View : 1788
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ซีเมนต์บอร์ด

       เป็นวัสดุแผ่นที่มีส่วนผสมของ “ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” ผสมกับวัสดุอื่นที่มีความเหนียวยืดหยุ่นแล้วอัดด้วยแรงดันสูง ได้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นในตัว มีคุณสมบัติเด่นคือ ไม่เป็นอาหารของปลวกและทนความเปียกชื้นได้พอสมควร จึงใช้ทำฝ้าเพดาน ผนัง พื้น ได้ทั้งภายในและภายนอก วัสดุที่นำมาผสมกับปูนซีเมนต์จะเป็นตัวกำหนดชนิดของซีเมนต์บอร์ด หากเป็นเส้นใยเซลลูโลสจากต้นไม้ผนวกกับทรายซิลิกา จะเรียกว่า “แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์” (Fiber Cement Board) แต่ถ้าเป็นชิ้นไม้จะเรียกว่า “แผ่นไม้อัดซีเมนต์” (Wood Cement Board หรือ Cement Bonded Particle Board)

ภาพ: ไฟเบอร์ซีเมนต์

ภาพ: ไม้อัดซีเมนต์

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ซีเมนต์บอร์ด

       เป็นวัสดุแผ่นที่มีส่วนผสมของ “ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” ผสมกับวัสดุอื่นที่มีความเหนียวยืดหยุ่นแล้วอัดด้วยแรงดันสูง ได้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นในตัว มีคุณสมบัติเด่นคือ ไม่เป็นอาหารของปลวกและทนความเปียกชื้นได้พอสมควร จึงใช้ทำฝ้าเพดาน ผนัง พื้น ได้ทั้งภายในและภายนอก วัสดุที่นำมาผสมกับปูนซีเมนต์จะเป็นตัวกำหนดชนิดของซีเมนต์บอร์ด หากเป็นเส้นใยเซลลูโลสจากต้นไม้ผนวกกับทรายซิลิกา จะเรียกว่า “แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์” (Fiber Cement Board) แต่ถ้าเป็นชิ้นไม้จะเรียกว่า “แผ่นไม้อัดซีเมนต์” (Wood Cement Board หรือ Cement Bonded Particle Board)

ภาพ: ไฟเบอร์ซีเมนต์

ภาพ: ไม้อัดซีเมนต์

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ