View : 2883
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คานหลัก

       คานหลัก คือ คานที่พาดระหว่างเสาสองต้น ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากพื้น ผนัง คานซอย (คานฝาก) และถ่ายสู่เสาโดยตรง สำหรับโครงสร้างหลังคา อเสซึ่งทำหน้าที่รัดรอบหัวเสาและรับน้ำหนักจากจันทัน รวมทั้งขื่อที่พาดระหว่างหัวเสาเพื่อรับดั้ง และถ่ายน้ำหนักทั้งหมดสู่เสาโดยตรง ต่างจัดเป็นคานหลักด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ คานหลักพบได้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างไม้

ภาพ: คานหลักในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ: คานหลักในโครงสร้างเหล็ก

ภาพ: อเสและขื่อเหล็กในโครงสร้างหลังคาที่พาดระหว่างหัวเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดเป็นคานหลัก

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คานหลัก

       คานหลัก คือ คานที่พาดระหว่างเสาสองต้น ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากพื้น ผนัง คานซอย (คานฝาก) และถ่ายสู่เสาโดยตรง สำหรับโครงสร้างหลังคา อเสซึ่งทำหน้าที่รัดรอบหัวเสาและรับน้ำหนักจากจันทัน รวมทั้งขื่อที่พาดระหว่างหัวเสาเพื่อรับดั้ง และถ่ายน้ำหนักทั้งหมดสู่เสาโดยตรง ต่างจัดเป็นคานหลักด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ คานหลักพบได้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างไม้

ภาพ: คานหลักในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ: คานหลักในโครงสร้างเหล็ก

ภาพ: อเสและขื่อเหล็กในโครงสร้างหลังคาที่พาดระหว่างหัวเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดเป็นคานหลัก

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ