View : 1210
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน หัวเสา

       หัวเสา คือส่วนยอดบนสุดของเสา ทำหน้าที่รับน้ำหนักโครงสร้างที่อยู่เหนือเสาไม่ว่าจะเป็น อเส คานของพื้นชั้นบน รวมถึงแป้นหัวเสาในระบบพื้นไร้คาน เพื่อถ่ายน้ำหนักผ่านเสาตลอดทั้งต้นลงสู่เสาตอม่อเบื้องล่างต่อไป ในเชิงงานสถาปัตยกรรมมักมีการตกแต่งหัวเสาเพื่อความสวยงามโดยคำนึงถึงรูปแบบให้เข้ากับสไตล์ของอาคาร อย่างบ้านสไตล์ร่วมสมัยอาจมีการทำคิ้วรอบเสา หากต้องการความหรูหราอาจเลือกใช้หัวเสาสไตล์คลาสสิกแบบที่นิยมกัน ได้แก่ หัวเสาดอริก เป็นทรงสี่เหลี่ยมเรียบ หัวเสาไอโอนิก ซึ่งมีลักษณะม้วนเหมือนก้นหอยห้อยลงมา 2  ข้าง และหัวเสาโครินเธียน เป็นรูปใบไม้ประดับ สำหรับเสาบางชนิดที่ไม่ต้องทำหน้าที่รับโครงสร้างด้านบนอาจใช้องค์ประกอบอื่นๆ ในการประดับตกแต่งยอดหัวเสา อย่างเสาโคมไฟ ก็มักใช้โคมไฟเป็นหัวเสาไปในตัว ส่วนเสารั้วอาจประดับด้วยรูปปั้น หัวเม็ด  เป็นต้น

ภาพ: หัวเสาแบบคลาสสิก (จากซ้ายไปขวา) ดอริก ไอโอนิก และโครินเธียน

ภาพ: การตกแต่งเสาโดยทำคิ้วล้อมรอบบริเวณหัวเสา

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน หัวเสา

       หัวเสา คือส่วนยอดบนสุดของเสา ทำหน้าที่รับน้ำหนักโครงสร้างที่อยู่เหนือเสาไม่ว่าจะเป็น อเส คานของพื้นชั้นบน รวมถึงแป้นหัวเสาในระบบพื้นไร้คาน เพื่อถ่ายน้ำหนักผ่านเสาตลอดทั้งต้นลงสู่เสาตอม่อเบื้องล่างต่อไป ในเชิงงานสถาปัตยกรรมมักมีการตกแต่งหัวเสาเพื่อความสวยงามโดยคำนึงถึงรูปแบบให้เข้ากับสไตล์ของอาคาร อย่างบ้านสไตล์ร่วมสมัยอาจมีการทำคิ้วรอบเสา หากต้องการความหรูหราอาจเลือกใช้หัวเสาสไตล์คลาสสิกแบบที่นิยมกัน ได้แก่ หัวเสาดอริก เป็นทรงสี่เหลี่ยมเรียบ หัวเสาไอโอนิก ซึ่งมีลักษณะม้วนเหมือนก้นหอยห้อยลงมา 2  ข้าง และหัวเสาโครินเธียน เป็นรูปใบไม้ประดับ สำหรับเสาบางชนิดที่ไม่ต้องทำหน้าที่รับโครงสร้างด้านบนอาจใช้องค์ประกอบอื่นๆ ในการประดับตกแต่งยอดหัวเสา อย่างเสาโคมไฟ ก็มักใช้โคมไฟเป็นหัวเสาไปในตัว ส่วนเสารั้วอาจประดับด้วยรูปปั้น หัวเม็ด  เป็นต้น

ภาพ: หัวเสาแบบคลาสสิก (จากซ้ายไปขวา) ดอริก ไอโอนิก และโครินเธียน

ภาพ: การตกแต่งเสาโดยทำคิ้วล้อมรอบบริเวณหัวเสา

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ