View : 5816
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ​คานหูช้าง

       คานหูช้าง (แป้นหูช้าง/เชิงยืน) คือ คานที่ยื่นออกมาจากเสาเพื่อใช้สำหรับรับน้ำหนักโครงสร้างส่วนอื่นๆ หน้าตัดคานจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมคางหมู (คล้ายใบหูของช้างตามการเรียกชื่อ) ที่มีด้านใดด้านหนึ่งอยู่ติดเป็นส่วนเดียวกับเสา ซึ่งในหนึ่งเสาอาจจะมีคานหูช้างเพียงด้านเดียวหรืออาจจะ 2-4 ด้านก็ได้  ในการก่อสร้างจะใช้วิธีการผูกเหล็กให้ต่อเนื่องเป็นระบบการถ่ายแรงเดียวกันกับเสา แล้วยื่นเหล็กปลอก เหล็กยืน และเหล็กเสริมรูปแบบต่างๆ ของคานหูช้างออกมา ซึ่งต้องมีระยะทาบเหล็กที่เพียงพอและรูปแบบการเสริมเหล็กที่เหมาะสมจึงจะสามารถรับแรงเฉือนจะเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของคานหูช้างและเสาได้ ดังนั้นในการออกแบบคานหูช้างจึงควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
           
       การใช้เสาที่มีคานหูช้างส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับรองรับโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ รองรับส่วนของโครงสร้างเหล็กเพื่อเชื่อมต่ออาคารเป็นสะพานทางเดิน พื้นโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างหลังคา วางคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ติดตั้งกระจกหรือผนัง และที่นิยมมากคือการใช้รองรับรางเลื่อนเหล็กของเครนยกของภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพ: ตำแหน่งคานหูช้างในงานโครงสร้างบ้าน

ภาพ: คานหูช้างรับรางเครนในโรงงาน
ขอบคุณภาพจาก บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ​คานหูช้าง

       คานหูช้าง (แป้นหูช้าง/เชิงยืน) คือ คานที่ยื่นออกมาจากเสาเพื่อใช้สำหรับรับน้ำหนักโครงสร้างส่วนอื่นๆ หน้าตัดคานจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมคางหมู (คล้ายใบหูของช้างตามการเรียกชื่อ) ที่มีด้านใดด้านหนึ่งอยู่ติดเป็นส่วนเดียวกับเสา ซึ่งในหนึ่งเสาอาจจะมีคานหูช้างเพียงด้านเดียวหรืออาจจะ 2-4 ด้านก็ได้  ในการก่อสร้างจะใช้วิธีการผูกเหล็กให้ต่อเนื่องเป็นระบบการถ่ายแรงเดียวกันกับเสา แล้วยื่นเหล็กปลอก เหล็กยืน และเหล็กเสริมรูปแบบต่างๆ ของคานหูช้างออกมา ซึ่งต้องมีระยะทาบเหล็กที่เพียงพอและรูปแบบการเสริมเหล็กที่เหมาะสมจึงจะสามารถรับแรงเฉือนจะเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของคานหูช้างและเสาได้ ดังนั้นในการออกแบบคานหูช้างจึงควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
           
       การใช้เสาที่มีคานหูช้างส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับรองรับโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ รองรับส่วนของโครงสร้างเหล็กเพื่อเชื่อมต่ออาคารเป็นสะพานทางเดิน พื้นโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างหลังคา วางคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ติดตั้งกระจกหรือผนัง และที่นิยมมากคือการใช้รองรับรางเลื่อนเหล็กของเครนยกของภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพ: ตำแหน่งคานหูช้างในงานโครงสร้างบ้าน

ภาพ: คานหูช้างรับรางเครนในโรงงาน
ขอบคุณภาพจาก บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ