View : 20214
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ​ฝ้าฉาบเรียบ

       ฝ้าฉาบเรียบ คือ รูปแบบของฝ้าเพดานที่เรียบเสมอกันโดยไม่มีรอยต่อ  เนื่องจากถูกฉาบตกแต่งรอยต่อจนเนียนเรียบไปตลอดทั้งผืน รูปแบบของฝ้าฉาบเรียบจะมีทั้งแบบที่ระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้าเท่ากันทั้งห้อง ฝ้าเล่นระดับ  หรือแม้แต่ฝ้าที่ลาดเอียงไปตามองศาของหลังคา  การติดตั้งฝ้าฉาบเรียบจะนิยมใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ซีลายน์ (บ้างเรียก “โครงเหล็กกัลวาไนซ์”) เป็นโครงสำหรับยึดแผ่นฝ้า (นิยมใช้แผ่นยิปซัมเนื่องจากเก็บความเรียบร้อยได้ง่าย) โดยหลังจากติดตั้งตามรูปแบบและระดับความสูงจากพื้นตามที่กำหนดไว้ในแบบจนเต็มพื้นที่ห้องแล้ว  จะปิดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยเทปผ้าหรือผ้าฉาบ และฉาบทับด้วยปูนฉาบรอยต่อที่รอยต่อ รวมถึงหัวตะปูเกลียว และรอยหักรอยบิ่นต่างๆ ของแผ่น จากนั้นจึงขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายจนพื้นผิวเรียบ ทำให้ฝ้าเพดานที่ออกมาเนียนเรียบเสมอกันตลอดทั้งห้อง ทั้งนี้ขอบทั้ง 4 ด้านของแผ่นฝ้าจะมีลักษณะลาดลงมาเล็กน้อย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ขอบลาด” เพื่อให้ปูนฉาบรอยต่อไม่ปูดหนาออกมาบริเวณแนวรอยต่อนั่นเอง        

ภาพ: ฝ้าฉาบเรียบติดตั้งบนโครงเหล็กกัลวาไนซ์

ภาพ: ฝ้าฉาบเรียบติดตั้งบนโครงเหล็กกัลวาไนซ์

ภาพ: การฉาบปิดรอยต่อ

ภาพ: ห้องนอนฝ้าฉาบเรียบ

ภาพ: การติดตั้งโคมไฟบนฝ้าฉาบเรียบ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ​ฝ้าฉาบเรียบ

       ฝ้าฉาบเรียบ คือ รูปแบบของฝ้าเพดานที่เรียบเสมอกันโดยไม่มีรอยต่อ  เนื่องจากถูกฉาบตกแต่งรอยต่อจนเนียนเรียบไปตลอดทั้งผืน รูปแบบของฝ้าฉาบเรียบจะมีทั้งแบบที่ระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้าเท่ากันทั้งห้อง ฝ้าเล่นระดับ  หรือแม้แต่ฝ้าที่ลาดเอียงไปตามองศาของหลังคา  การติดตั้งฝ้าฉาบเรียบจะนิยมใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ซีลายน์ (บ้างเรียก “โครงเหล็กกัลวาไนซ์”) เป็นโครงสำหรับยึดแผ่นฝ้า (นิยมใช้แผ่นยิปซัมเนื่องจากเก็บความเรียบร้อยได้ง่าย) โดยหลังจากติดตั้งตามรูปแบบและระดับความสูงจากพื้นตามที่กำหนดไว้ในแบบจนเต็มพื้นที่ห้องแล้ว  จะปิดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยเทปผ้าหรือผ้าฉาบ และฉาบทับด้วยปูนฉาบรอยต่อที่รอยต่อ รวมถึงหัวตะปูเกลียว และรอยหักรอยบิ่นต่างๆ ของแผ่น จากนั้นจึงขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายจนพื้นผิวเรียบ ทำให้ฝ้าเพดานที่ออกมาเนียนเรียบเสมอกันตลอดทั้งห้อง ทั้งนี้ขอบทั้ง 4 ด้านของแผ่นฝ้าจะมีลักษณะลาดลงมาเล็กน้อย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ขอบลาด” เพื่อให้ปูนฉาบรอยต่อไม่ปูดหนาออกมาบริเวณแนวรอยต่อนั่นเอง        

ภาพ: ฝ้าฉาบเรียบติดตั้งบนโครงเหล็กกัลวาไนซ์

ภาพ: ฝ้าฉาบเรียบติดตั้งบนโครงเหล็กกัลวาไนซ์

ภาพ: การฉาบปิดรอยต่อ

ภาพ: ห้องนอนฝ้าฉาบเรียบ

ภาพ: การติดตั้งโคมไฟบนฝ้าฉาบเรียบ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ