View : 9466

       หน้าตัดเสา คือ พื้นที่หน้าตัดทั้งหมดที่อยู่ในเส้นรอบรูปของเสาเมื่อมองจากด้านบน (มองจาก “แปลน” หรือ “ผังพื้น”) สำหรับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถทำหน้าตัดได้หลากหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมทำกันคือหน้าตัดรูปเรขาคณิตพื้นฐานอย่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส  สี่เหลี่ยมผืนผ้า  วงกลม หรือสามเหลี่ยม เนื่องจากเป็นรูปแบบที่คุ้นเคย  หน้าตัดค่อนข้างสมมาตรทำให้สามารถคำนวณการถ่ายแรงได้ง่ายในแต่ละทิศทาง รวมถึงก่อสร้างได้ง่ายสะดวกไม่ยุ่งยาก ส่วนเสาเหล็กมักใช้เหล็กรูปพรรณที่มีหน้าตัดรูปตัวเฮช (H-beam) เหล็กกลม เหล็กกล่อง ฯลฯ โดยขนาดหน้าตัดเสาที่เหมาะสมในแต่ละอาคารขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สถาปนิกต้องการและการคำนวณโดยวิศวกร ทั้งนี้ หากต้องการตกแต่งเสาให้มีรูปแบบและขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากขนาดหน้าตัดเสาเดิม นิยมใช้วิธีการก่ออิฐเพื่อพอกเสาหรือหาวัสดุอื่น เช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ อะลูมิเนียมคอมโพสิต ไม้สังเคราะห์ ฯลฯ มากรุทับภายนอก 

       โครงสร้างเสามีหน้าที่รับแรงในแนวดิ่งและรับน้ำหนักเป็นระบบร่วมกับจุดเชื่อมต่อระหว่างคานและพื้น  ในอาคารหนึ่งหลัง เสาในแต่ละระดับที่รับแรงในแนวดิ่งเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีหน้าตัดหรือวัสดุเดียวกันตลอดแนวก็ได้ เพื่อเป็นการสร้างลูกเล่นให้อาคารดูน่าสนใจมากขึ้น อย่างเช่น  อาคารชั้นที่หนึ่งมีเสาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนอาคารชั้นที่สองอาจจะเลือกใช้เสาเหล็กหน้าตัดวงกลม เชื่อมต่อกันขึ้นมารับแรงในแนวเดียวกันก็ได้  

ภาพ: เสา H Beam มีหน้าตัดเสาเป็นรูปตัว H

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน หน้าตัดเสา

ภาพ: หน้าตัดเสา

ภาพ: หน้าตัดเสาสี่เหลี่ยมจตุรัส

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน หน้าตัดเสา

ภาพ: หน้าตัดเสา

ภาพ: หน้าตัดเสาสี่เหลี่ยมจตุรัส

       หน้าตัดเสา คือ พื้นที่หน้าตัดทั้งหมดที่อยู่ในเส้นรอบรูปของเสาเมื่อมองจากด้านบน (มองจาก “แปลน” หรือ “ผังพื้น”) สำหรับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถทำหน้าตัดได้หลากหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมทำกันคือหน้าตัดรูปเรขาคณิตพื้นฐานอย่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส  สี่เหลี่ยมผืนผ้า  วงกลม หรือสามเหลี่ยม เนื่องจากเป็นรูปแบบที่คุ้นเคย  หน้าตัดค่อนข้างสมมาตรทำให้สามารถคำนวณการถ่ายแรงได้ง่ายในแต่ละทิศทาง รวมถึงก่อสร้างได้ง่ายสะดวกไม่ยุ่งยาก ส่วนเสาเหล็กมักใช้เหล็กรูปพรรณที่มีหน้าตัดรูปตัวเฮช (H-beam) เหล็กกลม เหล็กกล่อง ฯลฯ โดยขนาดหน้าตัดเสาที่เหมาะสมในแต่ละอาคารขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สถาปนิกต้องการและการคำนวณโดยวิศวกร ทั้งนี้ หากต้องการตกแต่งเสาให้มีรูปแบบและขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากขนาดหน้าตัดเสาเดิม นิยมใช้วิธีการก่ออิฐเพื่อพอกเสาหรือหาวัสดุอื่น เช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ อะลูมิเนียมคอมโพสิต ไม้สังเคราะห์ ฯลฯ มากรุทับภายนอก 

       โครงสร้างเสามีหน้าที่รับแรงในแนวดิ่งและรับน้ำหนักเป็นระบบร่วมกับจุดเชื่อมต่อระหว่างคานและพื้น  ในอาคารหนึ่งหลัง เสาในแต่ละระดับที่รับแรงในแนวดิ่งเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีหน้าตัดหรือวัสดุเดียวกันตลอดแนวก็ได้ เพื่อเป็นการสร้างลูกเล่นให้อาคารดูน่าสนใจมากขึ้น อย่างเช่น  อาคารชั้นที่หนึ่งมีเสาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนอาคารชั้นที่สองอาจจะเลือกใช้เสาเหล็กหน้าตัดวงกลม เชื่อมต่อกันขึ้นมารับแรงในแนวเดียวกันก็ได้  

ภาพ: เสา H Beam มีหน้าตัดเสาเป็นรูปตัว H

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ