View : 13694
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผนังกระจก

       ผนังกระจก คือ ผนังที่ทำจากกระจกทั้งผืนโดยมีความสูงตั้งแต่พื้นถึงท้องคาน หรือท้องพื้นชั้นบน หรืออาจสูงต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งชั้น มีทั้งบานกระจกแบบติดตาย และบานกระจกที่เป็นช่องเปิดประตู-หน้าต่าง หรือจะติดตั้งทั้งสองแบบไว้ร่วมกัน  สามารถแบ่งตามรูปแบบการติดตั้งได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

       1. ระบบโครงสร้างผนังกระจก (Structural Glass Wall หรือ Glass Wall) เป็นผนังกระจกสูงผืนใหญ่นิยมใช้กับห้องเพดานสูง ห้องโถง โถงบันได โถงลิฟต์ หรืออาคารสาธารณะที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม ระบบนี้จะประกอบด้วยกระจกและโครงสร้างที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ผนังกระจกทั้งผืนสามารถตั้งอยู่ได้ โดยโครงสร้างดังกล่าวจะมีรูปแบบและวิธีการติดตั้งอยู่ 4 ลักษณะ คือ โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure System) โครงสานเหล็กรับแรงดึง (Tension Rod System)  โครงสันกระจก (Glass Rib System) และโครงเคเบิลขึง (Cable Net System)

ภาพ: ระบบโครงสร้างผนังกระจกอาคารขนาดใหญ่
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา (KCC)

ภาพ: ระบบโครงสร้างผนังกระจกอาคารขนาดใหญ่
สถานที่: SCG Experience

ภาพ: ระบบโครงสร้างผนังกระจกอาคารขนาดใหญ่
สถานที่: อาคารใน Crystal Design Center 

ภาพ: ระบบโครงสร้างผนังกระจก รูปแบบโครงสันกระจก (Glass Rib System)

       2. ระบบผนัง Curtain wall เป็นระบบที่ยึดหรือแขวนผืนผนังกระจกเข้ากับโครงสร้างของอาคารบริเวณหน้าคาน สันของแผ่นพื้น หรือสันของแผ่นพื้นไร้คาน โดยจะประกอบกระจกเข้ากับโครงเหล็กหรืออะลูมิเนียมซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เห็นโครงในแนวตั้ง-นอนทั้งภายในและภายนอกอาคาร และรูปแบบที่ซ่อนโครงไว้ภายในอาคารส่วนภายนอกจะเห็นเป็นกระจกประกอบชนกัน ระบบนี้นิยมใช้กับผนังภายนอกอาคารสูงหรืออาคารที่มีผนังกระจกสูงต่อเนื่องหลายชั้น ซึ่งอาจมีบางส่วนเป็นเปลือกอาคารหรือเป็นผนังอาคารซ้อนกันสองชั้นที่ติดตั้งระบบผนังโครงเบาและฉนวนกันความร้อนไว้ด้านหลัง ในกรณีที่พื้นที่ส่วนดังกล่าวถูกออกแบบเป็นห้องที่มีผนังทึบ เช่น ห้องน้ำ ปล่องลิฟต์ ห้องงานระบบต่างๆ เป็นต้น

ภาพ: ระบบผนัง Curtain Wall
สถานที่: NAT Office

ภาพ: ระบบผนัง Curtain wall ที่ซ่อนโครงไว้ด้านหลังกระจกภายในอาคาร

ภาพ: ผนังกระจก Curtain Wall และบานเปิด 

       กระจกที่เลือกใช้เป็นผนังกระจกควรมีความหนาอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร และประเภทของกระจกควรคำนึงถึงความปลอดภัยในกรณีที่มีการแตกหักเสียหาย เช่น กระจกเทมเปอร์ที่แตกเป็นเม็ดข้าวโพดไม่แหลมคม หรือกระจกเทมเปอร์ลามิเนตที่มีฟิล์มช่วยยึดกระจกไม่ให้ร่วงหล่นลงมา กระจกฮีทสเตรงเท่น (Heat Strengthened glass หรือ H/S) ที่มีความแข็งแรงมากกว่ากระจกธรรมดาถึง 2 เท่า เป็นต้น ทั้งนี้ การเลือกกระจก การออกแบบ และการติดตั้งควรอยู่ภายใต้คำแนะนำและการทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง  เนื่องจากกระจกเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเปราะบางและมีวิธีการติดตั้งเฉพาะตัวอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผนังกระจก

       ผนังกระจก คือ ผนังที่ทำจากกระจกทั้งผืนโดยมีความสูงตั้งแต่พื้นถึงท้องคาน หรือท้องพื้นชั้นบน หรืออาจสูงต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งชั้น มีทั้งบานกระจกแบบติดตาย และบานกระจกที่เป็นช่องเปิดประตู-หน้าต่าง หรือจะติดตั้งทั้งสองแบบไว้ร่วมกัน  สามารถแบ่งตามรูปแบบการติดตั้งได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

       1. ระบบโครงสร้างผนังกระจก (Structural Glass Wall หรือ Glass Wall) เป็นผนังกระจกสูงผืนใหญ่นิยมใช้กับห้องเพดานสูง ห้องโถง โถงบันได โถงลิฟต์ หรืออาคารสาธารณะที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม ระบบนี้จะประกอบด้วยกระจกและโครงสร้างที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ผนังกระจกทั้งผืนสามารถตั้งอยู่ได้ โดยโครงสร้างดังกล่าวจะมีรูปแบบและวิธีการติดตั้งอยู่ 4 ลักษณะ คือ โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure System) โครงสานเหล็กรับแรงดึง (Tension Rod System)  โครงสันกระจก (Glass Rib System) และโครงเคเบิลขึง (Cable Net System)

ภาพ: ระบบโครงสร้างผนังกระจกอาคารขนาดใหญ่
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา (KCC)

ภาพ: ระบบโครงสร้างผนังกระจกอาคารขนาดใหญ่
สถานที่: SCG Experience

ภาพ: ระบบโครงสร้างผนังกระจกอาคารขนาดใหญ่
สถานที่: อาคารใน Crystal Design Center 

ภาพ: ระบบโครงสร้างผนังกระจก รูปแบบโครงสันกระจก (Glass Rib System)

       2. ระบบผนัง Curtain wall เป็นระบบที่ยึดหรือแขวนผืนผนังกระจกเข้ากับโครงสร้างของอาคารบริเวณหน้าคาน สันของแผ่นพื้น หรือสันของแผ่นพื้นไร้คาน โดยจะประกอบกระจกเข้ากับโครงเหล็กหรืออะลูมิเนียมซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เห็นโครงในแนวตั้ง-นอนทั้งภายในและภายนอกอาคาร และรูปแบบที่ซ่อนโครงไว้ภายในอาคารส่วนภายนอกจะเห็นเป็นกระจกประกอบชนกัน ระบบนี้นิยมใช้กับผนังภายนอกอาคารสูงหรืออาคารที่มีผนังกระจกสูงต่อเนื่องหลายชั้น ซึ่งอาจมีบางส่วนเป็นเปลือกอาคารหรือเป็นผนังอาคารซ้อนกันสองชั้นที่ติดตั้งระบบผนังโครงเบาและฉนวนกันความร้อนไว้ด้านหลัง ในกรณีที่พื้นที่ส่วนดังกล่าวถูกออกแบบเป็นห้องที่มีผนังทึบ เช่น ห้องน้ำ ปล่องลิฟต์ ห้องงานระบบต่างๆ เป็นต้น

ภาพ: ระบบผนัง Curtain Wall
สถานที่: NAT Office

ภาพ: ระบบผนัง Curtain wall ที่ซ่อนโครงไว้ด้านหลังกระจกภายในอาคาร

ภาพ: ผนังกระจก Curtain Wall และบานเปิด 

       กระจกที่เลือกใช้เป็นผนังกระจกควรมีความหนาอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร และประเภทของกระจกควรคำนึงถึงความปลอดภัยในกรณีที่มีการแตกหักเสียหาย เช่น กระจกเทมเปอร์ที่แตกเป็นเม็ดข้าวโพดไม่แหลมคม หรือกระจกเทมเปอร์ลามิเนตที่มีฟิล์มช่วยยึดกระจกไม่ให้ร่วงหล่นลงมา กระจกฮีทสเตรงเท่น (Heat Strengthened glass หรือ H/S) ที่มีความแข็งแรงมากกว่ากระจกธรรมดาถึง 2 เท่า เป็นต้น ทั้งนี้ การเลือกกระจก การออกแบบ และการติดตั้งควรอยู่ภายใต้คำแนะนำและการทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง  เนื่องจากกระจกเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเปราะบางและมีวิธีการติดตั้งเฉพาะตัวอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ