View : 16747

       เชื่อมเต็ม คือ ลักษณะการเชื่อมเหล็กแบบหนึ่งในการก่อสร้างที่ใช้โครงสร้างเหล็ก หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก   โดยหลังจากที่วัดระยะ กำหนดตำแหน่ง หรือเชื่อมแต้ม แบบชั่วคราวกำหนดรูปแบบคร่าวๆเอาไว้แล้ว   จึงทำการเชื่อมเต็มด้วยลวดเชื่อมที่ต่อเข้ากับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าจี้ไปที่รอยต่อระหว่างเหล็กเพื่อให้เหล็กทั้งสองชิ้นติดกันแน่นถาวร รวมถึงยังมีการเชื่อมแบบใช้ความร้อนสูงที่จะทำให้เหล็กทั้งสองชิ้นหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย  ตัวอย่างเช่น  การทำศาลาด้วยโครงสร้างเหล็ก จะใช้เหล็กกล่องสำหรับทำเป็นโครงสร้างเสา  อเส   จันทัน  และแป  โดยจะมีการขึ้นโครงคร่าวๆ ด้วยการเชื่อมแต้มเพื่อกำหนดระยะ ความสูง และรูปทรงเอาไว้ก่อน  จากนั้นจึงปรับแก้แล้วเชื่อมเต็มจนเหล็กยึดติดกันแน่นกันเป็นศาลาในขั้นตอนสุดท้าย  หรือการเชื่อมต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปอย่างแผ่นพื้นสำเร็จรูป แผ่นผนังสำเร็จรูป คานสำเร็จรูป  ก็จะใช้วิธีการเชื่อมเต็มที่แผ่นเหล็กที่ถูกฝังไว้ภายในของชิ้นส่วนเพื่อเชื่อมต่อส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน ก่อนจะฉาบปูนปิดทับในภายหลังเพื่อความสวยงาม เป็นต้น

ภาพ: การเชื่อมเต็มโครงสร้างหลังคาเหล็ก

 

ภาพ: การเชื่อมเต็มโครงสร้างหลังคาเหล็ก

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เชื่อมเต็ม

ภาพ: การเชื่อมต่อคานสำเร็จรูปด้วยการเชื่อมเต็มระหว่างแผ่นเหล็กที่ถูกฝังไว้ภายในคาน

ภาพ: การเชื่อมเต็มโครงสร้างหลังคาเหล็ก

ภาพ: การเชื่อมเต็มโครงสร้างหลังคาเหล็ก

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เชื่อมเต็ม

ภาพ: การเชื่อมต่อคานสำเร็จรูปด้วยการเชื่อมเต็มระหว่างแผ่นเหล็กที่ถูกฝังไว้ภายในคาน

       เชื่อมเต็ม คือ ลักษณะการเชื่อมเหล็กแบบหนึ่งในการก่อสร้างที่ใช้โครงสร้างเหล็ก หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก   โดยหลังจากที่วัดระยะ กำหนดตำแหน่ง หรือเชื่อมแต้ม แบบชั่วคราวกำหนดรูปแบบคร่าวๆเอาไว้แล้ว   จึงทำการเชื่อมเต็มด้วยลวดเชื่อมที่ต่อเข้ากับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าจี้ไปที่รอยต่อระหว่างเหล็กเพื่อให้เหล็กทั้งสองชิ้นติดกันแน่นถาวร รวมถึงยังมีการเชื่อมแบบใช้ความร้อนสูงที่จะทำให้เหล็กทั้งสองชิ้นหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย  ตัวอย่างเช่น  การทำศาลาด้วยโครงสร้างเหล็ก จะใช้เหล็กกล่องสำหรับทำเป็นโครงสร้างเสา  อเส   จันทัน  และแป  โดยจะมีการขึ้นโครงคร่าวๆ ด้วยการเชื่อมแต้มเพื่อกำหนดระยะ ความสูง และรูปทรงเอาไว้ก่อน  จากนั้นจึงปรับแก้แล้วเชื่อมเต็มจนเหล็กยึดติดกันแน่นกันเป็นศาลาในขั้นตอนสุดท้าย  หรือการเชื่อมต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปอย่างแผ่นพื้นสำเร็จรูป แผ่นผนังสำเร็จรูป คานสำเร็จรูป  ก็จะใช้วิธีการเชื่อมเต็มที่แผ่นเหล็กที่ถูกฝังไว้ภายในของชิ้นส่วนเพื่อเชื่อมต่อส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน ก่อนจะฉาบปูนปิดทับในภายหลังเพื่อความสวยงาม เป็นต้น

ภาพ: การเชื่อมเต็มโครงสร้างหลังคาเหล็ก

 

ภาพ: การเชื่อมเต็มโครงสร้างหลังคาเหล็ก

 

ภาพ: การเชื่อมเต็มโครงสร้างหลังคาเหล็ก

ภาพ: การเชื่อมเต็มโครงสร้างหลังคาเหล็ก

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ