View : 2171

       บานพับ คือ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อบานประตู-หน้าต่างเข้ากับวงกบ และเป็นจุดหมุนที่รองรับน้ำหนักของบานในการเปิด-ปิดใช้งานแต่ละครั้ง  บานพับที่เราใช้กันทั่วๆ ไปมีชื่อเรียกว่า "บานพับปีกผีเสื้อ" แต่ด้วยความคุ้นเคยเรามักเรียกกันจนติดปากว่า "บานพับ"

       วัสดุที่ใช้ทำบานพับ ได้แก่ เหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองเหลือง บรอนซ์  ในการเลือกใช้งานแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงรูปแบบ ขนาด น้ำหนัก และวัสดุของวงกบ บานประตูหรือหน้าต่างเป็นสำคัญ เพราะส่งผลต่อรูปแบบ จำนวน และตำแหน่งของบานพับต่อประตู-หน้าต่างในหนึ่งบาน เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการเปิด-ปิด ซึ่งควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญการทุกครั้งก่อนใช้งาน

ภาพ: บานพับ

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน บานพับ

ภาพ: บานพับ

ภาพ: บานพับ

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน บานพับ

ภาพ: บานพับ

ภาพ: บานพับ

       บานพับ คือ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อบานประตู-หน้าต่างเข้ากับวงกบ และเป็นจุดหมุนที่รองรับน้ำหนักของบานในการเปิด-ปิดใช้งานแต่ละครั้ง  บานพับที่เราใช้กันทั่วๆ ไปมีชื่อเรียกว่า "บานพับปีกผีเสื้อ" แต่ด้วยความคุ้นเคยเรามักเรียกกันจนติดปากว่า "บานพับ"

       วัสดุที่ใช้ทำบานพับ ได้แก่ เหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองเหลือง บรอนซ์  ในการเลือกใช้งานแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงรูปแบบ ขนาด น้ำหนัก และวัสดุของวงกบ บานประตูหรือหน้าต่างเป็นสำคัญ เพราะส่งผลต่อรูปแบบ จำนวน และตำแหน่งของบานพับต่อประตู-หน้าต่างในหนึ่งบาน เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการเปิด-ปิด ซึ่งควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญการทุกครั้งก่อนใช้งาน

ภาพ: บานพับ

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ