ่ในบ้านเรา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีวิธีการทำสำเนาเอกสารด้วยวิธีอื่นๆ ตามที่นิยมกันคือการถ่ายเอกสารบนกระดาษขาว  นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีการพิมพ์เขียวด้วยระบบดิจิทัล (Digital Blueprint) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีต้นฉบับเป็นกระดาษไข แต่พิมพ์จากไฟล์ต้นฉบับได้โดยตรง

ภาพ: แบบพิมพ์เขียว (ลายเส้นน้ำเงินบนพื้นกระดาษขาว)
ที่มาภาพ: https://pixabay.com

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ