View : 4322

       ลูกดิ่ง คือ เครื่องมือช่างสำหรับการอ้างอิงแนวดิ่ง  มีลักษณะเป็นตุ้มน้ำหนักที่ทำด้วยเหล็ก ดีบุก หรือทองเหลืองหล่อขึ้นรูปตันให้คล้ายกับรูปทรงกรวยกลม ตอนปลายด้านล่างเรียวแหลม   ปลายด้านบนจะใหญ่กว่าคล้ายกับเป็นฐานของทรงกรวย และมีเกลียวไว้สำหรับผูกเชือกหรือเส้นเอ็น

       การใช้งานลูกดิ่งจะใช้หลักของแรงโน้มถ่วงในการหาแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับพื้นโลก เพื่อใช้เป็นแนวหรือเส้นอ้างอิงสำหรับงานก่อสร้างแทบทุกประเภททั้งงานปูน งานไม้ การก่ออิฐ  โดยจะปล่อยให้ลูกดิ่งห้อยกับเชือกหรือเส้นเอ็นอย่างอิสระจนนิ่งไปเอง จากนั้นจึงเคลื่อนจุดแขวนลูกดิ่งจนกระทั่งปลายแหลมจรดตรงกับตำแหน่งที่ต้องการอ้างอิงบนพื้น  แนวเชือกที่ห้อยลูกดิ่งนั้นอยู่ก็คือเส้นแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับจุดอ้างอิงบนพื้นนั่นเอง หรือที่เรียกว่า “ได้ดิ่ง”

       ปัจจุบันลูกดิ่งถูกปรับปรุงให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น ทั้งการใช้งานร่วมกับการตีเต๊า (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ศัพท์คนสร้างบ้าน ตีเต๊า") และนำไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือช่างอื่นๆ อย่างเช่น กล้องวัดระดับซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับการรังวัดในงานสำรวจพื้นที่

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ลูกดิ่ง

ภาพ: ลูกดิ่ง
ขอบคุณภาพ: http://imgbuddy.com

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ลูกดิ่ง

ภาพ: ลูกดิ่ง
ขอบคุณภาพ: http://imgbuddy.com

       ลูกดิ่ง คือ เครื่องมือช่างสำหรับการอ้างอิงแนวดิ่ง  มีลักษณะเป็นตุ้มน้ำหนักที่ทำด้วยเหล็ก ดีบุก หรือทองเหลืองหล่อขึ้นรูปตันให้คล้ายกับรูปทรงกรวยกลม ตอนปลายด้านล่างเรียวแหลม   ปลายด้านบนจะใหญ่กว่าคล้ายกับเป็นฐานของทรงกรวย และมีเกลียวไว้สำหรับผูกเชือกหรือเส้นเอ็น

       การใช้งานลูกดิ่งจะใช้หลักของแรงโน้มถ่วงในการหาแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับพื้นโลก เพื่อใช้เป็นแนวหรือเส้นอ้างอิงสำหรับงานก่อสร้างแทบทุกประเภททั้งงานปูน งานไม้ การก่ออิฐ  โดยจะปล่อยให้ลูกดิ่งห้อยกับเชือกหรือเส้นเอ็นอย่างอิสระจนนิ่งไปเอง จากนั้นจึงเคลื่อนจุดแขวนลูกดิ่งจนกระทั่งปลายแหลมจรดตรงกับตำแหน่งที่ต้องการอ้างอิงบนพื้น  แนวเชือกที่ห้อยลูกดิ่งนั้นอยู่ก็คือเส้นแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับจุดอ้างอิงบนพื้นนั่นเอง หรือที่เรียกว่า “ได้ดิ่ง”

       ปัจจุบันลูกดิ่งถูกปรับปรุงให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น ทั้งการใช้งานร่วมกับการตีเต๊า (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ศัพท์คนสร้างบ้าน ตีเต๊า") และนำไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือช่างอื่นๆ อย่างเช่น กล้องวัดระดับซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับการรังวัดในงานสำรวจพื้นที่

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ