View : 1739

       มุข หรือ หน้ามุข คือ ส่วนของอาคารที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารส่วนใหญ่  โดยจะยื่นออกมาทุกส่วนของอาคารทั้งพื้น เสา คาน ผนัง ประตู หน้าต่าง หรือหลังคา  นิยมยื่นออกมาเพื่อช่วยกันแดดกันฝนสำหรับใช้เป็นทางเข้า-ออก  ใช้เป็นตัวจบมุมอาคาร  หรือเน้นความสำคัญของพื้นที่ใช้งาน เช่น ทางวนรถ บันได ห้องรับแขก ห้องโถง ห้องประชุม เป็นต้น  ส่วนมุขที่มีขนาดเล็กกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ยื่นออกมาจากหน้ามุขอีกที จะเรียกว่า “มุขเด็จ” ใช้เป็นตัวช่วยเสริมการกันแดดกันฝน  ช่วยลดทอนความใหญ่ของอาคาร และประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม

ภาพ: มุข

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน มุข

ภาพ: มุข

 

ภาพ: มุข

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน มุข

ภาพ: มุข

 

ภาพ: มุข

       มุข หรือ หน้ามุข คือ ส่วนของอาคารที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารส่วนใหญ่  โดยจะยื่นออกมาทุกส่วนของอาคารทั้งพื้น เสา คาน ผนัง ประตู หน้าต่าง หรือหลังคา  นิยมยื่นออกมาเพื่อช่วยกันแดดกันฝนสำหรับใช้เป็นทางเข้า-ออก  ใช้เป็นตัวจบมุมอาคาร  หรือเน้นความสำคัญของพื้นที่ใช้งาน เช่น ทางวนรถ บันได ห้องรับแขก ห้องโถง ห้องประชุม เป็นต้น  ส่วนมุขที่มีขนาดเล็กกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ยื่นออกมาจากหน้ามุขอีกที จะเรียกว่า “มุขเด็จ” ใช้เป็นตัวช่วยเสริมการกันแดดกันฝน  ช่วยลดทอนความใหญ่ของอาคาร และประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม

ภาพ: มุข

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ